A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

ENTEC®, o abono máis eficiente para cubrir todo o ciclo da pradería

Falamos con dúas granxas dos concellos de Ponteceso e Trazo (A Coruña) que traballan de xeito habitual con ENTEC®, tanto na pradaría como no millo. Neste vídeo, gravado a pasada primavera, explican o manexo que fan do abonado en pradaría.

Completamos a peza con dous técnicos que valoran as mellores estratexias de abonado e as vantaxes deste fertilizante, que en Galicia ten como puntos fortes evitar o lavado de nutrientes polas choivas e aportarlle nutrientes á herba durante todo o seu ciclo produtivo.

Repasamos a continuación as vantaxes do fertilizante Entec® e as distintas opcións de abonado en pradaría e millo.

Optimiza a eficiencia dos nutrientes

Os fertilizantes ENTEC® están estabilizados e contan coa tecnoloxía de fertilizante máis avanzada, que permite reducir as perdas por lixiviación de nitratos, mitigar a emisión de gases de efecto invernadoiro (N2O) e garantir unha maior eficiencia dos nutrientes. Estas vantaxes tradúcense nunha maior dispoñibilidade do nitróxeno para os cultivos, incrementando o seu potencial de rendemento e calidade.

Excelente calidade de produto

A gama ENTEC® son fertilizantes complexos NPK, NP e N, que aglutinan as excelentes características dos abonos de EuroChem – perfecta granulación, ausencia de po, baixo contido en cadmio (metal pesado), alta solubilidade e sen nitróxeno ureico.

O nitróxeno ureico, ademais de non estar dispoñible directamente para as plantas, provoca perdas por volatilización de amoniaco, que é un gas moi prexudicial para a atmósfera. ENTEC® conta cunha das tecnoloxías de fertilizantes máis eficientes para mellorar a absorción dos nutrientes, especialmente a do nitróxeno. Os fertilizantes ENTEC® favorecen a nutrición mixta dos cultivos con nitróxeno nítrico e amoniacal, favorecendo unha mellor absorción de macronutrientes, como o fósforo, e micronutrientes.

O nitróxeno sempre dispoñible

O nitróxeno, igual que o resto de nutrientes achegados cos fertilizantes ENTEC®, está completamente dispoñible desde o momento da aplicación. ENTEC® non é un fertilizante de liberación lenta. ENTEC® conta cunha excelente relación de nitróxeno en forma nítrica, fundamental nos primeiros estados de desenvolvemento dos cultivos, e amoniacal (sen urea), ademais da tecnoloxía de fertilizante máis avanzada.

As súas características permítenlle cubrir as necesidades nutritivas de cultivos forraxeiros tan esixentes co nitróxeno como son o millo ou as pradarías durante todo o seu ciclo. A maior eficiencia dos fertilizantes ENTEC® tamén se traduce en beneficios ambientais, como son a redución de perdas de nitróxeno por lixiviación de nitratos ou emisións de gases de efecto invernadoiro.

Ideal para cultivos forraxeiros

As formulacións ENTEC® teñen unha relación do nitróxeno en forma nítrica e amoniacal óptima para o correcto desenvolvemento dos cultivos desde as súas fases iniciais. A pequena parte en forma nítrica, necesaria e facilmente asimilable no caso do millo, achega unhas condicións óptimas para desenvolverse desde a xerminación e inicio do sistema radicular até a aparición das primeiras follas verdadeiras.

Na pradaría, permítelle un empuxe importante ao desenvolvemento foliar cando se aplica en coberteira. A parte do nitróxeno en forma amoniacal (estable no tempo pola tecnoloxía ENTEC®) está dispoñible desde a aplicación do fertilizante, pero tamén durante un longo período de tempo, permitindo cubrir as necesidades deste nutriente en etapas de desenvolvemento posteriores. Isto non ocorre con fertilizantes convencionais, onde sen ENTEC®, o nitróxeno pérdese rapidamente. Sen aplicar a tecnoloxía ENTEC® ao nitróxeno, as choivas poden provocar grandes perdas por lixiviación.

A mellor opción para pradaría

A vantaxe dos abonos ENTEC® é que lle proporcionan ao cultivo unha maior cantidade de nitróxeno dispoñible. Isto permítelle á pradaría ‘espertar’ máis rápido e iniciar en mellores condicións as etapas que teñen un gran impacto no rendemento final, como son o desenvolvemento radicular e vexetativo.

Os fertilizantes ENTEC® non só lle achegan á pradaría este ‘empuxe’, senón que tamén permiten unha nutrición progresiva durante todo o ciclo de cultivo. Este feito permítelle ao agricultor ser máis flexible coa aplicación de coberteiras de nitróxeno, podendo axustar mellor a dose se fose necesaria unha segunda aplicación.

Unha boa estratexia para mellorar a eficiencia da fertilización nitroxenada en coberteira das pradarías é ENTEC® 27. O novo fertilizante da gama ENTEC®, que nos permite axustar a dose de nitróxeno nunha coberteira, achega flexibilidade no momento de aplicación e permite minimizar as perdas de nitróxeno. Con ENTEC® evítase ter que fertilizar pronto cun nitróxeno convencional e en días moi fríos, e, por tanto, permite minimizar as perdas de nitróxeno asociadas a esta práctica. ENTEC® 27 mellora producións e calidades de forraxe á vez que reduce os encamados debido ao exceso de nitróxeno tardío.

ENTEC® 27, do mesmo xeito que o ENTEC® 25-15 ou ENTEC® 24-8-7, garante unha fertilización totalmente respectuosa co medio ambiente. Con ENTEC®, pódese axustar mellor a fertilización nitroxenada en coberteira ás condicións específicas do ano.

A mellor opción para o millo

O millo é un cultivo moi esixente no que a fertilización se refire, sendo o nitróxeno o nutriente ao que normalmente presenta maior resposta. Isto débese a que a gran maioría dos solos non son capaces de fornecer as cantidades deste nutriente que necesita o millo. Por tanto, a fertilización nitroxenada é fundamental para conseguir bos rendementos.

Cos fertilizantes ENTEC® proporciónase unha maior cantidade de nitróxeno dispoñible e durante un maior período de tempo. Este aspecto é fundamental para evitar momentos puntuais de deficiencia de nitróxeno que poidan causar grandes perdas de rendemento. A gama de produtos ENTEC® altos en nitróxeno, ENTEC® 24-8-7, 20-10-10, 25-15, permite ser flexible coas aplicacións de fertilizante en fondo, favorecendo a organización e o traballo de campo dos agricultores.

A combinación de nitróxeno nítrico e amoniacal con ENTEC® resulta especialmente interesante para o millo. A parte nítrica totalmente necesaria nas primeiras fases do cultivo, permite unha rápida asimilación en fases temperás, desde a xerminación até as primeiras follas, e a parte amoniacal con ENTEC® garante a subministración continua de nitróxeno, á vez que reduce o risco de perdas.

A mellor opción para o medioambiente

O abonado con ENTEC® evita o risco de perda de nitróxeno que se pode producir por fortes eventos de choiva, diminuíndo así a contaminación das augas por nitratos. Os abonos convencionais aplicados van perder unha parte moi importante do nitróxeno por lixiviación, contaminando as augas superficiais e subterráneas con nitratos. Este feito tamén ten consecuencias na forraxe, que pode sufrir de falta de nitróxeno, aumentando o número de aplicacións das coberteiras nitroxenadas.

ENTEC® é un produto especialmente interesante en zonas vulnerables á contaminación por nitratos, xa que a súa tecnoloxía de fertilizante contribúe a protexer estas áreas máis sensibles á contaminación.

Benefíciaste ti, benefíciase o teu cultivo, benefíciase o medioambiente

Coa aplicación de abonos ENTEC® tamén se diminúen de forma substancial as emisións de gases de efecto invernadoiro que contribúen ao quecemento global da atmosfera, con nefastos efectos ambientais. Igualmente, ao ser fertilizantes sen nitróxeno en forma de urea, minimízase o risco de volatilización de amoníaco, outro composto nitroxenado procedente da aplicación de urea e xurros na agricultura.

Con ENTEC® achégase resiliencia aos cultivos, proporcionando unhas condicións de produción óptimas mesmo con condicións meteorolóxicas adversas ou fortes eventos de choiva. Algúns dos principais beneficios ambientais, agronómicos e económicos:

  • Aumentan o rendemento nun 5% de media, e, ademais, permiten aforrar arredor dun 10% de fertilizante nitroxenado.
  • Teñen unha gran flexibilidade de aplicación dos fertilizantes: necesítanse menos aplicacións e lógrase unha aplicación máis flexible e axustada das coberteiras.
  • Ademais, aseguran a subministración de nitróxeno ás plantas ante condicións climáticas cada vez máis cambiantes (e adversas).
  • Reducen até o 80% das emisións de gases de efecto invernadoiro e diminúen considerablemente as perdas por lixiviación de nitratos. Ademais, ao non levar N en forma de urea, redúcese o risco de emisións por volatilización de amoníaco.
  • Son moi seguros: non se bioacumulan, non se transporta a augas subterráneas ou superficiais, e non ten efectos secundarios nas persoas nin na biosfera. E ademais, presentan un baixo contido en metais pesados, principalmente cadmio.
  • Son ideais para o abonado de cultivos forraxeiros como as pradarías e o millo, xa que aseguran unha subministración óptima de nitróxeno e outros nutrientes durante as fases iniciais do cultivo, e tamén, cando empezan as necesidades importantes de nutrientes que determinan os factores do rendemento.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *