Este luns iníciase a campaña de solicitudes de axudas directas da PAC

O prazo de presentación finaliza o próximo 30 de abril. No mesmo prazo, poderanse presentar as cesións de dereitos de pago básico e a solicitude de acceso á Reserva Nacional do Réxime de pago básico.

Este luns iníciase a campaña de solicitudes de axudas directas da PAC

Este luns, 1 de febreiro, iníciase no conxunto de España a campaña de solicitude de axudas da PAC para 2016, que permitirá a preto de 844.000 produtores presentar, ata o 30 de abril, a solicitude única das axudas directas da Política Agrícola Común (PAC). En Galicia é a Xunta de Galicia a través da Consellería do Medio Rural a que determinará cuando se abre o prazo de solicitude a través da correspondente orde que deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia.

O importe total das axudas ascende a 4.911 millóns de euros, que se poderán abonar en forma de anticipos a partir do 16 de outubro e o saldo para partir do 1 de decembro.

Mediante a solicitude única, o produtor pode solicitar todas as súas axudas dunha soa vez. Desde o Ministerio de Agricultrua lembra a importancia de cumprimentar correctamente a solicitude e presentala a tempo, para evitar posibles penalizacións ou mesmo a non percepción das axudas por unha mala declaración, ou unha presentación fóra de prazo.

Igual que en campañas anteriores, a solicitude única debe dirixirse á autoridade competente da Comunidade Autónoma na que radique a explotación -a Consellería do Medio Rural no caso de Galicia- ou a maior parte da superficie da mesma e en caso de non dispoñer de superficie, presentarase na Comunidade Autónoma na que se atope o maior número de animais.

As axudas directas que se poden solicitar recóllense no Real Decreto aprobado a finais de 2014 sobre a aplicación, a partir de devandito ano, dos pagos directos á agricultura e á gandería, modificado o 30 de decembro de 2015. Nestas normas descríbense os requisitos necesarios para poder optar a cada axuda e a información mínima que debe conter a solicitude única.

As axudas que se poden solicitar en 2016 son as seguintes:

1.Réximes de axuda comunitarios:
– Pago básico aos agricultores (“réxime de pago básico”);
– Pago para os agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e o medio ambiente (“pago verde”);
– Pago complementario para os novos agricultores que comecen a súa actividade agrícola.
– Pago do réxime para os pequenos agricultores

2. Réximes específicos de axudas por superficie:

– Pago específico ao cultivo do algodón.

3.  Réximes de axuda asociada voluntaria, en aplicación do artigo 52 do Regulamento (UE) 1307/2013: 

– Axuda asociada ao cultivo do arroz
– Axuda asociada aos cultivos proteicos
– Axuda asociada aos froitos de casca e as algarrobas
– Axuda asociada aos legumes de calidade
– Axuda asociada á remolacha azucreira
– Axuda asociada ao tomate para industria
– Axuda asociada para as explotacións que manteñan vacas ama de cría
– Axuda asociada para as explotacións de vacún de cebo.
– Axuda asociada para as explotacións de vacún de leite.
– Axuda asociada para as explotacións de ovino.
– Axuda asociada para as explotacións de caprino.
– Axuda asociada para os gandeiros de vacún de leite que mantiveron dereitos especiais en 2014 e non dispoñen de hectáreas admisibles para a activación d dereitos de pago básico.
– Axuda asociada para os gandeiros de vacún de cebo que mantiveron dereitos especiais en 2014 e non dispoñen de hectáreas admisibles para a activación de dereitos de pago básico.
– Axuda asociada para os gandeiros de ovino e caprino que mantiveron dereitos especiais en 2014 e non dispoñen de hectáreas admisibles para a activación de dereitos de pago básico.

Requisitos para cobrar as axudas: esixirase que as perciba o agricultor activo

Nesta campaña, do mesmo xeito que xa sucedeu en 2015, desde o Magrama lembran que para poder cobrar as axudas, esixirase o cumprimento da figura do agricultor activo, é dicir, que o que perciba as axudas realmente asuma o risco empresarial da súa explotación Para iso deberase permitir á autoridade competente consultar os datos fiscais do beneficiario, indicándoo así na propia solicitude, ou ben presentando os datos que requira a administración para que se poida verificar devandito cumprimento.

Igual que o ano anterior, no mesmo prazo de presentación da solicitude única débese presentar, se procede, a solicitude de dereitos para a Reserva Nacional de Pago Básico. Esta solicitude está orientada fundamentalmente cara aos novos agricultores e cara a aqueles produtores que se incorporan á actividade agraria e que contan cunha formación e capacitación adecuada no ámbito agrario.

Novidades para o réxime de pequenos agricultores

Tamén cabe destacar que este é o primeiro ano no que os titulares aos que se lles comunicou en 2015 que pertencen ao réxime de pequenos agricultores, ao percibir menos de 1.250 €, deberán solicitar, cando presenten a súa solicitude única, a súa ratificación de participación no devandito réxime e en base á mesma unicamente esixiráselles, para poder cobrar a axuda, que manteñan polo menos o mesmo número de hectáreas que o número de dereitos de pago básico que se lles asignaron na campaña 2015.

Os participantes neste réxime contan con numerosas vantaxes en canto á simplificación dos trámites necesarios para poder cobrar as axudas da PAC.

Para facilitar cubrir a solicitude única e tendo en conta que se deben declarar, de acordo co Sistema de Información Xeográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), todas as parcelas agrícolas da explotación, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente pon a información necesaria a disposición dos solicitantes mediante o acceso ao SIGPAC a través da súa páxina Web www.magrama.es), da Web do FEGA (www.fega.es) ou das Comunidades autónomas.

Problemas co SIGPAC

No caso de que o SIGPAC non reflicta a situación real das parcelas e se se observa que os recintos non están correctamente delimitados, ou se se cambiou o uso dalgún recinto, o produtor notificarao á Administración a través da oportuna alegación. Un recinto cuxa delimitación, ou outra información rexistrada no SIGPAC non sexa veraz e coincidente coa realidade, pode dar lugar a unha redución das axudas solicitadas, especialmente se inclúe elementos que non son subvencionables.

Cesións de dereitos de pago básico

O prazo para a comunicación á administración das cesións de dereitos de pago básico entre particulares iniciarase o mesmo día 1 de febreiro e poderanse comunicar ata o 30 de abril próximo, data de finalización do prazo de solicitude única da campaña.

Nestes momentos os agricultores xa coñecen os seus dereitos provisionais de pago básico e poderán realizar a cesión dos mesmos a partir do próximo luns, utilizando para iso os códigos dos devanditos dereitos provisionais. Na segunda quincena do mes de marzo comunicaranse a todos os beneficiarios os seus dereitos definitivos.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información