A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

Vacas de dobre propósito con boas producións de leite e carne: A raza Fleckvieh, un factor de éxito para unha gandaría sustentable

Un artigo do doutor Stefan Hörtenhuber (Universidade de Recursos Naturais e Ciencias da Vida, Viena (BOKU), Austria & e do enxeñeiro Alexander Manrique Gómez, geneticAUSTRIA GmbH

Vacas de dobre propósito con boas producións de leite e carne: A raza Fleckvieh,  un factor de éxito para unha gandaría sustentable

Dúas fillas de GS DER BESTE na súa terceira lactación: (Izq.) GRETA AT 88 5103 468 cunha media que supera o 9.400 kg. A súa lactación máis alta foi a segunda con 10.732 kg e un 4,90 %G e 3,74 %P; (Der.) STERNCHEN AT 66 1079 338 cunha media que supera o 10.400 kg e tamén unha segunda lactación máis alta de 11.553 kg, cun 4,01 %G e un 3,58 %P. Foto: Fleckvieh Austria

A gandaría bovina atópase nun campo de tensión entre os diferentes requisitos para unha produción sustentable. Grazas á eficiente produción combinada de leite, carne e fitness (saúde, morfoloxía e condición corporal) , a raza Fleckvieh dobre propósito presenta vantaxes sobre as razas especializadas en termos de protección do medio ambiente e protección do clima, servizos dos ecosistemas, produtividade e seguridade alimentaria.

Vantaxes xerais do dobre propósito

A domesticación dos rumiantes, e especialmente do gando vacún, foi un logro importante no camiño das sociedades de cazadores-recolectores cara ás comunidades agrícolas asentadas. Do mesmo xeito que os bovinos orixinais, a raza Fleckvieh-Simmental é e foi valorada pola súa idoneidade para o uso dobre, ou triplo se incluímos o uso da tracción animal (como animais de tiro, para a produción de leite e para a produción de carne). Con todas as posibilidades progresivas no procesamiento do leite, optouse pola especialización na produción láctea. Porén, a cría da raza Fleckvieh seguiu concentrándose nun dobre propósito coa correspondente capacidade para o engorde, o que significa que tanto o leite como a carne prodúcense de maneira eficiente.

O gando Fleckvieh presenta unha menor produción anual de leite por vaca que, por exemplo, a Holstein alemá (case 1.200 litros menos). Non obstante, as desvantaxes económicas e ambientais da menor produción de leite quedan compensadas (Spiekers et ao., 2022): en primeiro lugar, cunha produción de carne significativamente maior de vacas adultas e as súas crías, en particular de tenreiros machos (p. ex. 120 gramos máis de aumento diario de media para os animais da raza Fleckvieh en comparación cos da raza Brown Swiss e aínda maior no caso de comparalo coa Holstein); o gasto en alimentación dos animais da raza Fleckvieh foi, en relación co peso en canal, ao redor dun 8% máis baixo de media, en tres experimentos levados a cabo por LFL Bayern (Instituto Estatal de Investigación Agrícola de Baviera), e en comparación cos animais da raza Brown Swiss. En segundo lugar, os déficits enerxéticos máis baixos ao comezo da lactación asócianse cunha menor susceptibilidade ás enfermidades.

Ademais, unha avaliación das principais granxas leiteiras alemás da Sociedade Agrícola Alemá (DLG, polas súas siglas en alemán) entre os anos 2005 a 2020 deu como resultado un aumento de case 4 céntimos de máis en beneficios por kg de leite con valor enerxético corrixido no caso da Fleckvieh, en comparación co leite da vaca Holstein frisoa (Spiekers et al., 2022).

A Fleckvieh xera un maior beneficio por kg de leite corrixido enerxéticamente que as razas leiteiras debido ao dobre propósito

A menor especialización no leite redunda nunha maior robustez do gando Fleckvieh e unha maior resistencia de todos os sistemas de produción de leite e carne ante interferencias nocivas (Friggens et al., 2017, segundo Spiekers et al., 2022). Debido ao intervalo entre partos máis curto en comparación con, por exemplo, a Holstein alemá, o gando Fleckvieh é particularmente adecuado para a cría a base de pastos con partos estacionais (Steinberger et al., 2012).

Flecvieh pasto ubre PAULA AR 35 6035 968 avant

PAULA AT 35 6035 968, unha vaca Fleckvieh cunha media de 12.827 kg, cun 4,55 %G ?e un 3,93 %P na súa terceira lactación. As vacas Fleckvieh presentan notas de musculatura crecentes até aproximadamente a cuarta lactación e son capaces de conservar unha boa fixación muscular até unha idade avanzada. Isto representa unha diferenza significativa en comparación con outras razas bovinas cunha produción de leite comparable e exerce unha influencia considerable na rendibilidade da raza. Foto: Fleckvieh Austria

Emisións de gases de efecto invernadoiro e competencia alimentaria (uso de pensos concentrados)

Os rumiantes son obxecto de críticas por causar altas emisións de gases de efecto invernadoiro. En todo o mundo, o 35 % das emisións de metano proveñen da cría de gando, a maioría da gandaría bovina (PNUMA, 2021). A gandaría representa polo menos o 16,5 % das emisións mundiais de gases de efecto invernadoiro (en pegada de carbono equivalente, PCG 100), segundo Corning (2021). Os diferentes sistemas de produción provocan emisións moi diferentes por kg de leite e carne ou por hectárea de terra de cultivo.

A análise das emisións de gases de efecto invernadoiro para unha determinada cantidade de leite e carne de vacún mostra o beneficio da dobre utilización: O gando Fleckvieh produce menores emisións que a combinación da produción de leite con Holstein frisoa e a adición das cantidades complementarias de carne procedente de bovinos de engorde de vacas especializadas (Zehetmeier et al., 2012).

Se se consideran conxuntamente o leite e a carne, a vantaxe na pegada de carbono reside no dobre propósito co Fleckvieh.

Debido ao menor nivel de produción de leite, o gando Fleckvieh non necesita inxerir tanto penso concentrado como as razas leiteiras (Spiekers et al., 2022). Isto tamén se demostrou nos datos de estudos austriacos cunha cantidade menor nun 8 % de almidón por kg de leite (Egger-Danner et al., 2017; Proxecto «Efficient Cow»). Por tanto, a competencia alimenticia das vacas da raza Fleckvieh foi inferior á das outras razas de gando Brown Swiss e Holstein frisoa, investigadas no proxecto «Efficient Cow». A eficiencia de conversión da proteína para pensos de grao alimentario en proteína no leite e a carne de vacún (véxase Ertl et al., 2015) foi, por tanto, case unha cuarta parte máis alta, en media, para o gando Fleckvieh.

pesebre vacas fleckvieh apaisadaAs vantaxes económicas do dobre propósito tamén se reflicten na utilización duns recursos cada vez máis escasos: ao non utilizarse unilateralmente a valiosa forraxe, redúcense considerablemente as emisións de metano por quilo de alimento producido. Por iso, non é de estrañar que Austria tamén se atope entre os líderes de Europa no que respecta á eficiencia climática da gandaría. Foto: Fleckvieh Austria

Especialmente en tempos da guerra de Ucraína, coa colleita e exportación reducidas de cereais e leguminosas de gran e as consecuencias para a seguridade alimentaria mundial, pódese recoñecer a importancia dos rumiantes pola súa capacidade para converter o pasto e demais forraxes en alimentos valiosos como graxa e proteínas de alto valor nutricional. O Informe das Nacións Unidas sobre o Impacto Climático (IPCC, 2022) mostra que o risco mundial de fracaso das colleitas seguirá aumentando drasticamente nas próximas décadas. A gandaría futura e o noso consumo deben adaptarse ás consecuencias da crise climática.

Diversidade biolóxica e servizos dos ecosistemas

Por unha banda, a conservación da diversidade xenética do gando é relevante para a biodiversidade: En todo o mundo, as razas de gando adaptadas localmente perdéronse e séguense perdendo como resultado da «holsteinización». En comparación con, por exemplo, as razas Holstein e Jersei, o gando Fleckvieh mostra coeficientes de endogamia significativamente baixos (Senczuk et al., 2020).

flecvieh estandarA Fleckvieh ten maior contido de alimento básico -especialmente herba- nas racións. Sobre todo, na zona dos Alpes e os seus arredores, moitas zonas considéranse «zonas de biodiversidade». Trátase de pradaría de pastos, zonas para a alimentación de gando, pastos alpinos, prados de montaña, prados para sega dunha ou dúas fileiras e áreas con elementos paisaxísticos. Foto: Fleckvieh Austria

Por outra banda, para un alto nivel de biodiversidade nas zonas reivindicadas pola gandaría, é necesario aspirar a unha intensidade non demasiado alta no que respecta á produción de leite ou ás demandas de enerxía e densidade de nutrientes nos pensos. Isto permite unha alta proporción de prados permanentes nas racións. Como se describiu anteriormente, o gando Fleckvieh ten maior contido de alimento básico -especialmente herba- nas racións. Sobre todo na zona dos Alpes e os seus arredores, moitas zonas considéranse «zonas de biodiversidade». Trátase de pradaría de pastos, zonas para o pastoreo de gando, pastos alpinos, prados de montaña, prados para sega dunha ou dúas fileiras e áreas con elementos paisaxísticos.

Os prados de uso intensivo tamén poden manter ou aumentar a biodiversidade mediante a utilización aclimatada e a sega graduada cunha construción de «prados graduados». Ademais do uso extensivo de zonas de pasteiros permanentes, as extensas terras de cultivo ou barbeito tamén contribúen a unha alta biodiversidade. Unha das funcións máis importantes dunha biodiversidade intacta para a agricultura é a polinización por insectos; por exemplo, por abellas silvestres. Os estudos mostran unha diminución nos rendementos en moitos cultivos de froitas, verduras e cultivos herbáceos, como a soia, o feixó ou a colza, cando xa non se dispón de insectos polinizadores (Klein et ao., 2007; Palmer et al., 2009).

A conservación e promoción da diversidade biolóxica é a base de moitos servizos importantes dos ecosistemas. Ademais da produción de alimentos (leite, carne) ou outros produtos (por exemplo, coiro), a gandeira vacuna proporciona máis servizos dos ecosistemas, como a auga potable depurada, de alta calidade, especialmente utilizada en pasteiros permanentes (Eder et al., 2015).

Unha explotación adecuada das áreas coa maior cobertura posible a longo prazo dos chans (prados permanentes) prevén a erosión (Zessner et al., 2016). A explotación de prados permanentes nas rexións alpinas reduce o risco de escorrentías (Tasser et al., 2003). Un alto contido de humus pode almacenar mellor a auga no chan e así previr as riadas superficiais e ao mesmo tempo almacenar carbono no chan. Este almacenamento de carbono é significativamente maior nos prados permanentes que nas terras de labranza. As leguminosas nos pasteiros, e como pastos ou leguminosas de gran no campo, tamén enriquecen o carbono do humus e transfiren nitróxeno ao solo, o que permite reducir os fertilizantes comerciais de alta emisión.

Foto: geneticAUSTRIA GmbH

Foto: geneticAUSTRIA GmbH

Segundo datos de Houghton e Hackler (2001), os solos de pasteiros permanentes na zona tépeda de Europa conteñen de media tanto carbono como os bosques en biomasa e chans durante un período de crecemento. Os culturalmente chamados servizos dos ecosistemas cobren a paisaxe e o valor recreativo dunha paisaxe baixo a influencia da agricultura.

A gandaría, en particular a gandaría bovina, mantense nas zonas rurais en combinación, entre outras cousas, co turismo, o emprego e as infraestruturas. Os prados permanentes, ou unha economía gandeira baseada neles, teñen un papel importante en todos estes servizos dos ecosistemas e son unha garantía de futuro. Tradicionalmente, as razas de dobre propósito, como especialmente a raza dominante Fleckvieh en Austria, desempeñan un papel especial neste aspecto.

Conclusións

O obxectivo dunha economía gandeira bovina sustentable é facer un uso óptimo das forraxes procedentes de prados permanentes e pastos sobre o terreo, tendo en conta ao mesmo tempo as baixas emisións e maiores servizos dos ecosistemas. Até agora, o gando Fleckvieh, entre outras razas de dobre propósito, tiña vantaxes a este respecto. Á luz das crises actuais e futuras, como a guerra en Ucraína e o cambio climático, os obxectivos de cría, a gandaría e a alimentación deberían adaptarse en consecuencia (por exemplo, animais lonxevos que utilizan a herba de forma eficiente e teñen unha necesidade baixa de penso concentrado), polo que o gando Fleckvieh pode xogar un papel aínda maior no futuro.

Sobre o autor

Genetic AUSTRIA fleckvieh Foto-Sefan-HörtenhuberO doutor Stefan Hörtenhuber, enxeñeiro diplomado, é asistente na Universidade de Recursos Naturais e Ciencias da Vida, Viena (BOKU) e asociado científico no Instituto de Investigación para a Agricultura Biolóxica (FiBL), en Viena. Estudos de Diplomatura e Doutoramento na BOKU. Promoción de 2011. As súas principais áreas de traballo son a modelización de fluxos de materiais de sistemas de produción agrícola, así como análise de aspectos da sustentabilidade; por exemplo, Eco-balances.

O autor pode proporcionarlle a listaxe literaria pertinente se vostede está interesado niso.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *