A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

Dez preguntas sobre o silo de millo

Artigo de Antón Camarero Suanzes, responsable da zona Noroeste de Adial, que ofrece as claves para garantir unha boa conservación e dixestibilidade do silo de millo

Dez preguntas sobre o silo de millo

Unha boa comptación é clave para lograr un bo silo de millo

1- Que problemas acontecen nos ensilados?

Podemos resumir en dous os problemas que nos poden presentar os silos en xeral tanto de herba como de millo :
1 malas fermentacións cando se pecha o silo.
2 quecementos durante o consumo.

Ao contrario do silo de herba, o primeiro case é imposible que se dea no silo de millo polo seu contido relativamente alto de materia seca e sobre todo polo seu alto contido en amidóns que terminan rendendo azucres.

O alto contido de substrato (azucres) fai que as bacterias acido lácticas se impoñan desde o primeiro momento da fermentación. Isto provoca unha baixada de pH por baixo de 4 que impide que os clostridios, listerias, coliformes e outros indesexables nos estraguen o silo como podería pasar cando ensilamos herba. Polo que podemos dicir que o quecemento do silo unha vez aberto é o gran problema que nos podemos atopar.

SILO ADIAL 1

2- Por que quece o silo?

Os fungos e os fermentos son un tipo de fungos que en presenza de aire aliméntanse do noso silo. Ademais, fano dun xeito moi eficiente: respirando, isto é, queimando os azucres do silo para obter enerxía necesaria para que poidan vivir e multiplicarse. Os azucres renden enerxía e CO2 que se volatiza e como a produción de enerxía non é eficiente ao cento por cento, hai unhas perdas por quecemento unha vez aberto o silo.

3- Que parámetro nos define ese quecemento?

A estabilidade aeróbica (E.A.), que é o tempo en días que un silo en presenza de aire tarda en quecer: 1 ou 2 días sería moi mala estabilidade aeróbica, 6 ou 7 días sería unha boa estabilidade aeróbica. Podemos tamén medir a temperatura do silo cunha sonda-termómetro.

SILO ADIAL 2

4- Que factores afectan o quecemento?

A presenza de aire é o factor chave. Os fungos e os fermentos están asegurados no silo pois xa están no cultivo ou vainos traer o propio aire que penetra no silo, de forma que se van multiplicar a máis ou menos velocidade en función da penetración do aire. A cantidade de aire que permitamos penetrar vai entón ser a clave. É imposible impedir ao cento por cento esta entrada de aire, pero debemos minimizala.
SILO ADIAL 3

5- Por que é prexudicial o quecemento?

1 perda económica. A calor nunca é gratis, procede da combustión ou respiración por parte dos fungos sobre os azucres ou amidóns do silo que o transforman en enerxía e CO2. Isto trae como consecuencia unha perda de M.S. Esta é ademais á conta dos nutrientes máis interesantes do silo, como os azucres e almidones
2 diminúe o consumo de Materia Seca: pois a comida quente ten menos apetecibilidade por parte das vacas, co que consomen menos e hai menos produción.
3 presenza de micotoxinas: Tamén se corre o risco de que eses fungos produzan micotoxinas con repercusións na produción e na calidade sanitaria do leite.

6- Que factores afectan á penetración de aire?

1 Velocidade de consumo : O tempo que tardamos en consumir o silo, canto máis tardemos máis aire entra. Neste sentido, recoméndase atacar a fronte avanzando 20 cm diarios, de forma que cando se constrúan as paredes debemos de dimensionar os silos para cumprir esta condición.

2 Compactación do silo:

7- Que factores afectan á compactación?

O picado: Desde o punto de vista da conservación canto máis picado mellor compacta.

A humidade: Canto máis verde mellor compacta, evitar silos marróns. Unha vez fermentado, un bo silo de millo lembrará á cor verde ou polo menos verde amarelado.

Presenza de paredes: Fundamental para poder compactar.

Lonxitude das capas: É o factor clave. Cando a recollida realízaa unha empresa allea á explotación debemos de adecuar o ritmo de recollida ao de compactación.

As capas deben de ser de 10 cm, pois capas moi altas non compactan. Evitar sobreenchido, evitar as “barrigas”, que son zonas que non se poden compactar e pretendelo podería dar lugar a accidentes ao poder envorcar o tractor.

SILO ADIAL 4

8- Como podemos medir a compactación?

Pola densidade, que en materia seca (M.S.) debe ser como mínimo 210 kg de MS por metro cúbico. Podemos medir a densidade cunha sonda, coa que extraemos un volume coñecido, pesámolo e así podemos saber a densidade.
SILO ADIAL 5

9- Que aditivos podemos usar no silo de millo?

Inoculantes ou bacterias con OPTISIL BIOLAC 3 con Lactobacillus buchneri, que produce ademais de láctico acedo acético con acción funxicida e dános maior estabilidade aeróbica reducindo as diminucións de MS, maior consumo de M.S. e menor risco de que eses fungos produzan micotoxinas.

Tamén poderemos utilizar nas zonas máis críticas (últimas capas e esquinas onde a compactación pode ser menor) OPTISIL FEED STABIL que son químicos a base de sórbico, benzoico ou propiónico e os seus sales usados na alimentación humana como conservantes .

SILO ADIAL 6 SILO ADIAL 7

10- É rendible o uso de conservantes?

Sen dúbida, pero sempre que fixésemos ben o resto do manexo do silo, os puntos que xa explicamos. Non podemos esperar milagres senón se logra unha boa compactación e penetra o aire con moita facilidade . Só co aforro de perdas de MS polo aumento da estabilidade aeróbica, días que tarda máis en quentarse co uso de OPTISIL BIOLAC 3 con Lactobacillus Buchneri, xustifica o investimento que pode estar sobre un euro por tonelada de silo.banner-xesga-millo-19-90

Para pór un exemplo co uso de OPTISIL BIOLAC 3 (Kofasil S), como vemos nos cadros a continuación, hai maior produción de acético, e por tanto menos actividade fúnxica, que se traduce en máis amidóns e máis proteína bruta e máis M.S en xeral. Na proba de abaixo vemos un aforro de M.S de 39 gr en 500gr. Ou sexa, de 78 gr por quilogramo ou 78 kg de MS por TM que a 10 cts o kg de MS representan 7,8 €/ Tm de M.S. de aforro .

SILO ADIAL 8 SILO ADIAL 9

Máis información:

OPTISIL 19 1 OPTISIL 19 2

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *