Guía para declarar correctamente as parcelas da PAC 2016

Guía para declarar correctamente as parcelas da PAC 2016

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) acaba de publicar na súa web un folleto divulgativo para os solicitantes das Axudas da PAC en 2016 co fin de aclara dúbidas e evitar erros na declaración das parcelas.

Como declarar correctamente a súa superficie na solicitude única?

O Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIXPAC) é unha ferramenta cuxo propósito é facilitar aos agricultores e gandeiros a declaración das parcelas agrícolas na súa solicitude única de axudas da PAC.

Na súa solicitude única os agricultores e gandeiros deberán indicar o código ou referencia dos recintos que compoñen todas as parcelas agrícolas da súa explotación, mesmo aquelas polas que non solicite ningunha axuda.

No ano 2016, no caso das explotacións con máis de 200 ha, obrigatoriamente deberase presentar unha “declaración gráfica” seguindo o procedemento que para ese efecto estableza a autoridade competente da súa Comunidade Autónoma.

No caso de que a información contida no SIGPAC non se corresponda coa realidade, conteña erros ou sufrise modificacións, o agricultor ou o gandeiro deberá comunicarllo á súa Comunidade Autónoma, mediante a correspondente solicitude de modificación, antes ou no momento de presentar a súa solicitude única de axudas da PAC.

Cando o cambio para realizar afecte á delimitación dunha parcela catastral, o cambio debe solicitalo ante a Xerencia de Catastro da súa provincia.

Comprobe que a información dos seus recintos SIGPAC é correcta

O agricultor ou gandeiro que declara os recintos SIGPAC polos cales se solicitan as axudas da PAC é o responsable último de que a información rexistrada no SIGPAC sexa verídica e coincidente coa realidade. En caso contrario poderá ser obxecto de reducións e/ou penalizacións no importe das súas axudas directas.

1. Antes de presentar a súa solicitude única comprobe que toda a información das súas parcelas no SIGPAC é correcta. Lembre que os elementos non subvencionables (tales como camiños, accesos, viarios, edificacións, cursos de auga, etc.) deben estar delimitados e ser excluídos da solicitude única.

PAC_SIXPAC_012. O uso asignado ao seu recinto debe ser o que exista na actualidade. Se cambiou o uso que viña declarando nalgún recinto, debe notificalo á súa administración canto antes.

3. É necesario repasar a situación das súas parcelas no SIGPAC xa que todos os anos se observa que algún recinto non está correctamente delimitado ou que o seu uso é incorrecto. Debe poñelo en coñecemento da súa Comunidade Autónoma, utilizando o procedemento que teña habilitado con este fin.

PAC_SIXPAC_02

Coeficiente de admisibilidade de pastos

Lémbrase que aos recintos de pastos asignóuselles no SIGPAC un coeficiente que reflicte a porcentaxe de superficie admisible do devandito recinto. O valor do devandito coeficiente varía en función da presenza de áreas sen vexetación, pendentes elevadas, vexetación impenetrable ou outras características que non permiten que o gando aproveite a totalidade do pasto.

PAC_SIXPAC_03

A superficie admisible para as axudas é a superficie do recinto SIGPAC multiplicada polo devandito coeficiente. Por tanto, se vai declarar recintos de pastos na solicitude única 2016 debe prestar especial atención ás posibles variacións do valor deste coeficiente.

Novas capas no SIGPAC desde o ano 2015

O mantemento das superficies de pastos permanentes é unha das actuacións obrigatorias contempladas no marco do pago por greening ou pago verde. Os pastos permanentes son terras utilizadas para o cultivo de forraxes herbáceos, naturais ou cultivados, que non están incluídos na rotación de cultivos dunha explotación durante polo menos 5 anos.

O SIGPAC contén unha capa de pastos permanentes, e o Visor permite consultar que proporción dun recinto é pasto permanente mediante unha consulta de intersección coa capa, así como saber se está ou non nunha zona medioambientalmente sensible.

No devandito caso, este pasto permanente medioambientalmente sensible non poderá nin converterse a outros usos, nin labrarse, nin efectuar nel labores máis aló das necesarias para o seu mantemento.

No caso de que un agricultor ou gandeiro transformase este tipo de pastos en terra de cultivo ou en cultivos permanentes, a administración comunicaralle a obrigación de reverter o devandito uso da terra de tal maneira que ditas hectáreas volvan ser pasto permanente.

Outra das obrigas que establece a nova PAC para recibir o greening ou pago verde, no caso de explotacións cuxa terra de cultivo cubra máis de 15 hectáreas, é que polo menos o 5% da devandita terra de cultivo e das superficies que fosen forestadas no marco de programas de desenvolvemento rural, estea dedicada a algunha das catro categorías de Superficie de Interese Ecolóxico (SIE) polas que España optou.

Para facilitar a súa identificación por parte do agricultor ou gandeiro, creouse unha nova capa no SIGPAC que rexistra as SIE de carácter permanente: superficies de terra agrícola forestadas baixo programas de desenvolvemento rural e superficies cultivadas de alfalfa.

Por último, o SIGPAC contén unha capa cos elementos da paisaxe (sebes, árbores illadas, en ringleira e en grupos, lindes, charcas, lagoas, estanques e abrevadeiros naturais, illas e enclaves de vexetación natural ou roca e terrazas de retención), protexidos no ámbito da condicionalidade, polo que o agricultor ou gandeiro está obrigado ao seu mantemento. Estes elementos da paisaxe forman parte da superficie admisible da parcela agrícola.

Máis información: 

Descarga o folleto informativo do FEGA. 

Novidades da PAC 2016

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información