A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

“Os datos que facilita Uniform Repro permiten anticiparse a problemas e mellorar a xestión do rabaño”

Falamos con Celso Fernández, de Gandería Gainas SC (Trabada, Lugo) e con Iván Suárez, da Sociedade Veterinaria do Eo, sobre a súa experiencia co programa Uniform Repro

“Os datos que facilita Uniform Repro permiten anticiparse a problemas e mellorar a xestión do rabaño”

Celso Fernández, de Ganadería Gainas SC, na súa granxa.

Desprazámonos a Fornea, en Trabada (Lugo) para conversar cos usuarios de Uniform-Repro Celso Fernández, da Gandería Gainas SC, e Iván Suárez, de Sociedade Veterinaria do Eo, gandeiro e veterinario respectivamente que traballan de maneira coordinada compartindo os datos a través de Uniform- Repro.

Comezamos falando co gandeiro Celso Fernández para coñecer a súa experiencia. A súa gandería conta con 85 vacas en muxido e está pendente da instalación dun robot de muxido de DeLaval.

-Como ves o futuro do sector?, crees que é importante a tecnificación da granxa?
-O futuro do sector é complicado. Estamos a pasar por un momento moi complicado, os custos de produción subiron moito, o prezo do leite mantense como sempre. Esperamos que nun futuro próximo isto mellore, tratar de reducir os custos o máximo posible, de innovar, de informatizarse, de facer as cousas o mellor posible para ser capaces de producir ao máis baixo nivel de custo.

De feito, nós estamos a empezar a colocar un robot de muxido. Se nun futuro isto fose ben, montariamos unha segunda unidade. Esperemos que funcione, que isto vaia para diante. É o noso futuro. Ao final, os mozos que apostamos por quedarnos nisto, temos optimismo e a esperanza de que isto mellore.

“Uniform-Repro é unha ferramenta útil para tentar reducir os custos e para mellorar día a día, porque podemos facer unha previsión do que nos vai a vir para un futuro”

-Como estás a usar Uniform? Por que decidiches ser usuario da App móbil?
-Estamos a traballar coa app móbil. Levamos aproximadamente un ano e medio e introducímolo a través dos nosos veterinarios. A verdade é que estamos moi contentos. É moi cómodo, estanos a funcionar moi ben. É unha ferramenta útil para tentar reducir os custos e para tentar mellorar día a día.

-Resultouche fácil de aprender? Estás cómodo con ela?
-Pois si, estamos moi cómodos con ela. Empezamos fai xa máis dun ano, e non tiñamos idea, pois non traballaramos con outra aplicación. A verdade é que nos resultou moi cómoda e intuitiva. Ao estar continuamente co teléfono, en calquera momento podes mirar ou introducir calquera dato. Moi cómoda e efectiva.

-Axúdache a detectar problemas ou cambios no rabaño? Crees que controlas mellor o que lles pasa ás vacas?
-Resúltanos moi útil sobre todo para detectar o que nos vai a vir no futuro, porque temos un control moito máis exacto no tema de partos, de secados, de vacas que van saír en celo, de vacas que están para controlar. Axúdanos moito a mellorar día a día, porque podemos facer unha previsión do que nos vai a vir para un futuro.

-Que beneficios ten para ti usar a App móbil?

-En canto os beneficios de usar a app móbil, o principal é que en todo momento tes acceso aos datos que tes na granxa. Moi cómodo de cara ao control reprodutivo, aquí facémolo quincenal, moi cómodo para estar conectado cos nosos veterinarios. Á hora de meter datos, tamén nos resulta moi efectivo.

Iván Suárez, de Soc. Veterinarios del Eo.

Iván Suárez, de Soc. Veterinarios del Eo.

“O programa dános inmediatez na relación coa vaca e co cliente”

Coñecemos a opinión sobre Uniform-Repro de Iván Suárez, veterinario de la Sociedad Veterinaria del Eo. 

-Como é o equipo de Sociedade Veterinaria do Eo? Cóntanos un pouco da súa historia e como é na actualidade.
-A Sociedade Veterinaria do Eo na actualidade conformámola doce persoas, delas once somos veterinarios. A actividade témola diversificada en dous campos. A maioría da nosa facturación vén do campo dos grandes animais, do sector de vacún, especialmente leiteiro, e temos outra sección de pequenos animais. Actualmente somos dous socios administradores. Arturo Vijande, que é socio meu, encárgase da parte de pequenos animais e eu levo un pouco o tema dos grandes animais, a coordinación e a xestión.

En pequenos animais hai catro persoas traballando na empresa, tres deles son veterinarios e en grandes animais estamos oito persoas. Unha persoa é unha comercial vinculada e os outros sete facemos clínica e reprodutivo de gando vacún. A maioría das persoas que traballan connosco son mulleres.

A empresa fundouse no ano 1986, fundárona cinco socios veterinarios que estaban a traballar na zona, estaban sós e fundaron a empresa. Esta empresa é, senón a primeira, das primeiras que se fundou, que se constituíu como tal en España. E despois, ao longo dos anos houbo procesos de xubilación e de reconversión, e na actualidade quedamos dous socios, un dos socios fundadores que naquel momento era moi novo e eu mesmo.

“Centrámonos moito en reducilos custos de produción e moi pouco en xerar un produto de calidade e cun valor engadido que permita sustentar o sector”

-Como ves o futuro do sector? Que cambios crees que se van a producir nas ganderías?
-Con respecto ao futuro do sector eu son optimista, por iso apostamos por este modelo de negocio e este volume de persoal que estamos a ter e os servizos que estamos a dar. Eu creo que hai un detalle que se cadra deberiamos ter en conta. Estamos a falar constantemente, e é importante, da eficiencia, de custos de produción e deste tipo de cousas. Con todo, obviamente as ganderías aínda sendo eficientes e reducindo os seus custos de produción, cada vez máis se expón como unha especie de fuxida cara a adiante.

Os prezos tenden a baixar a medida que o gandeiro produce máis barato. Creo que é unha realidade que imos ter que empezar a falar diso, de como dar valor ou valor engadido ao produto que o gandeiro vende, sexa leite, sexan os seus tenreiros, mesmo se está a falar dos xurros, para poder facer que as ganderías sexan realmente eficientes e solventes.

Eu creo que ata o de agora centrámonos moito en reducilos custos de produción e moi pouco en xerar un produto de calidade e cun valor engadido que permita sustentar aos que estamos ao redor do sector.

-Cal vai ser o papel dos veterinarios nos devanditos cambios?
-A figura do veterinario, vai ter un papel determinante no futuro das ganderías. A nosa formación é transversal. Nós, na nosa formación, nas facultades de veterinaria, tocamos todos os campos relacionados coa medicina da produción, tanto campos clínicos como medicina de produción, agricultura, economía. O veterinario é a figura que creo pode ocupar o espazo de xestor ou coordinador dos traballos e do asesoramento en granxa.

E este formato de grupos veterinarios, coma o noso, creo que será interesante porque ofrecemos un servizo completo de todas as facetas da profesión veterinaria. Estamos as 24 horas ao día, os 365 días do ano, pendentes do gandeiro e por tanto nós somos capaces de intuír ou prever, con estas ferramentas como a que estamos a presentar, os problemas ou as necesidades que poidan exporse. A xente que vén puntualmente ve unha foto fixa da granxa nese momento. Con todo, nós, grazas a Uniform, vemos o vídeo completo da gandería, a evolución. Eu creo no feito de que as granxas estean xestionadas por un grupo veterinario de garantías, considero que é moi positivo.

-Por que che parece importante, como veterinario, ter un programa de xestión de rabaños?
-Ter un programa de xestión de rabaños paréceme fundamental. As decisións hai que tomalas en base a datos, e a única forma de ter datos e monitorizar o que está a pasar en tempo real na gandería é ter un programa que che permita ter dita información. Non se poden tomar decisións sen ter datos e procesalos. Esta ferramenta da que estamos a falar e que estamos a presentar, paréceme moi útil, moi práctica para a xestión do traballo do grupo veterinario en xeral e particularmente das granxas.

-Por que escollestes Uniform?
-Escollemos Uniform en principio porque nós, ao ser un grupo grande, necesitabamos un modelo ou unha aplicación que puidésemos levar todos nós. Antes utilizabamos programas como ReproGTV, ou como un programa que ten Central Lechera, que tamén están ben, pero facíasenos un pouco complicado a xestión do traballo diario, moitos papeis dun lado para outro, moitas follas de traballo.

O achegamento a Uniform foi por iso, porque necesitabamos unha aplicación que levásemos connosco, neste caso no móbil ou na tablet, para que nos facilitase ao traballo. E como pasa sempre, achegámonos por un motivo e ao final quedámonos por outro. Quedamos pola inxente cantidade de datos que nos ofrece, as posibilidades de interacción co cliente e coas súas vacas. Eu creo que é o máis destacable desta aplicación, á parte da comodidade de uso.

-Como utilizades o programa a diario, que datos e ferramentas usades máis?
-As análises que nós utilizamos son os parámetros clásicos que se están utilizando para avaliar a eficiencia reprodutiva das granxas, como a taxa de preñez, a taxa de concepción ou a taxa de inseminación. Facemos moito fincapé en centrar a primeira inseminación e avaliar a súa efectividade. Non crear moita dispersión en canto aos días á primeira inseminación e ver que esta sexa efectiva.

Outro parámetro que manexamos tamén con bastante asiduidade é a porcentaxe de vacas que temos preñadas en torno ao día 160-180. Parécenos fundamental que o 80% do rabaño estea preñado neses días, porque nesas condicións o traballo xa estaría feito.

“A cantidade de datos que nos ofrece Uniform-repro permítenos tamén anticiparnos a problemas”

-Axudouvos a detectar problemas e a facer seguimento dos rabaños? En que aspectos destacaría?
-Si, obviamente, a inxente cantidade de datos que nos ofrece permítenos tamén anticiparnos a problemas. Nós usámolo moito porque realmente xa tiñamos unha bagaxe anterior con bastante efectividade dos programas anteriores que usabamos. Permítenos adiantarnos un pouco ao que vai vir. Ao ter máis cantidade de datos e case en tempo real, podemos afinar máis esas cuestións cara a onde mover o período de espera voluntario segundo en que granxa e centrar un pouco esa primeira inseminación.

Eu creo que é no que máis fincapé facemos. Procúrase preñar ás vacas canto antes e ao maior número de vacas posible. Alongamos algo o período de espera voluntario. Nestes últimos anos observamos que, aínda alongando o período de espera voluntario, conseguimos maiores taxas de preñez. Iso é o que máis nos aporta. Poder calcular exactamente onde queremos fixar esa primeira inseminación.

-Tras uns meses do cambio, cales son os beneficios do programa UNIFORM no traballo do equipo? E para os gandeiros?
-Os beneficios para nós son múltiples. A nós, ao ser un grupo con sete veterinarios facendo control reprodutivo, resultábanos moi complicado facer a xestión de datos, papeis, follas de traballo… Debiamos ter persoal de administración para todo ese procedemento. Esta aplicación facilítanos moito o traballo. 

Despois, obviamente, todo o que falei anteriormente: a relación coa vaca, a relación co cliente, en canto á inmediatez dos resultados, poder procesalos, e todo o volume de información que nos dá Uniform. Eu creo que de momento é incomparable. É unha aplicación que nos abre moitas posibilidades.

-Recomendaríalo a outros veterinarios? Cal é o teu( s) razón(é) para iso?
-Por suposto que si. Nós somos un grupo cun certo número xa de veterinarios na parte de vacas e esta ferramenta é fundamental para a xestión do traballo diario. Recomendaríallo a calquera grupo da nosa magnitude e de volume de persoas, porque lle facilita moito o traballo, a operativa, a interacción co gandeiro, a toma de decisións. Paréceme fundamental esta ferramenta para afrontar os próximos anos. E sobre todo co aumento de volume de animais das ganderías é fundamental para telo controlado. Non hai outra opción.

-Accede aquí ó vídeo da entrevista.

Una idea sobre ““Os datos que facilita Uniform Repro permiten anticiparse a problemas e mellorar a xestión do rabaño”

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *