O Goberno creará en Lugo o Laboratorio Nacional de Sanidade Vexetal

Publicidade
O Goberno creará en Lugo o Laboratorio Nacional de Sanidade Vexetal

Plantación de patacas en Riotorto no ano 2016

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación creará este ano en Lugo, no edificio da Fundación CETAL, o Laboratorio Nacional de Sanidade Vexetal, coincidindo coa celebración durante 2020 do Ano Internacional da Sanidade Vexetal.

Esta decisión, declarou o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, “enmárcase na crecente ameaza que supoñen para as nosas producións agrícolas o incremento dos intercambios comerciais con terceiros países, os riscos potenciais e a necesidade do control dos mesmos”, así como “o propio cambio climático, coa aparición de novas pragas e patoloxías nocivas que se suman ás xa existentes”.

A creación deste organismo é parte da política de descentralización institucional do Goberno de España.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, como organismo responsable de designar os laboratorios de referencia a nivel nacional, decidiu crear un Laboratorio Nacional de Sanidade Vexetal dentro da súa propia estrutura administrativa, co obxectivo de converterse no Laboratorio Español de Referencia en Sanidade Vexetal e cuxas funcións, de acordo coa Lei 43/2002, de Sanidade Vexetal, serán:

a)     Harmonizar os métodos e técnicas que teñan que utilizarse polos laboratorios de sanidade vexetal das comunidades autónomas.
b)     Participar en programas nacionais de prospección de pragas.
c)      Emitir preceptivamente informe previo á declaración de existencia dunha praga de corentena aparecida por primeira vez no territorio nacional.
d)     Realizar as actividades relacionadas co cumprimento dos programas de aplicación de boas prácticas de laboratorio que sexan da súa competencia.
e)     Participar nos programas coordinados e efectuar as análises ou ensaios que, a efectos arbitrais, ou con outros fins, lle sexan solicitados.

Funcións do Laboratorio Nacional

Así mesmo, no ámbito do Regulamento 2017/625, do Parlamento Europeo e do Consello, relativo aos controis e outras actividades oficiais realizados para garantir a aplicación da lexislación sobre alimentos e pensos, e das normas sobre saúde e benestar dos animais, sanidade vexetal e produtos fitosanitarios, o Laboratorio Nacional de Referencia realizará as seguintes funcións:

a)     Colaborará cos laboratorios de referencia da Unión Europea e participarán nos cursos de formación e nos ensaios entre laboratorios comparados que organicen estes laboratorios.
b)     Coordinará as actividades dos laboratorios oficiais designados de conformidade co fin de harmonizar e mellorar os métodos de análises, ensaio ou diagnóstico de laboratorio e a súa utilización.

c)      Cando sexa necesario, organizará ensaios entre laboratorios comparados ou ensaios de aptitude entre os laboratorios oficiais, garantirán un seguimento apropiado dos devanditos ensaios e informarán as autoridades competentes dos resultados dos devanditos controis e seguimento.

d)     Velará por que se difunda ás autoridades competentes e aos laboratorios oficiais a información que achegue o laboratorio de referencia da Unión Europea.

e)     Proporcionará, dentro do ámbito da súa misión, asistencia científica e técnica ás autoridades competentes para a aplicación dos plans nacionais plurianuais de control e dos programas coordinados de control que se adopten.

f)       Cando sexa pertinente, validará os reactivos e lotes de reactivos, establecerán e manterán actualizadas listas de sustancias e reactivos de referencia dispoñibles e de fabricantes e provedores das devanditas sustancias e reactivos.

g)     Poderá impartir cursos de formación para o persoal dos laboratorios oficiais designados.

h)     Asistirá ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación no diagnóstico dos brotes de pragas de vexetais, e en caso de partidas non conformes, mediante a realización de diagnósticos de confirmación e estudos de caracterización e taxonómicos con cepas patógenas illadas ou mostras de pragas.

Ademais o Laboratorio Nacional dará servizo de diagnóstico ás mostras de produtos e material vexetal procedentes de terceiros países enviadas polos Puntos de Control en Fronteira (PCF).

A asistencia do Laboratorio Nacional aos controis fitosanitarios en fronteira é imprescindible para identificar de forma precisa e áxil no tempo as sospeitas que suscita a presenza de organismos cuxa identificación non pode levar a cabo nas instalacións dun PCF.

Todo iso co fin de determinar se o envío é conforme ou non, en base ao risco que devandito organismo poida comportar. No caso das exportacións, moitos países destino das exportacións españolas requiren a presentación de análise de laboratorio que acrediten a boa condición fitosanitaria dos nosos envíos. Neste sentido, a dispoñibilidade dun Laboratorio Nacional de Referencia tamén é clave para o desenvolvemento das vendas ao exterior de España.

O Laboratorio Nacional integrará todos os ámbitos necesario para dar un servizo integral en bioloxía molecular, técnicas inmunoenzimáticas, microbiología e entomología para que poida atender necesidades de diagnóstico masivo para situacións concretas, como as que requiren os riscos actuais da sanidade vexetal. Lograrase así mesmo unha sinerxía en equipos e en custos, da que agora non se dispón.

O MAPA colabora con 6 centros recoñecidos como referencia para distintas pragas ou enfermidades, dependentes doutras tantas universidades e centros de investigación, cuxas funcións como laboratorios de referencia serán asumidas progresivamente polo Laboratorio Nacional.

Actualmente a Fundación CETAL xa é o Laboratorio Nacional de Referencia en todas as actuacións de control oficial, no ámbito do Programa de Control Oficial da Produción Primaria Agrícola tal e como establece o Real Decreto 578/2017. Esta referencia quedará automaticamente incorporada ao Laboratorio Nacional de Sanidade Vexetal.

O inmoble da Fundación CETAL será empregado para a creación do Laboratorio Nacional de Sanidade Vexetal que, ao tratarse dun centro dependente orgánicamente do Ministerio, a través da Dirección Xeral da Sanidade da Produción Agraria, achegará á cidade de Lugo unha actividade xeradora de emprego estable, de maior calidade, con maior proxección, conectada coa actividade universitaria da cidade.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información