Novidades e consellos fiscais para agricultores e gandeiros

O 30 de xuño finaliza o prazo para a presentación da Declaración da Renda. Desde Arza Ingeniería comentan as principais novidades fiscais deste exercicio 2016 para agricultores e gandeiros e os consellos á hora de presentar o IRPF

Novidades e consellos fiscais para agricultores e gandeiros

Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF)

Métodos de tributación en IRPF: 

A) Estimación directa: 

No método de ED o rendemento neto da actividade realízase calculando a diferenza entre os ingresos computables e os gastos deducibles; serán gastos deducibles as amortizacións do inmobilizado material .

Cabe destacar no caso de gando vacún que se debe ter en conta que será amortizable a partir dos dous anos de vida e que a Axencia Tributaria considera o custo de produción dos elementos patrimoniais producidos pola propia empresa como un ingreso que deberán terse en consideración para o cálculo do rendemento neto da mesma; é dicir, o custo de produción das xovencas criadas na propia explotación menores de dous anos será considerado como un ingreso. (V 0219-12)

B) Estimación Obxectiva:

No método de EO o rendemento neto calcúlase segundo os índices de rendemento de cada actividade. O límite máximo de ingresos para este réxime en 2015 é o de 300.000 euros para actividades agrícolas, gandeiras e forestais, limite que se reducirá a 250.000 euros en 2016.

A contía dos módulos e os índices de rendemento neto das actividades mantéñense para o 2016. Con todo, modifícanse os índices aplicables a o cultivo da pataca e a gandería de bovino de leite que son obxecto de rebaixa.

As reducións establecidas con carácter nacional para a declaración da Renda 2015 dos agricultores e gandeiros, son as seguintes:

– Produtos hortícolas (de 0,26 a 0,19)
– Froitos non cítricos (de 0,37 a 0,27)
– Froitos cítricos (de 0,26 a 0,19)
– Flores e plantas ornamentais (de 0,32 a 0,16)
– Pataca (de 0,37 a 0,19)
– Bovino de leite (de 0,32 a 0,26)
– Servizos de cría, garda e engorde de gando, excepto aves (de 0,56 a 0,49)
– Servizos de cría, garda e engorde de aves (de 0,42 a 0,37)

En todos estes produtos producíronse durante 2014 circunstancias excepcionais, fundamentalmente de mercado, que modificaron a normal relación entre ingresos e custos que reflicten os seus índices estruturais.

A diferenza do que ocorre na Estimación Directa, neste método non está permitido deducir o gasto, unicamente poderase deducir a amortización do inmobilizado material (do mesmo xeito que en ED o custo de produción das xovencas menores de 2 anos é considerado un ingreso).

En EO ao rendemento neto pódenselle aplicar índices correctores e reducións como, por exemplo:

-Índice de 0,75 cando no desenvolvemento de actividades utilícense exclusivamente medios de produción alleos.

-Índice de 0,75 (0,95 para gando porcino de carne e avicultura) de pensos adquiridos a terceiros cando nas actividades gandeiras aliméntese o gando con penso ou forraxes que representen máis do 50% do total dos consumidos.

-Índice de 0,95 para actividades de agricultura ecolóxica.

-Redución de 25% para novos agricultores

Finalmente, é destacable que a Orde establece, na súa Disposición adicional primeira, unha redución dun 5% do rendemento neto calculado polo método de estimación obxectiva para 2015. Trátase dunha medida extraordinaria de carácter horizontal que afecta á totalidade dos agricultores e gandeiros que tributen en estimación obxectiva, cuxo efecto é, por tanto, maior que calquera redución de módulos específicos.

Consellos á hora de realizar o IRPF:

1.- É moi importante revisar os datos do borrador xa que é habitual que non se correspondan coa realidade os ingresos e as retencións.

2.- Revisar se aparecen no borrador subvenciones cobradas no devandito exercicio (a modo de exemplo nunca aparecerá o Plan PIVE).

3.- Cerciorarse de incluír as deducións por achegas a plans de pensións ou por cotas sindicais, que deberán ser postas polo contribuínte.

4.- Comprobar se resulta máis beneficiosa a tributación conxunta ou individual.

5.- Lembrar que se pode fraccionar o pago no caso de que resulte a ingresar (un primeiro pago en xuño e un segundo en novembro).

Reforma fiscal das sociedades civís

O artigo 7 da Lei 27/2014, do 27 de novembro do Imposto sobre Sociedades establece que: “Serán contribuíntes do Imposto, cando teñan a súa residencia en territorio español: a) As persoas xurídicas, excluídas as sociedades civís que non teñan obxecto mercantil”.

Sendo este un tema de actualidade é importante lembrar que parece que as Sociedades Civís libráronse da tributación polo Imposto de Sociedades, o que foi corroborado pola Lei do devandito imposto (polo menos de momento), polo que seguirá sendo unha fórmula aconsellable á hora de realización de actividades gandeiras ou agrícolas.

As sociedades civís con obxecto mercantil son as que realizan unha actividade económica de produción, intercambio ou prestación de servizos para o mercado nun sector non excluído do ámbito mercantil. Por tanto, quedan excluídas da tributación polo Imposto de Sociedades as entidades dedicadas a actividades agrícolas, gandeiras e forestais. (DXT CV3239-15 e V3537-15).

Convén informarlles que é posible que a propia Dirección Xeral de Tributos (DXT) aclare de novo o criterio sobre esta problemática de tributación das comunidades de bens.

Unha información de: Arza Ingeniería

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información