A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

Planificando o silo para a campaña

Neste artigo, KWS analiza os factores a ter en conta nos silos de millo, desde a elección correcta do híbrido a sementar ata os factores a vixiar para manter a máxima calidade da forraxe ensilada

Planificando o silo para a campaña

Para producir un silo de calidade e alta produtividade, hai varios factores durante o ciclo do cultivo que debemos ter en conta: a elección do híbrido e o seu manexo agronómico, o momento de picado ou a altura e o tamaño de picado. Pero estes non son os únicos puntos críticos onde a toma de decisión pode afectar a calidade e cantidade da nosa reserva forraxeira. A continuación, mencionaremos distintos puntos a ter en conta para lograr conservar, almacenar e suministrar a forraxe do mellor xeito.

Por onde comezar?

Dimensionamiento
Débese planificar a forma, de modo que a superficie de silo aberto a expor diariamente coincida coa necesidade de silo a extraer para cubrir as racións: mínimo de extracción diario 50 cm. Recoméndase manexar densidades maiores a 240 Kg. MS/m3 e lembrar que o material removido debe ser consumido polo gando en menos de 24 horas no posible, para evitar perdas de calidade.

En caso de falar de chourizos, o ideal sería un mínimo de extracción diario dun metro por día.

Ademais, o dimensionamiento do silo total en metros cúbicos ou toneladas, deberá estar suxeito á planificación forraxeira, de cara a cubrir a demanda e evitar faltantes de forraxe durante o transcurso do ano. Como consello á hora de planificar reservas, o ideal sería confeccionar para 14 meses. Deste xeito, disporíase dun stock de seguridade por se a campaña seguinte diminúe o rendemento, seméntase máis tarde, etc.

Confección
Homoxeneidade do picado e tamaño de picado: para asegurar esta variable, o ideal é utilizar o separador de partículas Penn State. Este é un sistema de tres caixóns cun funcionamento tipo peneira, o cal nos permite mediante unha mostra tomada da saída da picadora, coñecer a homoxeneidade e lonxitude da forraxe.

A continuación, móstranse valores teóricos, os mesmos poden ser os elixidos ou non, segundo a elección do nutricionista que elabore a ración.

Valores aproximados que se deberían atopar nas bandexas do Penn State.

Valores aproximados que se deberían atopar nas bandexas do Penn State.

Compactación
Como óptimo debemos asegurar valores de compactación de 240 kg/m3 de MS (materia seca). En caso de silo bolsas, requírese unha alta calidade de plástico e un terreo firme, parello, ben drenado e libre de malezas. O ideal sería obter un máximo de 10% de estiramento na bolsa para que o plástico non perda as súas propiedades e córrase o risco de rotura.

Procesado do gran
Obter un 100% dos grans partidos sería o obxectivo que deberiamos buscar, isto permitiranos ademais de favorecer o compactado, que todo o gran se aproveite no rume, elevando a eficiencia (bosta sen grans). O ideal é o crackeado do gran en máis de 4 fragmentos. A porcentaxe de gran partido pódese controlar tamén coas bandexas de Penn State (todos os grans partidos deberían estar na bandexa inferior) ou cun vaso medidor dun litro (menos de 4 grans enteiros por litro de mostra).

A nosa responsabilidade

Unha correcta fermentación depende das decisións e prácticas de manexo que se implementen antes e durante o proceso de ensilado. As prácticas de manexo que o produtor pode controlar son:

 • Estado de madurez do cultivo (% de humidade ou de materia seca).
 • Arquitectura da estrutura do silo.
 • Método, velocidade de enchido e subministración.

Prestando especial atención a detalles como a velocidade de enchido, longo de picado, distribución e compactación do silo; asegurarase en gran medida unha correcta fermentación do ensilado, permitindo un elevado consumo de materia seca e por conseguinte unha boa resposta animal, ademais de perdas mínimas de enerxía no proceso fermentativo.

Sumado a isto, a inoculación do silo por medio de bacterias permitirá un mellor desenvolvemento do ensilado. Cando falamos de bacterias, diferéncianse dous grandes grupos: as Bacterias chamadas de primeira xeración (Bacterias Homofermentativas), as cales estimulan o proceso fermentativo e as Bacterias de segunda xeración (hetero e homo fermentativas), que teñen a capacidade de mellorar a estabilidade da silaxe, unha vez que a mesma se abra para ser empregada.

A continuación, daranse a coñecer as distintas etapas mediante as cales convertemos o noso millo nun silo de alta calidade. A medida que vaiamos desenvolvendo o proceso, remarcaranse as posibles perdas.

Que pasa dentro do silo?

Etapa 1: Proceso de respiración aeróbica

Esta primeira etapa debe ser o máis curta posible, xa que os microorganismos, fungos e fermentos, principalmente aeróbicos, ao respirar consumen carbohidratos solubles que conteñen enerxía altamente dixestible. Doutro xeito, estes carbohidratos deberían estar dispoñibles para as bacterias benéficas produtoras de ácido láctico, e o que é máis importante, para o consumo animal.

Esta respiración produce auga e calor na masa do silo, o ideal sería que o ascenso de temperatura non supere os 4° a 6 °C por riba da temperatura ambiente no momento de ensilado.

Consideracións

 • Contido óptimo de MS do cultivo: 35 – 40%. Con esta porcentaxe de materia seca favorécese a compactación e por conseguinte o proceso fermentativo. Sumado a isto, ensilar cultivos con alta humidade, aumenta as perdas por efluentes, os cales favorecen o desenvolvemento de microorganismos non desexados e, ademais, estes líquidos conteñen entre un 6 e un 8% de nutrintes solubles de alta calidade que deixarían de ser aproveitados polo gando.
 • Longo e uniformidade de picado: a uniformidade deste favorece o acomodado e compactado do silo.
 • Enchido rápido e compactación adecuada: para selar o silo o máis rápido posible e non permitir o intercambio gaseoso (máquinas con alta capacidade operativa).
 • Selado do silo confeccionado: para evitar a entrada de osíxeno na superficie exposta.
 • Todo o mencionado permitirá unha fermentación óptima para asegurar conservar o máximo de MS e calidade.
 • Desde o punto de vista da confección, un silo bolsa permite irnos a valores de MS máis próximos ao límite máximo, pero o mellor é respectar o rango ideal de MS.

Etapa 2. Fermentación anaeróbica

Esta etapa caracterízase por poboacións de bacterias que fermentan os azucres e son convertidos principalmente en ácido láctico, pero tamén en ácido acético, etanol, dióxido de carbono e algúns outros produtos.

A produción de ácidos baixa o pH do material ensilado, o que xunto á falta de osíxeno, inhibe o desenvolvemento doutros microorganismos.

As bacterias produtoras de ácido acético fermentan carbohidratos solubles, xerando ácido acético como produto final, o que a pesar de ser un proceso indesexable, resulta importante, xa que este é utilizado polos rumiantes como un catalizador para obter o pH necesario para o proceso de dixestión. Cando o pH da masa ensilada cae por baixo de 5, a poboación das bacterias acéticas diminúe, xa que este nivel de acidez inhibe o seu crecemento.

Non é conveniente que este proceso de fermentación acética se prolongue, xa que este tipo de bacterias consomen ao redor do 36% dos hidratos de carbono (HDC) para a produción de ácido, por tanto, podería reducir o nivel enerxético dos silos.

Debido ao descenso de pH, as bacterias produtoras de ácido láctico convértense en dominantes, do mesmo xeito que o ácido láctico.

En silos ben fermentados, polo menos o 70% dos ácidos presentes son lácticos. Este ácido tamén será utilizado polo gando como fonte de enerxía.

Consideracións

 • Silos que tiveron unha fermentación acética prolongada son máis inestables durante a etapa de extracción e subministración, isto tradúcese nunha degradación máis rápida. Un claro indicador da fermentación acética prolongada é un cheiro avinagrado forte e unha cor amarronada escura.
 • A elección de híbridos para silo que nos acheguen, ademais de calidade de fibra, un bo contido de azucres solubles desde o gran permitirá unha fermentación adecuada, un correcto descenso do pH, aportar enerxía e unha segura estabilización do silo.
 • O ideal dun bo silo é que presente unha relación de 3-1 ácido láctico / ácido acético.

O ideal dun bo silo é que presente unha relación de 3-1 ácido láctico / ácido acético

Etapa 3. Estabilización

A etapa comeza cando chega o pH de estabilización. Durante esta fase, o pH do material ensilado permanece relativamente estable e existe mínima actividade microbiana ou encimática, sempre que o silo sexa mantido en forma anaeróbica, sen aire. A fermentación láctica non só estabiliza o silo co pH máis baixo (maior acidez), senón que é a máis eficiente no aproveitamento dos azucres dispoñibles nas células da forraxe.

No seguinte cadro visualízanse as características que expresaría o silo se unha fermentación predomina sobre a outra, lembrar que sempre se busca unha relación 3/1 láctico/acético.

Consumo de azucres e pH de referencia, de acordo ó tipo de fermentación producida.

Consumo de azucres e pH de referencia, de acordo ó tipo de fermentación producida.

Etapa 4. Respiración e oxidación secundaria pola apertura do silo

Nesta fase ocorren as maiores porcentaxes de perdas de todo o proceso, podendo chegar ao 40%.

Comprende os procesos respiratorios e de degradación que ocorren durante a extracción e subministración. Esta fase comeza unha vez que o silo é aberto e finaliza cando todo o ensilado foi consumido.

Unha vez que o silo é exposto ao osíxeno novamente, os fermentos actívanse, primeiro consumindo o ácido láctico, baixando o pH e dándolle paso aos fungos. Os mesmos ao activarse, converten o azucre residual, os ácidos da fermentación e outros nutrintes solubles en dióxido de carbono, auga e calor. Esta fase é importante, xa que as experiencias demostran que preto do 40 % do total de perdas da materia seca ocorren por descomposición aeróbica secundaria, durante a extracción e subministración.

Á parte dos nutrintes perdidos, algúns fungos poden producir micotoxinas que causan enfermidades ou diminúen a resposta animal.

Consideracións

 • Ensilados húmidos, conterán xeralmente niveis máis altos de azucres residuais e serán máis propensos a sufrir deterioro na fase de extracción. Isto débese a que cando o cultivamos teñen maiores concentracións de azucres solubles.
 • O que inactiva o desenvolvemento de fungos e fermentos é a ausencia de osíxeno.
 • A temperatura ambiente tamén ten influencia na estabilidade aeróbica do silo, xa que a taxa de desenvolvemento microbiano medra exponencialmente coa temperatura ata aproximadamente os 50º C, o que significa que a extracción durante as tempadas cálidas produce deterioracións máis rápidas que en tempos fríos.
 • O ideal é que: desde que o material removido do silo ata que a ración chegue á boca do gando, devandito intervalo non supere as 24 horas.
Explicación da fermentación e da dinámica de factores que afectan á calidade da forraxe.

Explicación da fermentación e da dinámica de factores que afectan á calidade da forraxe.

Resumo de perdas

Convén ter en conta que todo proceso de conservación non mellora a calidade inicial.

 • Perdas no campo: mal manexo do cultivo e por mal uso da maquinaria.
 • Perdas por respiración: a rápida, correcta elaboración e estabilización do silo, xunto coa hermeticidade lograda, evitará a presenza de perdas aeróbicas explicadas nas distintas etapas.
 • Perdas por fermentación: o desenvolvemento de bacterias desexadas evitará o consumo excesivo de azucres, permitirá unha rápida estabilización e descenso do pH (baixo desenvolvemento de microorganismos non desexados).
 • Perdidas por efluentes: dependerá do contido de MS do cultivo ensilado, tamaño do picado, forma e estrutura do silo.
 • Neste segmento, é moi importante remarcar a importancia do tapado, existen varios traballos onde se viu como as perdas de materia orgánica dun silo nas capas superficiais (0-90cm.) poden pasar dun 58% (silo sen tapar) a un 24% (silo tapado).

Monitoreando a calidade do noso silo

Como tomar a mostra?

 • Tomar a mostra de 2 ou 3 zonas de cada bolsa.
 • Formar unha mostra de cada lote de aproximadamente 1kg.
 • Limpar a cobertura onde se sacará a mostra, asegurar con cinta a apertura ou cuadrante do plástico para evitar futuras raxaduras.
 • Retirar a mostra explorando uns 45cm. (non menos de 80 cm en silos aéreos).
 • Selar o silo.
 • Cuartear a mostra, gardala nunha bolsa plástica evitando presenza de aire e refrixerar até a análise.
 • Rotular a mostra: data, empresa, lote, n° de mostra, tipo de forraxe e cultivo.
Parámetros de calidade que se deberían monitorear nos silos de millo.

Parámetros de calidade que se deberían monitorear nos silos de millo.

Joaquín Kaspar
Product Manager. KWS Sementes Ibérica

Bibliografía

– BPA Post-Picado. KWS Arxentina.

– FORRAXES CONSERVADAS. Manual de actualización técnica. 5ta Edición. CACF

– MANUAL TÉCNICO DE FORRAXES CONSERVADAS. Tecnoloxías para producir alimentos de alta calidade e aspectos relacionados á eficiencia do uso da maquinaria e o manexo nutricional. Edicións INTA, 2018.

– MANUAL DE SILAGEM. KWS Sementes. Direitos reservados. Departamento de Desenvolvimento de Produtos. NAC (34) 3818.2009. www.kws-sementes.com.br.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información