A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

Incremento medio dun 7% nas colleitas grazas a VIZURA®, o estabilizador de BASF para xurro

O uso de inhibidores de nitrificación (Vizura®) mellora a eficiencia do nitróxeno do xurro, obtendo incrementos medios de colleita do 7% de materia seca. Ademais, minimiza o impacto ambiental, reducindo até un 65% as perdas por lavado de nitróxeno e até un 45% as emisións de gases de efecto invernadoiro.

Foto basf purin estandar para web Vizura

Debido ao desenvolvemento do sector gandeiro nos últimos anos, en España actualmente xérase un volume considerable de xurros e estercos. Grazas ao seu importante contido en nitróxeno, maioritariamente amoniacal, o xurro representa un recurso importante a disposición do agricultor á hora de abonar.

Porén, a aplicación de xurro en solos agrarios en 2020 xerou o 28% das emisións nacionais (principalmente de amoníaco) derivadas das actividades agrarias.

Resulta lóxico entón, que a fertilización e o bo estado agronómico dos solos se teñan en consideración nas estratexias relacionadas co Pacto Verde europeo, así como nas directrices marcadas polos gobernos nacionais.

España acaba de publicar o Real Decreto, 1051/2022, cuxo obxectivo é regular o uso sustentable da fertilización de cultivos, e concretamente, o uso de xurro para reducir de forma contundente o seu impacto ambiental e maximizar o seu potencial fertilizante. O decreto autoriza o uso de produtos inhibidores da nitrificación, como Vizura® de BASF.

Mellora a eficiencia do nitróxeno do xurro, obtendo incrementos medios de colleita do 7%

Con Vizura® o agricultor ten á súa disposición unha ferramenta que lle permite mellorar a eficiencia do nitróxeno do xurro, obtendo incrementos medios de colleita do 7% de materia seca producida de cultivo (media calculada entre máis de 400 ensaios) respecto dun xurro convencional, mentres reduce considerablemente as emisións ligadas á súa aplicación.

O uso de Vizura® no xurro como fertilizante supón un aforro considerable de insumos para o agricultor e moita máis flexibilidade á hora de organizar o traballo de campo. Vizura® retén no solo o nitróxeno achegado co xurro no abonado de fondo durante máis semanas, permitindo que o cultivo o vaia aproveitando a medida que se desenvolve.

Nitrificación, proceso clave do nitróxeno no chan

Até o 50% do nitróxeno achegado no abonado (mineral ou orgánico) pode perderse sen que as plantas o aproveiten. O nitróxeno do xurro transfórmase en nitrato que, por acción da auga de rega ou choiva, acaba disolto co risco de alcanzar por lixiviación as augas subterráneas. Ademais, cando chega a determinada profundidade, xa non pode ser aproveitado polas raíces do cultivo.

Pero os problemas dunha incorrecta aplicación do nitróxeno non acaban aquí: este nitrato pode ser transformado en óxido nitroso (N2O) e desprenderse na atmosfera pola súa volatilidade.

Esta perda do nitróxeno por lavado ou emisión á atmosfera provoca perdas económicas, xa que reduce a eficacia do nitróxeno achegado, o potencial produtivo e a rendibilidade do cultivo. Tamén hai prexuízos de índole ambiental e social debido a que o lavado e acumulación de nitratos nas augas subterráneas pode chegar a limitar ou impedir o uso de auga de recursos freáticos e a emisión de gases con efecto invernadoiro ten un impacto a longo prazo no cambio climático.

Grazas a Vizura® a redución destas perdas é importante e varía moito en función do chan, podendo mesmo superar o 65%.

Doutra banda, dun xurro mesturado con Vizura® tamén se reducen as emisións de gases nitroxenados até un 45%.

Empeza unha nova era para a fertilización orgánica, onde o xurro pódese utilizar como fertilizante dunha maneira máis eficiente e rendible para o agricultor e máis respectuosa co medioambiente.

Máis información sobre Vizura® 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *