Bolsas de formación para enxeñeiros agrónomos

Publicidade

Administración convocante: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Enlace axuda: https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/13/pdfs/BOE-A-2015-1443.pdf

Prazo: Ata 06/03/2015

Resumo:

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente convocou tres bolsas de formación práctica para enxeñeiros agrónomos ou titulados co máster en enxeñería agronómica para o ano 2015.

As becas desenvolveranse dentro dun programa de formación práctica no ámbito das actividades e funcións do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

A contía por beneficiario será de 1.200 euros mensuais, á que se aplicarán os descontos e as retencións legais vixentes en cada momento, e será aboada aos beneficiarios con periodicidade mensual.

As bolsas terán unha duración de doce meses podendo ser prorrogadas doce meses máis.

O programa de formación contempla, entre outros aspectos, a planificación e execución de auditorías internas relacionadas coas actuacións propias do organismo pagador; o seguimento da repercusión das responsabilidades financeiras por incumprimento da normativa comunitaria; e os estudos de aplicación dos procedementos administrativos e informáticos da xestión dos fondos europeos agrícolas de FEAGA e do FEADER, que son competencia do FEGA.

Tamén se inclúe o seguimento e análise do funcionamento dos sistemas de xestión e control das axudas directas; a preparación e elaboración de informes e programas relacionados coa xestión en xeral do Organismo pagador e coa súa función vinculada aos fondos europeos agrícolas; e o seguimento e análise da normativa dos Organismos pagadores das Comunidades Autónomas en materia agraria e das axudas directas da Política Agraria Común.

Entre os requisitos para optar ás becas establécese que os candidatos deben ser menores de 30 anos e estar en posesión ou en condicións de obter o título de enxeñeiro agrónomo, ou ser titulado co master en enxeñería agronómica, que lle habilita para o exercicio da profesión de enxeñeiro agrónomo.

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir do día seguinte da publicación da convocatoria no BOE.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *