Abre a convocatoria de axudas para as explotacións agrarias de titularidade compartida

A finalidade das axudas é contribuír ao pago das cotas da Seguridade Social. A contía máxima anual por explotación é de 1.500 euros

Publicidade
Abre a convocatoria de axudas para as explotacións agrarias de titularidade compartida

Administración convocante: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Enlace axuda: https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/01/pdfs/BOE-B-2024-15801.pdf

Prazo: Ata 27/05/2024

Resumo:

O Ministerio de Agricultura abriu a convocatoria para a concesión directa de subvencións ás explotacións agrarias de titularidade compartida para este ano, por un importe que supera os 1,7 millóns de euros. A finalidade destas axudas é contribuír ao pago das cotas da Seguridade Social ás que se atopan obrigadas as persoas titulares das explotacións agrarias de titularidade compartida.

As axudas diríxense a explotacións agrarias que se atopen inscritas en situación de alta no rexistro de explotacións agrarias de titularidade compartida do ministerio, cun mes de antelación á data de publicación do devandito extracto da orde de convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE). A contía máxima anual alcanza os 1.500 euros por explotación beneficiaria e convócanse en réxime de concesión directa, sen estar suxeitas á concorrencia competitiva das persoas solicitantes. O prazo de presentación da documentación é de 15 días hábiles, contados a partir do 4 de maio.

Dentro do paquete de medidas lexislativas aprobadas en xullo de 2022, destinadas aos traballadores autónomos, incluíuse o aumento da bonificación na cota do cónxuxe do titular da explotación agraria de titularidade compartida, que pasa do 30 % ao 40 %, medida aplicable desde xaneiro de 2023 por un período de cinco anos e que é compatible con estas axudas.

Consulta máis información sobre as axudas na páxina web do ministerio.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *