A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

“Ningunha raza como a Fleckvieh combina altas producións de leite e de carne”

Entrevista a Christian Fürst, responsable do equipo de estimación de valores xenéticos ZuchtData EDV - Dienstlinien GmbH (Austria)

“Ningunha raza como a Fleckvieh combina altas producións de leite e de carne”

Christian Fürst, responsable do equipo de estimación de valores xenéticos ZuchtData EDV - Dienstlinien GmbH (Austria)

Quen é Christian Fürst e que vínculación tes coa gandaría? Por que a carreira científica e a súa investigación na raza Fleckvieh?
Proveño dunha gandaría moi interesada e activa na cría de gando Fleckvieh na rexión de Alta Austria, a cal conta na actualidade con 55 vacas leiteiras, e xa foi nomeada en 3 ocasións “Criadora do ano” de Austria.

O entusiasmo pola gandaría e especialmente polo gando Fleckvieh vénme practicamente desde o berce. Do gran interese que esperta en min a cría xurdiu tamén o meu desexo de estudar agricultura cunha especialización na produción animal, na Universidade de Recursos Naturais e Ciencias Aplicadas (Universität für Bodenkultur) en Viena, onde tamén fixen o meu doutoramento sobre a importancia reprodutiva dos efectos xenéticos non aditivos. Durante os meus estudos de doutoramento e con posterioridade a estes, fun asistente de investigación no Instituto de Ciencias Gandeiras e finalmente desempeñei a miña actividade profesional en Rinderzucht Austria (TSAR), asumindo as tarefas de estimación do valor xenético e análise do programa de cría.

A familia Fürst volveu gañar este ano o título de "Criador do Ano" cunha impresionante marca de 732 puntos (Máis sobre o “Criador do Ano” no próximo artigo) e é a primeira gandaría de Austria que gañou tres veces este concurso.

A familia Fürst volveu gañar este ano o título de “Criador do Ano” cunha impresionante marca de 732 puntos (Máis sobre o “Criador do Ano” no próximo artigo) e é a primeira gandaría de Austria que gañou tres veces este concurso.

A explotación da familia Fürst, vulgo "Weiss auf der Wies", atópase no distrito de Freistadt, no Mühlviertel.

A explotación da familia Fürst, vulgo “Weiss auf der Wies”, atópase no distrito de Freistadt, no Mühlviertel.

Que é a ZuchtData e cales son as súas funcións?
ZuchtData é unha sociedade filial da Rinderzucht Austria, casa nai e grupo de traballo central de gandeiros austriacos (TSAR, nas súas siglas en alemán), coas seguintes tarefas principais:

-Almacenamento e procesamento de datos de control de produción e libros xenealóxicos nunha base de datos central en liña e facilitación de diversos informes e avaliacións

-Implementación e perfeccionamento da estimación do valor xenético do gando leiteiro e de carne, así como a avaliación e o seguimento dos programas de cría.

Por que e cando se decidiu centrar a investigación científica na raza Fleckvieh?
A investigación na cría de gando non se limita á raza Fleckvieh, senón que tamén investigamos todas as demais razas austriacas, das que levamos a cabo avaliacións dos seus valores xenéticos.

“Ao redor de tres cuartas partes de todo o gando vacún de Austria é da raza Fleckvieh, o que fai que a gran cantidade de datos existentes sexan de moi boa calidade”

Porén, ao redor do tres cuartas partes de todo o gando do país é da raza Fleckvieh, o que fai que a gran cantidade de datos existentes sexan de moi boa calidade. Ademais, a investigación sempre tivo un gran apoio das organizacións da raza Fleckvieh (tamén coñecida como Fleckvieh Austria). Esta estreita cooperación coa cría práctica de gando é moi importante e motivadora para a investigación, porque tamén se puxeron en práctica da mellor maneira posible moitos descubrimentos e avances científicos.

Como foi a historia da selección da raza Fleckvieh en Austria e cales foron os caracteres de selección (Produción de leite, de carne, aptitude física e conformación) que se primaron no obxectivo de cría?
As primeiras asociacións de cría fundáronse en Austria hai máis de 100 anos. Isto significa que a cría organizada conta xa cunha larguísima tradición. Un fito na cría moderna de Fleckvieh foi sen dúbida o desenvolvemento do valor xenético xeneral, ou índice total de produción (ITP), como parte dun proxecto de investigación que se introduciu en 1998. Desde entón, os bloques característicos do leite, a carne e o fitness ou aptitude física ponderáronse en gran medida de acordo coa súa importancia económica no obxectivo da reprodución.

“A selección xenética organizada da raza Fleckvieh ten unha tradición de máis de 100 anos en Austria”

O valor xenético xeneral comprobouse en repetidas ocasións de forma profesional e foise adaptando ás condicións actuais. Por exemplo, en 2013, trazos de saúde como a mastite, os trastornos de fertilidade temperá e os quistes incluíronse na estimación do valor xenético total.

Ao ponderar estes trazos, o foco está na importancia económica, pero tamén se ten en conta a preservación das calidades especiais da raza Fleckvieh como o seu dobre propósito, a súa funcionalidade ou a saúde do ubre. A ponderación actual dos bloques característicos de LEITE, CARNE e FITNESS é do 38, 18 e 44 %, respectivamente. A súa conformación exterior ten un lugar especial na reprodución práctica e inclúese indirectamente no valor xenético xeral a través da lonxevidade e a saúde do ubre. O desenvolvemento dos trazos de conformación exterior máis importantes como o ubre e as patas foi, por tanto, moi positivo nos últimos anos.

 Representación matemática do obxectivo de cría Fleckvieh Austria para lograr unha rendibilidade ideal para os gandeiros: Non só cantidade senón calidade de leite; ingresos adicionais co tenreiro macho e a vaca vella; menos custos veterinarios con vacas máis lonxevas e sas.

Representación matemática do obxectivo de cría Fleckvieh Austria para lograr unha rendibilidade ideal para os gandeiros: Non só cantidade senón calidade de leite; ingresos adicionais co tenreiro macho e a vaca vella; menos custos veterinarios con vacas máis lonxevas e sas.

A que atribúe que hoxe en día sexa a raza predominante en Austria?
A raza Fleckvieh mostra unha ampla gama xenética e, por tanto, é moi adaptable. O seu perfil hereditario equilibrado e sen extremos tamén facilita a súa xestión por parte dos gandeiros. Ademais, lográronse avances reprodutivos moi importantes a través dun traballo de reprodución constante nas últimas décadas.

“A raza Fleckvieh mostra unha ampla gama xenética e, por tanto, é moi adaptable”

Para facernos unha idea do progreso xenético que experimentou esta raza, ¿Como é o desenvolvemento da produción leiteira e cárnica fai 10 ou 20 anos e como son neste momento?
O nivel xenético para a produción de leite no gando Fleckvieh aumentou cun notable valor de 85 kg por ano durante o últimas tres décadas. Durante este período, a ganancia de peso diaria neta nos animais sacrificados tamén aumentou xeneticamente en aproximadamente 30 gramos. A pesar da enorme mellora da reprodución no leite e a correlación xenética negativa coa aptitude física, foi posible estabilizar o desenvolvemento xenético nos trazos de aptitude física, que entre tanto foran diminuíndo un pouco, e mesmo reorientalos cara á dirección positiva.

Desenvolvemento en termos de produción leiteira durante os últimos 20 anos. Media actual supera o 8.000 kg mantendo porcentaxes constantes en graxa e proteina; o que nos permite afirmar que esta raza produce leite en cantidade e calidade.

Desenvolvemento en termos de produción leiteira durante os últimos 20 anos. Media actual supera o 8.000 kg mantendo porcentaxes constantes en graxa e proteina; o que nos permite afirmar que esta raza produce leite en cantidade e calidade.

Como son os datos de lonxevidade? Que características se involucran dentro deste trazo? Como se traballou neste apartado nos últimos anos?
A lonxevidade e a durabilidade foron durante moito tempo moi importantes en Austria na práctica e na ciencia. Austria foi o primeiro país do mundo en introducir unha avaliación do valor xenético para a durabilidade funcional en 1995. A durabilidade, ou vida útil, sempre se ponderou con polo menos o 10 % do valor xenético xeneral. Como resultado, durante os últimos 20 anos foi posible mellorar a vida útil de continuo nos aspectos do fenotipo e a xenética. Actualmente, a durabilidade media das vacas Fleckvieh de descarte é de máis de 4 partos, cunha tendencia á alza. Nunha comparación a nivel internacional, isto é bastante impresionante, do mesmo xeito que a produción media pasa sempre de máis de 31.000 kg de leite, que se duplicou desde 1980.

 “A produción de leite no gando Fleckvieh aumentou cun notable valor de 85 kg por ano durante o últimas tres décadas”

Pode describirnos as particularidades dos trazos de conformación da raza Fleckvieh?
En comparación coas razas leiteiras puras Holstein e Brown Swiss, o gando Fleckvieh é un pouco máis pequeno, pero máis musculoso, o que non só ten un efecto positivo no prezo das vacas sacrificadas senón tamén na súa estabilidade fronte ás enfermidades. A musculatura é tamén a razón pola que os ubres da raza Fleckvieh teñen un aspecto diferente ós ubres da raza Holstein. Debido a que os extremos posteriores debidamente musculosos son desexables (no sentido dun dobre propósito), o ubre posterior non pode ser tan extremo como a dunha vaca Holstein.

O que máis se nota na raza Fleckvieh é a súa ampla gama de cores e patróns, desde case completamente branco até manchado e escurecido. A cabeza branca, orixinalmente desexada, xa non xoga un papel básico na reprodución práctica.

 A musculatura descríbese nas extremidades posteriores (coxa) análogas ao sistema de calidade EUROP. O valor característico medio correspóndese á clasificación comercial R cunha forma recta. Desexado é unha musculatura convexa da anca.

A musculatura descríbese nas extremidades posteriores (coxa) análogas ao sistema de calidade EUROP. O valor característico medio correspóndese á clasificación comercial R cunha forma recta. Desexado é unha musculatura convexa da anca.

Existe algunha correlación entre cor dos animais e a produción? Que nos pode dicir sobre a pigmentación ocular?
As análises actuais sobre a produción de leite e carne non mostran unha correlación relevante coa cor dos animais. Tradicionalmente, os tenreiros para engorde con cabeza pigmentada páganse a menor prezo en Austria, pero non hai diferenzas na calidade do engorde. En calquera caso, a cor non debería influír na reprodución.

Que características considera vostede como as fortalezas da raza? Cales cre que son trazos desta raza nos que hai marxe de mellora nos próximos anos?
Poderíase dicir que a gran fortaleza da raza Fleckvieh é que non ten debilidades. Por suposto, a Holstein é superior dentro das razas leiteiras, e razas cárnicas puras son superiores nalgúns criterios de rendemento da carne, pero ningunha outra raza combina o leite e a carne a un nivel tan alto e con boas características de aptitude física ao mesmo tempo. En comparación con Holstein e Brown Swiss, a Fleckvieh mostra os recontos de células máis baixos, así como tamén intervalos entre partos máis curtos.

“Ningunha raza como a Fleckvieh combina a produción de leite e a carne a un nivel tan alto e con boas características de aptitude física ao mesmo tempo”

Tamén no futuro, a gran arte será manter e expandir esta combinación da mellor maneira posible. Diso pódese supor que a produción de leite seguirá aumentando significativamente. Por tanto, será importante coidar de que se conserve a súa capacidade para este dobre propósito de explotación (carne e leite). Debido ás correlacións xenéticas entre un aumento da produción leiteira, é de esperar unha degradación na produción de carne, co sacrificio do animal. A situación é similar coa aptitude física e a saúde. Isto significa que se deberá prestar especial atención a estas características no futuro. Na área da saúde, xa se está traballando nunha avaliación do valor xenético para a saúde dos cascos e nun índice metabólico. Ademais, débese ter coidado de que o contido en graxa e proteínas do leite non decaian demasiado.

Por que a Fleckvieh é unha raza que mantén bastante ben a súa condición corporal ao longo de todo o período de lactación?
O proxecto de investigación Efficient Cow, que se cita máis adiante, demostrou que as reservas corporais durante a lactación na raza Fleckvieh diminúen relativamente pouco, en parte porque non teñen esta produción extrema de leite de media e, por tanto, poden abastecerse adecuadamente con máis facilidade. Isto contribúe significativamente á rusticidade e a fertilidade das vacas da raza Fleckvieh.

PIRELLI AT 533.949.707 (P: RAPID) Media de 10 latc.: 10.345 kg , cun 4,88 % de graxa -504 kg- e cun 3,46 % de proteína -358 kg-.

PIRELLI AT 533.949.707 (P: RAPID) Media de 10 latc.: 10.345 kg , cun 4,88 % de graxa -504 kg- e cun 3,46 % de proteína -358 kg-.

Con todo, dise que as vacas son menos eficientes canto maior tamaño teñen, e a Fleckvieh é unha raza cun importante peso debido á maior enerxía que teñen que destinar para manter a súa condición corporal. Que hai de certo nisto?
É certo que canto maior sexa o peso, maior será a necesidade de mantemento e, por tanto, menor será a súa eficiencia. Porén, nun proxecto de investigación (Efficient Cow) levado a cabo hai uns anos, constatouse que o gando Fleckvieh atópase nun rango óptimo neste sentido e que isto debe valorarse de forma diferente, no caso das razas destinadas a un dobre propósito, que no caso das razas leiteiras puras. Nos últimos 20 anos, as vacas Fleckvieh volvéronse máis grandes, pero non máis pesadas. Na cría, o obxectivo non é aumentar o peso, senón manterse dentro do rango actual. Para garantir isto desde un punto de vista técnico, xa se está traballando nunha estimación do valor de cría para o peso en vida e, posteriormente, nun índice de eficiencia alimentaria.

Os consumidores e a Comisión Europea esixen unha gandaría cada vez máis sustentable. Que destacaría desta raza en canto á súa eficiencia enerxética e índices de conversión con respecto a outras?
En canto ao impacto ambiental, adóitase sinalar que unha maior produción de leite ten un efecto positivo e que, por tanto, falaría a favor das razas leiteiras especializadas. Os estudos internacionais mostran, con todo, que unha consideración máis ampla do leite e a carne ou o que é o mesmo, unha consideración do sector no seu conxunto, coas razas de dobre propósito e, por tanto, especialmente o gando Fleckvieh, á súa vez, mostran vantaxes. Ademais, será máis fácil ofrecer aos consumidores unha vaca armoniosa, non demasiado grande e de dobre propósito sen unha produción extrema, que as variantes extremas no sector do gando leiteiro ou cárnico.

Que avances científicos contribuíron á situación actual da raza Fleckvieh?
Nas últimas décadas houbo unha serie de avances científicos que foron esenciais para o desenvolvemento da cría de Fleckvieh. Por citar algúns fitos:

1992: Estimación do valor xenético do modelo animal BLUP para o leite por primeira vez
1995: Estimación do valor xenético (ZWS) para a durabilidade e máis tarde outros trazos de aptitude física
1998: Introdución do valor xenético total (ITP).
2002: ZWS colabora con Alemaña e introdución do modelo do día de proba na estimación do valor xenético (ZWS) para leite
2010: ZWS para trazos de saúde
2011: Introdución da ZWS xenómica
2016: Adaptación do valor xenético total (ITP)
2021: Introdución da ZWS de etapa única

Estes pasos de desenvolvemento baseáronse en proxectos de investigación que duraron varios anos, a miúdo en colaboración coa Universidade de Recursos Naturais e Ciencias aplicadas de Viena e outras institucións de investigación.

Cal é a importancia de valores xenómicos?
Os valores xenómicos de reprodución son extremadamente importantes desde o punto de vista da reprodución. Isto permite acurtar significativamente o intervalo xeracional, o cal é crucial para o progreso da reprodución. A ZWS xenómica tamén é importante para os trazos de aptitude física, porque con estes trazos a seguridade pode incrementarse particularmente. Isto é aínda máis importante porque un ritmo reprodutivo máis elevado debe garantir, no entanto, que as características de saúde e aptitude física, de vital importancia, non se vexan afectadas.

A estimación de valores xeneticos de todos os exemplares actualízase 3 veces ao ano: Abril, Agosto e Decembro

A estimación de valores xeneticos de todos os exemplares actualízase 3 veces ao ano: Abril, Agosto e Decembro

Que é Single Step e que vantaxes trae para a raza e os gandeiros?
A ZWS de “un só paso” ou etápa única é a forma máis moderna e precisa de obter a ZWS xenómica, onde Austria pode verse como un pioneiro internacional no contexto da ZWS, xunto con Alemaña. Na ZWS de etapa única, o rendemento do fenotipo, a ascendencia e a información do xenoma téñense en conta nun único paso e non, como antes, en dous (dúas etapas), onde primeiro levaba a cabo a ZWS convencional e nun segundo paso combinábase coa información do xenoma. A gran vantaxe do método de etapa única (Single-Step en inglés) é que, ademais dos touros descendentes probados, todos os animais xenotipados con rendemento inclúense directamente na mostra estatística de aprendizaxe. Dependendo do trazo, son até 300.000 animais os que se teñen en conta co seu xenotipo e fenotipo na ZWS de etapa única. Isto tamén fai posible por primeira vez estimar os valores xenómicos de reprodución para os trazos de saúde. En xeral, a confiabilidade dos valores de cría xenómicos aumenta significativamente coa etapa única.

“Estamos a introducir novos criterios nas avaliacións xenéticas como son saúde do casco, metabolismo e eficiencia”

En que novos proxectos innovadores de melloras da raza Fleckvieh están a traballar?
Como xa se mencionou anteriormente, están a executarse proxectos cos nosos socios na avaliación do valor de reprodución para as seguintes características: saúde do casco, metabolismo e eficiencia (peso en vida).

Pódese supor que haberá novos valores de reprodución de etapa única para o gando Fleckvieh nos próximos dous anos. Introducirase unha estimación do valor de reprodución de etapa única para o comportamento no muxido a partir de agosto de 2021.

Como se imaxina vostede a esta raza no futuro?
No futuro, non espero ningún cambio repentino nos obxectivos para o gando Fleckvieh, senón un desenvolvemento adicional continuo e consistente baseado en achados científicos, como foi o caso no pasado. De todos os xeitos, os avances rápidos non son posibles na cría. É importante desenvolver as características de produción do leite e a carne paso a paso, sen descoidar a aptitude física, a funcionalidade e a saúde do animal. Grazas á estreita colaboración entre a práctica e a ciencia, isto funcionou moi ben até agora e estou seguro de que seguirá sendo así.

Que recomendacións persoais pode dar aos gandeiros españois que empezan a indagar coa raza Fleckvieh?
Que teñan paciencia e non xulguen antes de tempo se a produción de leite é inferior á das vacas Holstein. As vantaxes do gando Fleckvieh só se fan evidentes no seu conxunto a medio e longo prazo cunha simplificación no manexo do gando, a boa saúde do ubre, a robustez e o rendemento cárnico da descendencia.

Algo máis que queira engadir?
Creo que xa dixen abondo (risos) Aos criadores españois deséxolles moito éxito e alegría cos seus animais Fleckvieh austríacos. Pídolles que se manteñan sans e desde xa, convídoos cordialmente ao Congreso Mundial da Raza Fleckvie e Exhibición Nacional, as cales se celebrarán o proximo ano 2022 aquí en Austria.

GENETIC AUSTRIA FLECKVIET FURTS 4

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información