Novidades da nova liña 401 de seguros agrarios para vacún de leite e de carne

Desde o 1 de xuño pódese contratar a nova a 401 de seguros agrarios para vacún de leite, que inclúe seguro por baixada da calidade do leite ou por reducción da fertilidade. Responsables de Enesa e de Agroseguro explicaron este xoves en Lalín as principais novidades.

Novidades da nova liña 401 de seguros agrarios para vacún de leite e de carne

Vacas na Gandería Sar SL

Os seguros agrarios para gando vacún de produción e reproducion presentan este ano importantes novidades, coa posta en marcha da nova liña 401, que vén integrar ás antigas liñas 102, 136 e 185, dándolle máis marxe ao gandeiro para contratar un seguro á medida da súa explotación.

Para divulgar as novidades desta nova liña 401, que se pode contratar desde o 1 de xuño, Unións Agrarias, en colaboración coa cooperativa Cobideza, celebrou este xoves en Lalín unha xornada informativa na que interviñeron, entre outros, Pilar Tejedo Borrego, xefa da área de Estudos e Investigación en Producións Gandeiras e Agrícolas da Entidade Nacional de Seguros Agrarios (ENESA) e Ramón Martín, director territorial da Zona Noroeste de Agroseguro.

A principal novidade é que a liña 401 parte dunha garantía básica, asegurando os principais riscos que poden afectar a unha explotación de vacas reprodutoras de vacún de carne e de leite, e a partir de aí pódense engadir garantías adicionais. É de destacar tamén que se inclúen dúas novas garantías por perda de calidade do leite para explotacións de réxime lácteo e por diminución da prolificidade para as explotacións de vacún de carne para as ganderías de vacún de carne. Ademais, mellórase a garantía adicional das crías.

Principais cambios:

 

-A garantía básica inclúe aqueles riscos que pola súa gravidade poden poñer en perigo a viabilidade da explotación a un custo asumible: febre aftosa e EBB; riscos climáticos e outros como incendio, raio, inundación, neve e esmagamento por derrube da instalación; ataque de animais (tanto animais salvaxes como asilvestrados); morte masiva e perda de animais produtivos por mortalidade masiva; e saneamento gandeiro básico, que substituye ao saneamento normal.

-Os accidentes individuais xa non se inclúen na garantía básica e pódense asegurar como garantía adicional.

-A cobertura de retirada e destrución de cadáveres pódense contratar como garantía adicional.

-Tamén como garantías adicionais pódense contratar de forma independente e separada as coberturas de parto e cirurxía, morte da cría e mamite. Nas liñas tradicionais a contratación dalgunhas destas garantías atopábase ligada obrigatoriamente á contratación doutras; así, por exemplo, na liña 102 para poder acceder á garantía de partos era necesario contratar a garantía de accidentes, e para poder acceder á garantía de mamite á súa vez era necesario contratar as garantías de accidentes e partos.

-En canto ás crías, o seguro inclúe unha garantía adicional de morte de crías que cobre desde o seu nacemento ata o mes de idade, mentres que na anterior liña 102 só se cubría a morte dos animais durante as primeiras 24 horas de vida. Na liña tradicional as crías atopábanse cubertas dentro da garantía de partos, non de forma independente.

-A garantía de mortalidade por diversas causas substituye á de exceso de mortaldade (da liña 185), cunha franquía absoluta dunha porcentaxe sobre o valor de produción, pasando a ter franquía de danos.

-Tamén como novidade, a garantía adicional de mamite poderase asegurar en explotacións de vacún de carne, onde dará cobertura ás primíparas ata 6 meses tras o parto.

-As explotacións lácteas que teñan unha produción anual media por animal superior a 10.000 quilogramos poderán asegurar os seus animais a un valor superior, aínda que non estean en control leiteiro ou non sexan animais puros.

– As explotacións consideradas por CONAFE cos 200 mellores índices combinados (ICO) na avaliación xenética anterior á entrada en vigor do seguro poderán asegurar todos os seus animais coa consideración de alta valoración xenética.

Garantías por perda da calidade do leite:

Esta garantía adicional constaría de tres coberturas diferentes:

1. Cobertura do incremento do reconto de células somáticas na media xeométrica móbil mensual do leite en tanque.
2. Cobertura do leite producido por contaminación con aflatoxinas
3. Cobertura do leite de tanque por presenza de inhibidores

Poderán contratar esta cobertura as explotacións que en cada un dos seis meses anteriores á contratación do seguro, teñan no leite do tanque un RCS inferior a 300.000, un reconto de unidades formadoras de colonias (UFC) inferior a 50.000 e ausencia de inhibidores de crecemento bacteriano.

A efectos do seguro e para a contratación desta garantía, considéranse os seguintes estratos:

A. Para este estrato, o RCS en cada un dos seis meses anteriores á contratación deberá ser < 100.000.

B. Para este estrato, a media xeométrica móbil inmediata anterior á data de contratación deberá ser < 150.000 C. Para este estrato, a media xeométrica móbil inmediata anterior á data de contratación deberá estar incluída no intervalo >= 150.000 e < 200.000 D. Para este estrato, a media xeométrica móbil inmediata anterior á data de contratación deberá estar en comprendida no intervalo >= 200.000 e < 250.000 E. Para este estrato, a media xeométrica móbil inmediata anterior á data de contratación deberá estar incluída no intervalo >= 250.000 e < 300.000

Esta garantía compensa por:

– O incremento do RCS na media xeométrica móbil (MGM) mensual do leite do tanque, que supoña un cambio de polo menos dous estratos respecto do estrato contratado.

– O valor do leite do tanque (e o custo da súa destrución) que resulte non comercial pola presenza de inhibidores.

– A penalización económica á explotación, pola empresa receptora do leite, pola detección de inhibidores, cunha indemnización máxima de 4 céntimos por Kg producido, limitado a un só mes de entre o período de vixencia do seguro e con presentación de factura.

– O valor do leite do tanque (e o custo da súa destrución) que resulte non comercial por elevados niveis de aflatoxinas.

Limitacións á indemnización :

-Non máis de tres meses indemnizables por encima de 400.000 células.

-Non máis de 6 meses indemnizables en todo o período.

-Indemnización por destrución do leite do tanque unha soa vez.

-Indemnización por aflatoxinas máximo a produción dunha semana.

-Custo de destrución máximo 24 céntimos Kg.

Diminución da prolificidade:

Para explotacións de aptitude cárnica, cubriría as perdas debidas a unha diminución da prolificidade (porcentaxe de tenreiros nados na explotación respecto do número de reprodutoras) comparado coa prolificidade histórica. En concreto, cóbrese a diminución da prolificidade da explotación superior ao 15% durante o período de cobertura do seguro, respecto da obtida nos 12 meses anteriores á contratación da póliza. Cubriríanse indirectamente problemas de infertilidade e abortos.

A efectos do seguro a prolificidade defínese como a porcentaxe de tenreiros nados na explotación e inscritos no REGA, respecto ao número de femias produtivas, nun período de 12 meses.

Principais novidades na contratación:

-Dáse a posibilidade ao asegurado de escoller o que a póliza sexa ou non renovable.
-Disponse dun sistema de xestión de pago fraccionado.
-Pódese elixir o que a imputación do pago da curmá (e as súas regularizacións) e o cobro de sinistros, vaia ao tomador ou directamente ao asegurado.
-Para o pago do seguro o gandeiro pode acceder a unha liña de crédito a través do SAECA.

Para os gandeiros que contratasen a liña 102, tanto de leite como de carne, se a contratase ata xuño, estaría con esta liña ata xuño de 2017, cando cambiaría á 401. Para aqueles gandeiros que contraten o seguro a partir do 1 de xuño xa entran directamente na liña 401.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información