A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

Exemplos de vacas Fleckvieh con máis de 100.000 litros e 8 toneladas de graxa e proteína producidas

Neste artigo, Alexander Manrique Gómez, de geneticAUSTRIA GmbH, presenta algunhas das vacas da raza Fleckvieh austríaca que lograron mellores producións vitalicias, con máis de 100.000 litros de leite producidos e rendementos en sólidos superiores ás 8 toneladas

FLECKVIEH genetic austria ritta PORTADAEstimados lectores, na seguinte publicación gustaríame presentarlles algunhas vacas moi especiais. Estes animais son moi importantes para os criadores, non só porque acompañan aos seus donos creando lazos emocionais durante boa parte das súas vidas, senón porque as súas fillas, netas e bisnetas terán un impacto significativo na xenética de todo o rabaño no sentido máis positivo.

A lonxevidade na raza Fleckvieh é unha característica distintiva que atraeu a atención e admiración dos criadores de gando en todo o mundo. Este trazo é fundamental na filosofía de cría de Fleckvieh Austria, que se centra na sustentabilidade e a resistencia ao longo das xeracións.

As vacas Fleckvieh son coñecidas pola súa robustez, facilidade de manexo e vigor, o que contribúe significativamente á súa impresionante lonxevidade. Estes animais, criados para resistir unha variedade de condicións ambientais e de produción demostran unha resistencia excepcional a enfermidades e unha resiliencia xeral que os mantén fortes e produtivos durante moitos anos.

Vacas lonxevas e boas produtoras de leite e de carne

Un dos factores crave que contribúen á lonxevidade das vacas Fleckvieh é a súa estrutura xenética ben equilibrada. A selección coidadosa dos trazos xenéticos LEITE : CARNE : FITNESS levou a unha poboación de gando que non só produce leite de alta calidade e carne magra, senón que tamén exhibe unha durabilidade excepcional.

Este equilibrio xenético tradúcese nunha vida útil prolongada, permitindo ás vacas Fleckvieh contribuír de maneira constante e positiva ao rabaño ao longo de varias lactacións. Outro aspecto importante é a resistencia a problemas de saúde comúns que poden afectar a outras razas. A capacidade das vacas Fleckvieh para manter unha boa saúde e condición ao longo do tempo non só beneficia a produción de leite e carne, senón que tamén minimiza os custos de coidado veterinario, o que é unha vantaxe adicional para os criadores. Pois ao final, que gandeiro non desexa que quede máis diñeiro no seu peto?

Ademais, a lonxevidade da raza Fleckvieh está apoiada por prácticas de manexo adecuadas e un enfoque holístico cara á saúde e o benestar animal. Os criadores que adoptan métodos de manexo respectuosos e proporcionan unha contorna adecuada para os seus rabaños contribúen significativamente á lonxevidade e a calidade de vida das vacas Fleckvieh.

Dado que o noso obxectivo na cría de Fleckvieh é pensar e criar de maneira integral e sustentable, tamén queremos avaliar estes servizos extraordinarios da seguinte maneira. Definimos os criterios a continuación:

1. Unha produción vitalícia de polo menos 100.000 quilogramos de leite
Este é simplemente un punto de referencia común na cría de gando en todo o mundo e é sinónimo de rendemento sustentable en Europa. Cada vez máis granxas Fleckvieh presentan con orgullo e respecto a estas “Damas experimentadas”.

2. Unha produción total vitalicia de polo menos 8.000 quilogramos (8 Toneladas) de graxa e proteína

Estas son as “8T”, por así dicilo. A cantidade de graxa e proteína é o noso criterio real de selección para o leite e, por tanto, tamén o criterio de clasificación para a produción vitalicia. Na cría de gando Fleckvieh, gustaríanos manter a porcentaxe destes sólidos un pouco máis alta, xa que isto significa que a proporción de lactosa é relativamente menor. Isto aumenta a eficiencia do sistema, xa que a produción de lactosa utiliza máis enerxía sen agregar ningún valor.

3. Debe revelarse a esencia da raza (A vantaxe especial de Fleckvieh), chámese o “Dobre Propósito”

O musculoso e elegante aspecto natural destas vacas non só as estabiliza, senón que tamén asegura que os animais puros de raza poidan producir carne da mellor calidade e cantidade ademais do seu leite. Cada tenreiro, macho e femia, que non se utiliza para a recría é excelente para o cebo, e utilízase desa maneira.

Este fenómeno foi apoiado por evidencia científica. Mentres que en razas leiteiras unilaterais (un só propósito), a masa muscular dunha vaca alcanza o seu punto máximo na primeira lactación para logo diminuír gradualmente, no caso das vacas Fleckvieh, coa súa naturalmente elevada masa muscular, esta continúa acumulándose até a sexta ou sétima lactación. Esta particularidade explica de maneira elocuente por que as Fleckvieh desempeñan un papel dual: mesmo en animais de avanzada idade, seguen producindo canais de excelente calidade. Unha vaca de produción vitalicia, clasificada como “8T”, xeralmente xera máis de catro toneladas de carne de alta calidade ao longo da súa descendencia.

Ademais dos aspectos económicos, este “Dobre Propósito” ten unha vantaxe moi grande que só cobrou importancia nos últimos anos, pero que agora se está volvendo cada vez máis importante: Esta revélase como a maneira máis respectuosa e eco-amigable de producir leite e carne, respondendo as inquietudes que avogan pola preservación ambiental.

Por suposto, sabemos que non se trata de animais individuais a nivel de poboación. A produción media vitalicia é o criterio real. Estamos satisfeitos coa tendencia consistentemente positiva no crecemento nos últimos anos. Nas últimas contas anuais, as vacas Holstein foron superadas por primeira vez en termos de graxa e proteína. O crecemento anual de aproximadamente 2%, que persistiu durante dez anos, baséase nun lixeiro aumento na lonxevidade e un maior aumento na cantidade de graxa e proteína durante a lactación.

Desta maneira, gustaríame compartir unhas imaxes dun grupo de vacas de produción vitalicia “8T” con “Dobre Propósito”:

ICEAGE AT 69 8409 517 (GS RAU x POKEMON)

GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH ICEAGE

Nacimiento: 27.07.2010

Lactancia actual/Lactancia cerrada: 10/9 (305 d.) 9.317 kg – 4,40 %G – 410 kg G – 3,59 %P – 335 kg

Lactación más alta: 7. (305 d.) 11.233 kg – 4,27 %G – 480 kg G – 3,52 %P – 395 kg P

Producción vitalicia: 100.924 kg / 8,2 toneladas de grasa y proteína producidas

Criador: Ing. Reinhard Scherzer en Carintia

Foto: Luca Nolli

ZILLI AT 13 5143 622 (GS VETTEL x GS MG)

GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH ZILLI

Nacimiento: 09.11.2013

Lactación actual/Lactación cerrada: 8/7 (305 d.) 13.903 kg – 3,79 %G – 527 kg G – 3,41 %P – 474 kg P

Lactación más alta: 5. (301 d.) 15.234 kg – 3,78 %G – 576 kg G – 3,40 %P – 518 kg P

Producción vitalicia: 104.110 kg / 8,0 t G+P

Criador: Fam. Lichtenegger en Carintia

Foto: Luca Nolli

LISSI AT 62 1297 717 (RECHBERG x VANSTEIN)

GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH LISSI

Nacimiento: 29.03.2010

Lactancia actual/Lactancia cerrada: 10/10 (305 d.) 10.005 kg – 4,19 %G – 419 kg G – 3,41 %P – 341 kg P

Lactación más alta: 4. (305 d.) 11.452 kg – 4,62 %G – 529 kg G – 3,47 %P – 397 kg P

Producción vitalicia: 107.369 kg / 8,2 t G+P

Criador: Irmgard u. Johann Rienesl en Alta Austria

Foto: Fleckvieh Austria

RITTA AT 80 4111 117 (WAL x RUMBA)

GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH RITTA

Nacimiento: 27.07.2010

Lactación actual/Lactación cerrada: 11/10 (305 d.) 10.075 kg – 4,61 %G – 465 kg G – 3,48 %P – 350 kg P

Lactación más alta: 6. (305 d.) 11.483 kg – 4,97 %G – 571 kg G – 3,38 %P – 388 kg P

Producción vitalicia: 103.410 kg / 8,4 t G+P

Criador: Gabriele Blaimauer en Baja Austria

Foto: Himmelsberger

ERLE AT 64 9691 509 (WAL x GS ZOMBO)

GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH ERLE

Nacimiento: 27.09.2006

Lactación actual/Lactación cerrada: 13/13 (305 d.) 8.490 kg – 4,27 %G – 363 kg G – 3,29 %P – 279 kg P

Lactación más alta: 5. (305 d.) 10.895 kg – 4,17 %G – 454 kg G – 3,21 %P – 350 kg P

Producción vitalicia: 120.084 kg / 9,1 t G+P

Criador: Sophie Grabner en Baja Austria

Foto: Himmelsberger

HALMA AT 12 8873 118 (HUPSOL x DRUMMOND RC)

GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH HALMA

Nacimiento: 24.12.2009

Lactación actual/Lactación cerrada: 10/9 (305 d.) 10.827 kg – 3,95 %G – 428 kg G – 3,48 %P – 377 kg P

Lactación más alta: 7. (305 d.) 12.300 kg – 3,82 %G – 470 kg G – 3,32 %P – 408 kg P

Producción vitalicia: 108.881 kg / 8,1 t G+P

Criador: Johann Gspan en Tirol

Foto: Fleckvieh Austria

MARGOT AT 85 8255 816 (RAIN MAN x GS REHARD)

GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH MARGOT

Nacimiento: 24.08.2008

Lactación actual/Lactación cerrada: 12/11 (301 d.) 7.932 kg – 4,41 %G – 350 kg G – 3,41 %P – 270 kg P

Lactación más alta: 9. (287 d.) 9.941 kg – 3,34 %G – 332 kg G – 3,40 %P – 338 kg P

Producción vitalicia: 101.486 kg / 8,0 t G+P

Criador: Obernosterer Anton en Carintia

Foto: Schöffmann

LICHUTUNG AT 07 9761 219 (JERUDO x IMPOSIUM)

GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH LICHUTUNG

Nacimiento: 16.09.2011

Lactación actual/Lactación cerrada: 10/10 (299 d.) 10.107 kg – 4,51 %G – 456 kg G – 3,68 %P – 372 kg P

Lactación más alta: 7. (277 d.) 11.446 kg – 5,00 %G – 573 kg G – 3,55 %P – 407 kg P

Producción vitalicia: 103.802 kg / 8,5 t G+P

Criador: Pirker Heinz en Carintia

Foto: Fleckvieh Austria

ASTI AT 46 7288 118 (IMPOSIUM x ROCHUS)

GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH ASTI

Nacimiento: 21.07.2010

Lactación actual/Lactación cerrada: 11/10 (305 d.) 9.377 kg – 4,19 %G – 393 kg G – 3,50 %P – 328 kg P

Lactación más alta: 7. (305 d.) 10.263 kg – 4,19 %G – 430 kg G – 3,55 %P – 365 kg P

Producción vitalicia: 108.429 kg / 8,4 t G+P

Criador: Schrems Hubert en Alta Austria

Foto: Penn

ANITA AT 54 0075 819 (WALDBRAND x GS RESALF)

GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH ANITA

Nacimiento: 31.03.2012

Lactación actual/Lactación cerrada: 9/9 (302 d.) 10.259 kg – 4,15 %G – 426 kg G – 3,69 %P – 379 kg P

Lactación más alta: 5. (305 d.) 10.549 kg – 4,41 %G – 465 kg G – 3,82 %P – 403 kg P

Producción vitalicia: 101.656 kg / 8,0 t G+P

Criador: Burmetler Monika u. Manfred en Baja Austria

Foto: Fleckvieh Austria

PIA AT 83 0845 316 (GS HOCHKÖNIG x WATERBERG)

GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH PIA

Nacimiento: 10.09.08

Lactación actual/Lactación cerrada: 11/11 (303 d.) 8.608 kg – 4,72 %G – 406 kg G – 3,94 %P – 339 kg P

Lactación más alta: 4. (305 d.) 9.835 kg – 4,78 %G – 470 kg G – 3,97 %P – 391 kg P

Producción vitalicia: 105.661 kg / 9,4 t G+P

Criador: Fam. Prenner en Estiria

Foto: Fleckvieh Austria

PATRIZIA AT 37 4171 218 (WAL x ROMALF)

GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH PATRIZIA

Nacimiento: 10.08.2010

Lactación actual/Lactación cerrada: 10/10 (303 d.) 9.576 kg – 4,40 %G – 421 kg G – 3,53 %P – 338 kg P

Lactación más alta: 10. (305 d.) 11.411 kg – 4,14 %G – 473 kg G – 3,53 %P – 402 kg P

Producción vitalicia: 101.134 kg / 8,1 t G+P

Criador: Fam. Prenner en Estiria

Foto: Fleckvieh Austria

BIRKE AT 57 4238 719 (WALDBRAND x GS RAU)

GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH BIRKE

Nacimiento: 12.07.2012

Lactación actual/Lactación cerrada: 9/8 (292 d.) 12.554 kg – 3,82 %G – 480 kg G – 3,22 %P – 404 kg P

Lactación más alta: 5. (305 d.) 14.378 kg – 3,80 %G – 547 kg G – 3,23 %P – 465 kg P

Producción vitalicia: 114.956 kg / 8,1 t G+P

Criador: Mauerhofer Johann en Estiria

Foto: G. Moy

BLANKA AT 13 8716 118 (HUPSOL x WEINOLD)

GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH BLANKA

Nacimiento: 29.01.2010

Lactación actual/Lactación cerrada: 11/10 (305 d.) 10.298 kg – 3,99 %G – 411 kg G – 3,43 %P – 354 kg P

Lactación más alta: 4. (305 d.) 10.945 kg – 4,01 %G – 439 kg G – 3,50 %P – 383 kg P

Producción vitalicia: 115.194 kg / 8,6 t G+P

Criador: Leopold Dichtl en Tirol

Foto: Fleckvieh Austria

BETTY AT 52 3550 516 (VANSTEIN x HOSTRESS)

GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH BETTY

Nac.: 05.02.2008

Lactación actual/Lactación cerrada: 8/8 (301 d.) 12.289 kg – 3,90 %G – 479 kg G – 3,32 %P – 408 kg P

Lactación más alta: 5. (305 d.) 15.234 kg – 3,84 %G – 585 kg G – 3,20 %P – 488 kg P

Producción vitalicia: 118.387 kg / 8,5 t G+P

Criador: Peter Steiner en Tirol

Foto: Fleckvieh Austria

En resumo, a lonxevidade da raza Fleckvieh é o resultado dunha combinación única de factores xenéticos, resistencia, coidado adecuado e manexo responsable. Esta característica non só reflicte a fortaleza da raza, senón que tamén destaca a importancia da sustentabilidade e a durabilidade na cría de gando Fleckvieh, o cal impacta directamente no rendemento óptimo das granxas leiteiras.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *