A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

“A Fleckvieh é máis rendible e con menor impacto ambiental que outras razas leiteiras”

Entrevista ao enxeñeiro Johann Tanzler, director executivo de Fleckvieh Austria, a Asociación de criadores austriacos da raza Fleckvieh (AGÖF)

“A Fleckvieh é máis rendible e con menor impacto ambiental que outras razas leiteiras”

Johann Tanzler, director executivo de Fleckvieh Austria , a Asociación de criadores austriacos da raza Fleckvieh (AGÖF)

Austria é o país europeo con maior porcentaxe de poboación rural e de xente nova incorporada ao sector do vacún de leite. Unha das claves foi apostar pola Fleckvieh, unha raza robusta e con bos resultados tanto na produción de leite como de carne, o que redunda en maiores ingresos de media por explotación.

Falamos co enxeñeiro Johann Tanzler, director executivo de Fleckvieh Austria , a Asociación de criadores austriacos da raza Fleckvieh (AGÖF), que explica as vantaxes desta raza, que xa está presente a nivel internacional.

Que é a Asociación de criadores austriacos da raza Fleckvieh (AGÖF) e cales é a súa representatividade?
AGÖF é a organización coordinadora de 11 asociacións de criadores, cun total de máis de 300.000 vacas da raza Fleckvieh en Austria. O obxectivo principal é xuntar forzas para lograr a maior mellora posible na cría e proporcionar aos gandeiros unha infraestrutura perfecta para o labor de cría e a súa comercialización. A AGÖF está a impulsar a cooperación internacional e unha estratexia global para esta raza, e para iso conta con numerosos socios, especialmente no ámbito das técnicas de reprodución, para poder aplicar rapidamente innovacións de gran alcance.

Que importancia ten a raza Fleckvieh dentro de Autria? E a nivel internacional?
En Austria, o 80% de todo o gando pertence á raza Fleckvieh e a tendencia segue en aumento. Debido ás características específicas desta raza dominante, a industria de gando vacún austriaca está á cabeza no ranking da Unión Europea de respecto ao medioambiente. A cría de gando Fleckvieh supón a produción de leite e de carne con vacas máis robustas e de vida máis lonxeva; e é xustamente por iso polo que a raza desempeña un papel cada vez máis importante en todo o mundo. Os resultados que se obtiveron e que se continúan observando a nivel internacional confirman o noso gran traballo científico e gandeiro de máis de 150 anos. Isto unha gran oportunidade non só para a nosa xente senón para todos os gandeiros a nivel mundial.

 “En Austria o 80% de todo o gando pertence á raza Fleckvieh”

A canto ascende a cabana e cales son as medias de produción de leite, calidades e lonxevidade?
En Austria hai poucas explotacións grandes. Debido á superficie xeográfica que nos limita, son máis as gandarías de tamaño medio e pequeno, polo que se pode dicir que a media de cabezas de gando vacún é de 25 vacas en produción por granxa. As dúas terceiras partes das explotacións son ganderías de montaña que producen en condicións alpinas bastante difíciles. Actualmente hai unha tendencia de explotacións gandeiras que invisten en edificacións de novos estabñps pasando a ser moito máis grandes (con cabida para 75 a 100 vacas), xa que cada vez recórrese máis ao robot de muxido.

A rendibilidade total dunha explotación gandeira “Dobre Propósito” -que produce tanto leite como ceba os becerros para a venda- en Austria baséase en varios factores: Cantidade e calidade do leite, ingreso adicional por venda de femias para exportación, pola venda de machos para o engorde e vacas de descarte, venda de coiro de calidade superior, así como tamén polo aforro en gastos veterinarios que supón ter animais máis sans.

“A produción media por lactación dunha Fleckvieh en Austria é de 8.000 kg de leite, cun 4,15 % de graxa e un 3,43 % de proteína”

A produción media de leite é actualmente de 8.000 kg de leite, cun 4,15 % de graxa e un 3,43 % de proteína. A vida útil dunha vaca Fleckvieh supera as 4 lactacións. Isto depende tamén do prezo do gando para exportación, o que fai que un exemplar teña que saír antes da explotación.

Un efecto que observamos con orgullo na actualidade é o incremento das vacas que superan o 100.000 kg de leite de lactacións vitalicias, con producións totais de polo menos oito toneladas de graxa e proteína durante toda a vida.

Vaca: STERNCHEN (P: GS DER BESTE) Explotación: Fam. Eichberger. Producción: 3.736 kg en 100 días

Vaca: STERNCHEN (P: GS DER BESTE) Explotación: Fam. Eichberger. Producción: 3.736 kg en 100 días

Por que os gandeiros austríacos non se pasaron, como o fixeron a maior parte dos europeos, á raza Holstein?
Hai moitas razóns para iso. O esencial é que levamos moitos anos perseguindo sistematicamente o obxectivo de cría dunha vaca leiteira robusta e elegante, e que ano tras ano obtemos substanciais avances na cría, sempre superiores aos de todas as demais razas. Mentres que outras foron perdendo rasgos importantes como aptitude física e saúde, nós estamos a gañar nese terreo constantemente.

“A saúde do ubre sempre foi excepcionalmente boa, a fertilidade e a estabilidade do seu metabolismo son tamén un trazo distintivo da raza Fleckvieh”

Ademais, o alto prezo pagado por lograr mellores tenreiros, máis adecuados para a reprodución e para o cebo, é un argumento importante para os gandeiros. Os criadores da raza Holstein, que agora tenden á raza Fleckvieh, fan cada vez maior referencia ao temperamento manso das vacas, ao fácil e libre de problemas do seu manexo, así como tamén á enorme vitalidade dos tenreiros desta raza.

Que vantaxes destacaría desta raza e que beneficios lles achega que sexa unha raza de dobre propósito?
A saúde do ubre sempre foi excepcionalmente boa, a fertilidade e a estabilidade do seu metabolismo son tamén un trazo distintivo da raza Fleckvieh: Animais de pouca esixencia para alcanzar excelentes producións leiteiras e cárnicas baixo un bo estado de condición física.

En canto ao seu dobre propósito, podemos confirmar o seguinte: Os músculos fabrican leite. As vacas elegantemente musculosas son máis robustas e perdoan as pequenas deficiencias no seu manexo moi rapidamente. Análises comparativas recentes demostraron que a musculatura e condición corporal da raza Fleckvieh aumenta durante as lactacións, mentres que no caso das razas leiteiras parciais é máis alto na primeira lactación e posteriormente diminúe. Isto é o que explica bastante ben que o dobre propósito só funciona coa raza Fleckvieh.

Vaca: DOLLY (P: GS DER BESTE) Explotación: Fam. Ninaus 36,4 kg en control lechero

Vaca: DOLLY (P: GS DER BESTE) Explotación: Fam. Ninaus. Producción: 36,4 kg en control lechero

Como valora a colaboración de AGOF con geneticAUSTRIA GmbH e que vantaxes lles achega aos gandeiros?
A cooperación entre as nosas entidades oficiais é desde hai anos moi estreita e excelente. Ambas as funcións institucionais compleméntanse para ofrecer as mellores ferramentas xenéticas, comerciais, educacionais e de capacitación relevantes para o éxito gandeiro dos nosos clientes e amigos internacionais. geneticAUSTRIA GmbH representa que a xenética punteira dos centros de inseminación austríacos atopa o seu camiño en todo o mundo, pero tamén unha información transparente e o mellor acompañamento e atención aos seus clientes.

En que se diferencia a Fleckvieh de Austria da de Alemaña, Suíza? E cales son as diferenzas con respecto á Simmental e a Montbeliarde?
Debido á estreita cooperación e a unha avaliación conxunta internacional entre Austria e Alemaña, a raza Fleckvieh de Austria difire moi pouco da do sur de Alemaña. Posuímos o maior banco xenético da raza Fleckvieh a nivel mundial, para que os nosos gandeiros poidan gozar da xenética dos mellores exemplares da raza sen distinción da súa orixe. A competencia entre os dous países deixámola no campo de futbol (sorrí).

Curiosamente, esta xenética nin sequera existe en Suíza, porque a «Swiss Fleckvieh» é unha raza artificial a partir de Holstein Roxa e Schweizer Simmental (Simmental suízo). Schweizer Simmental, doutra banda, é polo momento unha poboación moi pequena, cos mesmos devanceiros que a raza Fleckvieh, pero foi criada de forma illada (sen influencia da raza Fleckvieh) e dun modo máis conservador (principalmente de orixe natural) e sen tanta forza no dobre propósito como a nosa.

A raza Montbeliarde, criada principalmente en Francia, pertence á mesma familia, pero desde sempre o gando foi claramente inferior ao gando Fleckvieh en termos de produción de carne. Nos últimos anos, Fleckvieh tamén superou claramente o valor do leite, como demostran as valoracións actuais de Interbull.

Vaca: ZARA (P: GS DER BESTE) Explotación: Fam. Prebl 3.674 kg en 100 días

Vaca: ZARA (P: GS DER BESTE). Explotación: Fam. Prebl. Producción: 3.674 kg en 100 días

Como foi o proceso de selección desta raza nas gandarías austríacas e que criterios de selección xenética se primaron?
A selección realízase principalmente en función do Índice Total de Produción (ITP) ou valor xenético total, tendo en consideración como xa mencionei anteriormente da condición física ou fitness do animal, das liñas xenéticas, de manter o balance entre os trazos leiteiros e cárnicos, como tamén a aparencia do exterior ou conformación (Estrutura, musculatura, apromos e ubre), especialmente o ubre e os apromos do animal. No futuro, a norma será xenotipificar todas as becerras, seleccionalas segundo os valores xenómicos de reprodución e realizar apareamentos enfocados para seguir ofrecendo o mellor do mellor da nosa poboación.

Neste momento esíxese á gandaría de vacún de leite que sexa cada vez máis eficiente para reducir o seu impacto ambiental. Que vantaxes pode achegar a Fleckvieh neste sentido?
Dado que a produción de carne de vacún é tres a catro veces máis eficiente desde o punto de vista ambiental, cando se leva a cabo con tenreiros provenientes da produción de leite (segundo un estudo da Universidade de Carolina do Norte), a raza Fleckvieh é superior neste caso, xa que se pode seguir criando especímes puros e, por tanto, levar a cabo unha selección moito mellor. Unha vantaxe decote infravalorada é que as femias proporcionan unha valiosa carne de matadoiro e, por tanto, poden ser retiradas da cría dun modo ecoloxicamente aceptable en case calquera momento.

Vaca: BURNING FIRE (P: HERZSCHLAG) ITP 135 (FL) IL 143 (76) +1.811 -0,10 +66 -0,08 + 56 - EXT: E80/M82/A81/U84 Media en 3 Lact.: 11.902 kg – 4,02 %G – 3,37 %P - Mayor lact.: 2da con 12.308 kg – 3,86 %G – 4,35 %P

Vaca: BURNING FIRE (P: HERZSCHLAG). ITP 135 (FL) IL 143 (76) +1.811 -0,10 +66 -0,08 + 56 – EXT: E80/M82/A81/U84. Media en 3 Lact.: 11.902 kg – 4,02 %G – 3,37 %P – Mayor lact.: 2da con 12.308 kg – 3,86 %G – 4,35 %P

Que importancia ten que os gandeiros autríacos de vacún de leite non teñan necesidade de importar recría doutros países?
Ademais das vantaxes económicas directas, é moi agradable cando a cría avanzada se realiza no propio país e cando se pode participar como explotación de cría dentro do mesmo. A nosa estratexia é a de criar de maneira transparente, o que significa que cada criador pode, en principio, acceder á mesma información que os asesores de cría das diferentes asociacións, o cal é moi motivador e de gran servizo técnico para os gandeiros.

Creo que a transparencia e a base de datos de touros con libre acceso para todo o mundo son tamén un argumento importante para os nosos clientes internacionais. Desta forma o noso gran traballo técnico-científico dentro da gandaría austríaca está a completa disposición do que queira traballar e aproveitar destes avances xenéticos xunto a nós.

“Nos próximos anos a mellora xenética da raza acelerarase en todas as súas facetas“

Como cre que será a Fleckvieh dentro de 10 anos? En que avanzará máis a súa mellora xenética?
Dado que estamos a utilizar intensamente a xenómica e, a partir de agora, podemos recorrer a un sistema de avaliación xenética máis axeitado, o denominado método de «paso único» (Single-Setp), a mellora da xenética acelerarase unha vez máis en todas as súas facetas.

O máis impresionante será que faremos que os nosos puntos fortes tradicionais se eleven a un novo nivel. Por exemplo, estamos pensando na posibilidade de poder erradicar a mastite xenética en gran medida, minimizar os problemas de cascos, aumentar significativamente as taxas de non retorno e producir leite e carne exclusivamente con vacas robustas e metabólicamente estables. Así, a produción de leite deixa de estar limitada xeneticamente, pasando a depender só da alimentación e do manexo. Tamén melloraremos en parte a porcentaxe dos sólidos da graxa e as proteínas para que sexa máis eficiente, xa que en termos relativos observamos que coa raza Fleckvieh producimos menos lactosa e, por conseguinte, aforramos enerxía.

Algo máis que queira engadir?
Gustaríame desexarlle moita saúde e benestar a toda España, especialmente nestes momentos de pandemia que nos toca vivir. Penso que, por situarnos no sector primario, a nosa tarefa principal como gandeiros é de continuar producindo alimentos e insumos de calidade para os nosos fogares. Conten co noso máis sincero apoio desde Austria por medio dos nosos representantes e dependendo de como se torne esta situación, esperamos poder contar coa súa presenza no Congreso Mundial Fleckvieh do 2021.

genetic austria congreso

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *