A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

Gustavo García: “LG leva máis de 40 anos traballando en seleccionar variedades de millo con alta dixestibilidade e agora vense os froitos”

Gustavo García, Xefe Rexional de LG

Gustavo García, Xefe Rexional de LG

A piques de dar comezo a unha nova e apaixonante campaña de millo, Gustavo García, Xefe Rexional de LG, e un dos maiores expertos en millo do norte de España, en colaboración con Delagro, explícanos todo o que debemos ter en conta durante todo o proceso do millo: desde a selección da variedade ata que coidados debe ter o silo para evitar perdas.

O millo é un dos cultivos de maior importancia en Galicia e na Cornixa Cantábrica, non só polo seu número de hectáreas cultivadas se non tamén por ser o sustento principal de moitas das granxas. O silo de millo demostrou ser un elemento fundamental na ración que se adoita traducir en maiores e mellores producións de leite.

Porén, non todo o millo é igual. Elixir a variedade que necesitamos pode ser clave e marcar a diferenza á hora de conseguir un bo silo. Empresas como LG levan décadas traballando en seleccionar as mellores e máis adecuadas para a zona da Cornixa.

Un bo silo empeza por escoller a variedade máis adecuada, que consello darías aos gandeiros para escoller a que realmente necesitan?
Á hora de escoller a mellor variedade en cada zona é moi importante, en primeiro lugar,, coñecer as características edafo-climáticas da zona onde vaiamos cultivar o millo e coñecer o potencial produtivo das parcelas.

En segundo lugar, debemos coñecer o destino dese millo, para así planificar o cultivo en función do uso que lle vaiamos dar. Non é o mesmo millo para gran, que millo para silo, e mesmo dentro do millo para silo, debemos coñecer a que tipo de animais vai destinado, xa que canto máis nivel de produción teña a vaca, máis importante será dispor dunha alta dixestibilidade no ensilado.

É clave elixir ben a variedade, que estea adaptada á zona e data de sementeira

De cara a maximizar tanto a calidade como a cantidade silo de millo, que factores son clave?
É clave elixir ben a variedade, que este adaptada á zona e data de sementeira. Buscar variedades produtivas, con boa sanidade e ao mesmo tempo cunha alta calidade, especialmente variedades que nos proporcionen unha alta calidade de fibras, xa que é un factor que vai moi ligado á xenética da variedade escollida, e non é o mesmo facer millo silo que millo gran.

Se falamos de dixestibilidade, que variedade destacarías dentro do voso catálogo e por que?
Dentro do catalogo de LG temos variedades con alta dixestibilidade de fibras en todos os ciclos, LG leva máis de 40 anos traballando en seleccionar variedades con alta dixestibilidade e agora vense os froitos.

Variedade Bowen, de LG

Variedade Bowen, de LG

Dentro das novas variedades destacaría LG 31.459 e LG31.331 dúas variedades co Label LGNA e con altísima calidade. Entre as variedades xa consolidadas Bowen é un bo exemplo, dunha variedade con excelentes resultados, tanto agronómicos como especialmente de calidade con altos valores de almidón e dixestibilidade de fibras. Como exemplo, hai moitas mostras de gandarías con máis de 1.800 kg leite/por tonelada de materia seca, isto demostra que esta calidade nos proporciona máis leite.

De Bowen temos moitas mostras de gandarías con máis de 1.800 kg leite/ton MS

Korit Pro demostrouse como un dos tratamentos máis efectivos desenvolvido por LG, á parte de funcionar como repelente de paxaros, que outros beneficios achega ao millo?
Cada vez temos máis problemas de paxaros e Korit Prol demostrou nos dous últimos anos que é a mellor opción para loitar contra este problema, xa que ademais de incorporar o Ziram, que é a materia activa repelente, engadimos un bioestimulante e dous elementos esenciais, como son o Zinc (Zn) e o Manganeso (Mn). Así conseguimos unha nascencia máis rápida, unhas raíces máis fortes, e desta forma reducimos o tempo que os paxaros teñen para arrincar o millo e pómosllo máis complicado, grazas a unha maior superficie radicular nos primeiros estadios.

Nun contexto climático de cada vez máis seca e todo o que iso implica, que aspectos debemos ter en conta para evitar diminucións na produción de millo?
Cada vez as condicións climáticas son máis cambiantes, incrementamos a integral térmica e en xeral temos menos problemas de fríos a finais de primavera polo que nos últimos anos podemos ver como as sementeiras temperás durante o mes de abril desenvólvense perfectamente. Anos atrás, nestas sementeiras temperás era normal observar plantas con escaso vigor e con carencias nutricionais.

Por tanto, se é posible, semteiras temperás (sempre que teñamos polo menos unha temperatura do chan de 10-12 ºC) están a dar mellores resultados, pero ao mesmo tempo é importante buscar variedades rusticas que se adapten ben.

Dentro de Limagrain desenvolvemos variedades que presentan unha especial tolerancia á seca, son as que levan o label Hydraneo, por exemplo LG30.500 ou LG31.388

Variedade LG 31459

Variedade LG 31459

Que vantaxes ofrecen as ferramentas como Agrility e como o asesoramento é clave en todo o proceso do millo?
Hoxe en día a dixitalización chegou ao campo e aínda que algúns non o crean moito máis rápido que a outros sectores. Neste sentido, Agrility é unha ferramenta que nos permite facer un seguimento vía satélite das nosas parcelas para ver o seu índice NDVI, facer sementas variables en función da variedade ou o potencial da parcela, así como ver unha estimación do rendemento esperado ou a data de colleita.

Todo isto permítenos levar un mellor control e poder alcanzar mellores resultados.

Para terminar, elixín a variedade ideal, fixen todo ben durante a fase de desenvolvemento da planta e grazas a Agrility cultivei no momento ideal. Que erros debo evitar unha vez feito o silo?
Á hora de ensilar é clave facer un bo pisado, se queremos asegurar unha boa conservación este é un dos factores máis limitantes, pois cada vez a capacidade de recolección das picadoras é máis grande e moitas veces non damos pisado o silo de forma axeitada.

Unha vez pisado outro factor clave é facer un bo tapado, debemos garantir que non entre nada de aire no silo, xa que isto causaríanos fermentacións aerobias e altas perdas no silo.

Para máis información:

Gustavo García
Tel: 647 794 366
gustavo.garcia@limagrain-iberica.es

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *