Amplíase o prazo de solicitude das axudas de incorporación, plans de mellora e creación de pequenas explotacións

Poderán presentarse solicitudes ata o 11 de abril. Os beneficiarios recibirán anticipos de ata o 50% da achega. Increméntanse os módulos de investimentos máximos nun 15% debido á suba dos prezos

Publicidade
Amplíase o prazo de solicitude das axudas de incorporación, plans de mellora e creación de pequenas explotacións

Administración convocante: Consellería de Medio Rural

Enlace axuda: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220308/AnuncioG0426-040322-0004_gl.html

Prazo: Ata 11/04/2022

Resumo:

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a orde da Consellería do Medio Rural que amplía o prazo de solicitude das axudas destinadas a plans de mellora nas explotacións agrarias, á creación de empresas agropecuarias por parte de persoas mozas e ao desenvolvemento de pequenas explotacións, que contan cun orzamento global de 37,5 millóns de euros. Así, os interesados terán de prazo agora ata o 11 de abril deste ano para presentar a correspondente solicitude.

Mentres, as obras e construcións que precisen da correspondente licenza municipal deberán presentar a pertinente concesión, como moi tarde, o 15 de setembro de 2022. O mesmo prazo establécese para o caso de investimentos que deban contar con calquera outro permiso administrativo.

Así mesmo, a orde permite que os beneficiarios que o soliciten poidan recibir anticipos de ata o 50% da achega concedida. Estes anticipos suporán entregas de fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións sufragadas.

Entre outros cambios, tamén se modifican os módulos de investimento máximos establecidos na orde, de xeito que se incrementan unha media dun 15%, para adaptarse ao incremento de prezos dos últimos meses, tanto en materiais como en man de obra.

A repartición dos 37,5 millóns de euros das axudas farase do seguinte xeito: 20 millóns serán para plans de mellora, 15 millóns investiranse na incorporación de persoas mozas á actividade agraria e 2,5 millóns de euros focalizaranse na creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións. Ademais e como novidade nesta convocatoria de axudas, resérvase un 10% do orzamento para as persoas solicitantes que estean incluídas no desenvolvemento dun proxecto de aldea modelo ou polígono agroforestal.

Actividades subvencionables

No que se refire ás achegas para a incorporación de mozos ao agro, poderán beneficiarse delas persoas con máis de 18 anos que non teñan cumpridos os 41 na data de presentación da solicitude. Deben comprometerse, ademais, a manter a actividade durante un mínimo de cinco anos. Subvencionaráselles a execución do plan empresarial cunha contía básica establecida en 25.000 euros, que poderá incrementarse en determinados casos dependendo, por exemplo, do volume de gasto dedicado á posta en marcha da nova explotación, da creación de emprego adicional a tempo completo ou do feito de instalarse nunha zona con limitacións naturais ou doutro tipo.

Os beneficiarios desta liña estarán exentos da achega de garantías. Deste xeito, os solicitantes que reciban axuda para incorporarse á actividade agraria non terán que presentar unha garantía do 100% do importe a aboar no pagamento a conta nin verse sometidos a controis a posteriori, quedando só obrigados a verificar a conformidade do seu plan empresarial.

O importe da axuda para os plans de mellora será do 30% dos custos elixibles, entre os que se atopan os investimentos para a creación ou reforma de instalacións, a compra de construcións en desuso ou a adquisición de maquinaria que contribúa a aumentar a competitividade da explotación. Esa porcentaxe do 30% poderá incrementarse ata un máximo do 50% en función de criterios como o feito de ter entre 18 e 40 anos, en caso de investimentos de carácter colectivo, de actuacións en zonas con limitacións ou por executar accións relacionadas con medidas agroambientais e coa agricultura ecolóxica.

No que respecta ás pequenas explotacións, a achega ascende a 15.000 euros e concederase pola execución do plan empresarial, que terá unha duración de 18 meses dende a aprobación da mesma.

-Consulta aquí en detalle a convocatoria das axudas.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *