A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

Blue Cycle: Aumento do poder fertilizante do xurro e redución de emisións

BLUE CYCLE é unha solución tecnolóxica de fácil aplicación que reduce as costras do xurro e as emisións de amoníaco ao mesmo que mellora a capacidade de fertilizar do xurro tanto en vacún como en porcino

DELAGRO BLUE CICLY TRACTOR XURRO ENTERRADO 1 estandarA sustentabilidade das producións gandeiras é un dos principais retos aos que se enfrontan as nosas explotacións. Os compromisos ambientais (European Green Deal) advirten da necesidade de mitigar as emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI). Tamén de reducir as achegas de fertilizantes nitroxenados e fosfóricos de síntese.

Aínda que non é un gas de efecto invernadoiro (GEI), o amoníaco é outro dos gases contaminantes xerados como consecuencia da actividade agrogandeira suxeito a limitacións de emisión (Directiva UE/2016/2284). O informe de proxección de emisións de amoníaco realizado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica en marzo de 2019 propón unha redución do 45 % das emisións para o sector de vacún de leite.

Para completar o novo marco legal sinalaremos a entrada en vigor do RD 1051/2022 sobre Nutrición Sustentable dos Solos Agrarios que obriga ás granxas a estableceren plans de abonado en función dos rendementos forraxeiros esperados tendo en conta as analíticas de solo e do xurro.

Debemos considerar o xurro como o recurso principal e prioritario sobre o que debe gravitar a nutrición dos nosos cultivos. Será clave a xestión, o manexo e a valorización dos xurros

O desafío que expomos con Blue Cycle é aumentar o valor fertilizante dos nosos xurros á vez que nos minimizamos as emisións nocivas.

Caracterización do valor nitroxenado do xurro

Unha UGM xera 20 m3 de xurro ao ano cun contido medio de MS do 12%, que pode variar se á fosa chegan augas pluviais ou de limpeza das instalacións, ou pola adición de material de camas ou outros restos vexetais (Castro, 2002).

En canto ao seu valor nitroxenado, o xurro contén dúas fontes repartidas ao 50%: unha de orixe inorgánica, en forma de amoníaco que procede da fracción líquida; e orgánico en forma de péptidos, aminoácidos ou N asociado a lignocelulosa contidos na fracción sólida.

O amoníaco caracterízase pola súa alta volatilidade. É en gran medida responsable dos cheiros, outro dos impactos que máis sensibiliza á poboación. O nitróxeno orgánico libérase máis lentamente despois de sufrir procesos de mineralización.

Razóns para aditivar o xurro con Blue Cycle.

Con respecto ao nitróxeno do xurro, o desafío está en tratar de evitar as perdas por volatilización do amoníaco que contén. Cubrir as fosas ou aplicar o xurro con incorporación ao terreo son algunhas medidas que contribúen a mitigar as súas perdas.

Un paso máis nesta dirección é aditivar o noso xurro con Blue Cycle. Blue Cycle contén tecnoloxías que permiten fixar o amoníaco e retelo no xurro de forma estable. Grazas a iso, dispomos de máis N dispoñible para os cultivos e minimizamos os cheiros en granxa ou durante a súa aplicación ao chan.

En caso de porcino, acreditáronse diminucións do nivel de amoníaco no ambiente do 44%

En probas levadas a cabo en aplicacións directas de Blue Cycle á fosa de xurro, neste caso de porcino, acreditáronse diminucións do nivel de amoníaco no ambiente do 44% con aumentos do valor nitroxenado do xurro do 16% fronte a control.

BLUE CYCLE DELAGRO

Blue Cycle contén ademais tecnoloxías que contribúen a acelerar a descomposición da fracción sólida do xurro, facilitando o seu biodispoñibilidade para os cultivos. A consecuencia máis inmediata e visible é o aumento na fluidificación do xurro. Grazas a iso, podemos evitar en gran medida ter que bater na fosa antes de cargar. Tamén se minimizan as obturacións nos circuítos de aplicación localizada das cisternas. Desde o punto de vista agronómico, unha pradaría tratada cun xurro máis fluidificado vainos contribuír a obter mellores rebrotes. Tamén minimizaremos os riscos de contaminación clostrídica nos ensilados resultantes.

Blue Cycle, modo de emprego

DELAGRO BLUE CYCLE GARRAFA

Como anticipamos, Blue Cycle é un mix de aditivos tecnolóxicos para o tratamento das dexeccións gandeiras. Trátase dunha presentación líquida para diluír en auga.

A dosificación farase atendendo ao volume de xurro xerado e ao desafío co que nos atopemos (costra relevante, fortes cheiros, etc). En todo caso, recoméndase que se sigan as prescricións do provedor.

Blue Cycle non necesita activación, podéndose preparar a dilución xusto antes da aplicación. A cantidade de auga empregada será a adecuada para garantir unha repartición homoxénea pola zona a tratar. Unha vez preparada a dilución, pode aplicarse nos corredores, emparrillados, canles ou directamente á fosa.

Para máis información:

Daniel Baizán. Product Manager Blue Cycle Delagro

daniel.baizan@delagro.org / 636264718

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *