Condicionalidade reforzada da PAC, estes serán os requisitos ambientais para cobrar as axudas

A nova PAC virá marcada por unha arquitectura verde que fixa maiores obxectivos ambientais e de loita contra o cambio climático. A base da arquitectura verde da PAC será unha condicionalidade reforzada, que ós requisitos da actual condicionalidade suma ós do pago verde (greening) e outros novos. Todos estes requisitos serán obrigatorios a partir do … Segue lendo Condicionalidade reforzada da PAC, estes serán os requisitos ambientais para cobrar as axudas