Convocadas as axudas para os productores de flor cortada e planta ornamental

Publicidade
Publicidade

Administración convocante: Ministerio de Agricultura/Consellería de Medio Rural

Enlace axuda: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201022/AnuncioG0426-191020-0001_gl.html

Prazo: Ata 05/11/2020

Resumo:

O Diario Oficial de Galicia plublica este xoves a convocatoria para o ano 2020 das axudas pola crise sanitaria do COVID-19 no sector da flor cortada e da planta ornamental.

Entidades beneficiarias:

Poderán solicitar a axuda as persoas que reúnan os seguintes requisitos:

a) Que se trate de titulares de explotacións de flor cortada ou planta ornamental e

b) Que acrediten a destrución de produción entre o 14 de marzo e o 20 de xuño de 2020, ambos inclusive.

Importe :

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación financiará as subvencións previstas, en función das dispoñibilidades orzamentarias, cunha contía máxima de 10.400.000 euros, que se repartirán entre todas as solicitudes que as distintas Comunidades autónomas consideren admisibles.

A contía máxima da subvención establécese en 20.000 euros por beneficiario. En virtude do principio de concorrencia competitiva, terán prioridade os solicitantes que teñan a condición de explotacións de titularidade compartida de acordo coa Lei 35/2011, do 4 de outubro, sobre titularidade compartida das explotacións agrarias.

En virtude do establecido no punto anterior, en primeiro lugar concederase a subvención que corresponda aos beneficiarios que teñan o carácter de prioritarios, ata a contía máxima de subvención de 20.000 euros.

No caso de que estes importes superen o orzamento dispoñible, procederase ao rateo lineal destas ata axustarse ao devandito orzamento.

En caso de non esgotarse o orzamento dispoñible, procederase ao pagamento dos importes de subvencións aos beneficiarios sen carácter de prioritarios, ata a citada contía máxima de subvención de 20.000 euros.

De igual maneira, en caso de superarse o orzamento dispoñible tendo en conta o pagamento xa concedido sobre a base do punto anterior deste artigo, procederase ao rateo dos importes que percibirán os beneficiarios non prioritarios ata axustarse ao devandito orzamento.

Finalmente, se hai sobrantes de orzamento tras as anteriores operacións, repartirase o remanente mediante rateo entre aqueles beneficiarios cuxas actuacións subvencionables superen a contía de 20.000 euros, sempre sen superar o máximo de 100.000 euros por beneficiario, de maneira proporcional ao importe total admisible da solicitude, priorizando novamente as solicitudes presentadas por beneficiarios para os cales se concedeu prioridade.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comezará mañá venres e finalizará o 5 de novembro de 2020.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *