A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

RobotExpert: máxima eficiencia en ordeños robotizados

Ramiro Fernández Vuelta, xefe de produto de Vacún de Leite en De Heus, explica como funciona Robot Expert, unha nova ferramenta que permite sacar o máximo proveito o muxido robotizado, tanto na produción das vacas como na súa alimentación

RobotExpert: máxima eficiencia en ordeños robotizados

Muxir máis de 1.000.000 quilos de leite por ano cun sistema de muxido automático é absolutamente posible, segundo os especialistas en robots de De Heus. Desde un punto de vista netamente económico maximizar a produción de leite por robot é a base da rendibilidade dunha granxa. Co fin de lograr este obxectivo, son necesarios algúns factores de éxito como un bo deseño do establo, unha ración adecuada e ben equilibrada e unha boa configuración dos axustes do robot.

A Frecuencia de Muxido (Número de muxidos/vaca/día) e a Cantidade de leite por ordeño determinan a cantidade de leite por robot e día. O máximo retorno ao investimento dun robot de muxido conséguese cando as vacas logran adaptar a súa rutina diaria de comportamento utilizando o robot practicamente sen intervención do home. Sen embargo, diversos estudos demostran que entre o 4 e o 25 % das vacas teñen que ser empuxadas ao robot para ser muxidas. Isto constitúe unha ineficiencia que ten un impacto importante a nivel custos de man de obra, perda de produción de leite e benestar das vacas. Optimizar entón a frecuencia de muxido e a consistencia desta no tempo será un factor crave para a eficiencia dun sistema de ordeño robotizado.

O % de ocupación do robot (densidade de animais), o nivel de produción, o estado de lactación, o confort dos animais, a palatabilidade do penso no robot, a configuración de axustes do robot e o deseño da ración PMR (Partial Mix Ration) son os factores que máis inflúen na frecuencia de muxido.

Neste sentido, as interaccións entre a actividade, o comportamento dos animais, a alimentación, a inxesta, a saúde e a produción de leite son complexas e vólvense aínda máis complexas no muxido voluntario.

Normalmente en situacións de campo un dos factores presentes na gráfica 1 será limitante. A tarefa dos técnicos de De Heus é pescudar que aspecto está a limitar a maximización do rendemento do robot e definir unha estratexia correctiva.

Gráfica 1: Factores limitantes no rendemento do robot de muxido

ROBOT DE HEUS 1

Por exemplo, nunha granxa de 63 vacas en muxido e 2,8 muxidos por vaca e día. Isto supón uns 176 muxidos por día. Se a produción é de 12 litros por munguido, conseguiriamos un total de 2.112 litros de leite por día. Sen embargo, se a produtividade por muxido aumenta até os 14 litros, a produción diaria será de 2.470 litro por día, o que supón unha media de case 40 litros. O aumento da produción de leite de 33 a 40 litros de leite por vaca e día é un paso moi grande e claramente posible a través da optimización da capacidade dun robot.

Pola contra, se nesta granxa prodúcense 10 litros de leite por muxido, serán necesarios 3,3 muxidos por vaca e día, para alcanzar os 2.112 litros, Este dato é pouco probable xa que para esta produción 2,7 muxidos sería un número máis lóxico e realista. Neste caso a produción será entón de 12,3 litros de leite por muxido.

Un obxectivo de mellora sería conseguir máis de 2 Kg de leite/minuto de tempo en robot

Cando se expoñen obxectivos de produción deste tipo, un dos puntos a considerar é o tempo necesario para muxir as vacas. Os novos modelos de robot melloran a eficiencia do tempo da vaca no robot para poder munguir máis vacas por unidade.

O tempo do animal no robot é o resultado da suma de: Tempo de preparación e estimulación do ubre + Tempo de muxido + Tempo post-muxido

Normalmente o tempo da vaca no robot rolda os 7 minutos. A tecnoloxía dos robots permite reducir os tempos pre e post muxido, pero o tempo de muxido (Kg leite /minuto) é un factor directamente relacionado coa xenética do animal pois vacas con maior velocidade de muxido son capaces de producir maior cantidade de leite en menos tempo, e isto afecta de maneira considerable á capacidade do robot.

Un obxectivo de mellora sería conseguir máis de 2 Kg de leite/minuto de tempo en robot, é posible que ao revisar os datos atopémonos con animais que superan os 7 minutos de tempo en robot e con todo son moi eficientes porque os quilos de leite por minuto no robot son altos e as súas producións medias moi elevadas.

En situacións onde se busca o máximo rendemento do robot, priorizando a máxima ocupación e produción individual, as vacas con fluxos de leite baixos serán sen dúbidas un serio impedimento e a selección xenética da granxa debe apuntar nesa dirección. Hoxe en día é perfectamente posible utilizar touros mellorantes en velocidade de muxidocon valores por riba de 100 nos catálogos de sementais.

A velocidade de muxido está tamén relacionada cos restos de concentrado sen consumir. É necesario realizar os axustes correctos da velocidade de subministración e a cantidade de concentrado por visita. Nalgunhas marcas de robot é posible configurar individualmente e fixar a alimentación no robot como prioritaria, en caso de ter tempo libre no robot. O obxectivo sería ter o menor número de animais con máis de 1 Kg de restos de concentrado..

Gráfica 2: Capacidade de Dias en Leite vs Velocidade de muxidoROBOT DE HEUS 7

O obxectivo dos programas de alimentación en sistemas PMR é deseñar racións ao mínimo custo que cubran os requirimentos nutricionais de cada animal, optimizando a produción de leite e a saúde dos animais.

Nos sistemas TMR (Total Mix Ration) tradicionais, as racións cobren os requirimentos nutricionais dos animais en función do tipo de animal media para o que se deseñe a ración. Con todo, esta ración pode non ser adecuada para outros animais dentro do grupo, fundamentalmente debido ao momento de lactación no que se atope, nivel de produción etc. Esta é outra clara vantaxe da alimentación en sistemas robotizados PMR onde unha parte de alimento fornécese na ración base e, a outra, a través das escalas de subministración do penso no robot, permitindo así achegarnos máis aos requirimentos nutricionais de cada animal.

Para estimular unha alta produción de leite é necesaria unha ración de alta calidade que incentive o número de visitas ao robot. Racións PMR cunha alta densidade de enerxía na ración base correlaciónanse cunha maior cantidade de vacas menos activas e como consecuencia menor número de visitas ao robot. Cambios bruscos no % de humidade na dieta base e o tamaño de picado afectarán negativamente ao número de visitas ao robot.

Normalmente, as vacas con menos actividade adoitan ser animais avanzados na lactación que cobren os seus requirimentos nutricionais maioritariamente coa ración base e, como consecuencia, presentan menor interese por entrar ao robot para consumir concentrado.

Se deseñamos unha ración base para 27 litros de leite, para conseguir cubrir a fenda con respecto á produción de leite obxectivo, será necesario deseñar unha táboa de suplementación de penso no robot.

O correcto equilibrio entre a ración base e a suplementación no robot determinarán, o número de visitas ao robot e a produtividade dos animais.

Se a cantidade media de muxidos do rabaño é de 2,8 por vaca e día, e unha vaca fresca está a ser muxida 3.3 veces por día de media, se o máximo consumo de penso por visita é de 3 kg, este animal poderá consumir 9.9 Kg. Cunha ración base de 27 litros por vaca e día, a suma da ración base máis o concentrado inxerido no robot será suficiente para que as vacas alcancen rapidamente altas producións, maximizando así os picos de produción. De aí a importancia do número de visitas ao robot nos primeiros 100 días en muxido.

Que factores hai que controlar durante este período clave?

-Correcta transición do período pre ao postparto.
-Produción ao pico de leite para multíparas e primíparas.
-Días en lactación ao pico de leite en ambos os grupos.
-Configuración da táboa de suplementación de concentrado para cada grupo.
-Número de muxidos por grupo e días en lactación.
-Condición corporal dos animais neste período.

É importante coidar a palatabilidade do penso que fornecemos no robot. Numerosos traballos de investigación coinciden en que, sen o incentivo da subministración de concentrado no robot, a frecuencia de muxido será baixa e variable. As vacas entran no robot para consumir penso, non para ser muxidas. Por iso, é necesario incentivar aos animais para que acudan ao robot de forma voluntaria cun concentrado ben deseñado e que incorpore na súa composición unha selección de ingredientes con alta apetecebilidade como son os cereais, DDGS, melaza e polpa de remolacha, entre outros.

A presentación do concentrado debe ser un pellet de alta durabilidade. Traballos de investigación con produtos en fariña ou multipartícula, demostraron que a asistencia ao robot diminúe significativamente. O mesmo ocorre coa presenza de finos nos produtos, que xeran rexeitamentos e, como consecuencia, baixa o consumo de penso e o número de entradas ao robot.

Gráfica 3: Produción de leite: DEL vs Media de muxidos

ROBOT DE HEUS 3

Gráfica 4: Produción de leite: DEL vs Media produción de leite.

ROBOT DE HEUS 4

Gráfica 5: Ración: DEL vs Kg concentrado programados.ROBOT-DE-HEUS-5-1024x580

Nas Gráficas 3, 4 e 5, podemos observar a relación directa entre o número de muxidos, a asignación de penso e a produción de leite. A suplementación de penso no robot realízase inicialmente en función dos Días en Leite (DEL) até un día prefixado, próximo ao pico de produción. A partir de aí, suplementase segundo o nivel de produción. É un punto de especial atención porque non todas as vacas chegan ao pico no mesmo momento e tampouco coa cantidade de leite esperado, polo que hai que prestar especial atención ao deseño da táboa de suplementación para evitar desfasamentos que provocarían caídas na produción, menor persistencia da curva de produción ou perdas na condición corporal.

Nas gráficas anteriores, obsérvase unha tendencia que frecuentemente se dá na práctica: en multíparas o pico de produción de leite alcánzase aproximadamente aos 60 días en leite e nas xovencas, aos 80 días. Despois desta data, os permisos de acceso ao robot cambian e as vacas necesitan atopar un novo ritmo nas visitas ao robot. Se a táboa de suplementación non está correctamente deseñada, as vacas terán unha inxesta de penso máis baixa e producirán menos leite.

Se a produción de leite continúa baixando, a asistencia ao robot diminúe, redúcese a inxesta de penso e por tanto a persistencia da curva de produción será menor. A orde indicada na imaxe superior funcionará de forma incorrecta.

O incremento continuo de granxas con muxido robotizado implica traballar con sistemas de alimentación máis complexos, pero nutricionalmente máis eficientes. O cambio dun sistema de muxido en sala non só implica un cambio na maneira na que os animais se munguen senón tamén na forma en que se alimentan e se comportan.

Cando existen problemas en granxas con robot a miúdo adóitanse relacionar directamente coa nutrición, pero debemos ter en conta que estes problemas poden ser o resultado de diversos factores e merecen unha análise máis profunda. En moitos casos a análise demostra que algúns axustes do robot foron fixados tempo atrás para situacións distintas da granxa e deberían ser revisados, co cal primeiro deberiamos realizar unha análise global e logo pensar na ración máis adecuada.

O deseño de racións nestes sistemas require dunha análise moi pormenorizada dos datos produtivos e do comportamento das vacas. É fácil sentarse fronte ao computador do robot e perderse na enorme cantidade de datos que diariamente se xeran neste sistema. Neste momento debemos preguntarnos: Cales son os obxectivos desta granxa? E como podemos medilos?

ROBOT DE HEUS 6Neste sentido, RobotExpert é unha ferramenta de De Heus Nutrición Animal que permite aos nosos técnicos realizar unha análise en profundidade dos datos produtivos das granxas relacionados cos aspectos máis importantes da produción de leite.

A combinación FeedExpert + RobotExpert permite o achegamento a unha nutrición individualizada de precisión, dunha forma práctica e comprensible, simplificando os procesos dentro do rabaño, axustándonos aos reglajes específicos dos distintos sistemas de muxido robotizado e logrando a máxima eficiencia de cada robot de muxido con independencia dos condicionantes das explotacións.

Máis información nesta ligazón

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información