Convocan as axudas do Plan Leader para os anos 2023 e 2024

A liña de subvencións conta cun orzamento de 15,3 millóns. As solicitudes poden presentarse ata o 31 de xaneiro no Grupo de Desenvolvemento Rural da comarca que corresponda, en base á localización do proxecto

Publicidade
Convocan as axudas do Plan Leader para os anos 2023 e 2024

Video - reunión da directora de Agader, Inés Santé, cos responsables dos 24 GDRs galegos. / Arquivo.

Administración convocante: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Enlace axuda: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221229/AnuncioO90-271222-0001_gl.html

Prazo: Ata 31/01/2023

Resumo:

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este xoves a convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 da medida Leader do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020. Esta liña de axudas conta cun orzamento de 15,3 millóns de euros para as anualidades 2023 e 2024. Pode optar a estas achegas calquera persoa ou entidade a través dos 24 Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) do territorio galego para desenvolver proxectos que dinamicen as súas contornas, ben sexan de carácter produtivo ou non.

Os interesados teñen de prazo ata o vindeiro 31 de xaneiro para presentar as solicitudes, que deberán ser dirixidas -tendo en conta a localización do investimento- ao GDR que corresponda. Así mesmo, deberán presentarse co formulario e coa documentación prevista nas bases reguladoras desta convocatoria e de xeito telemático.

Poderán obter subvención proxectos de natureza produtiva que supoñan a realización dunha actividade económica con fins lucrativos e tamén proxectos de natureza non produtiva, consistentes na realización dunha actividade que sexa de interese público ou colectivo. A concesión das axudas tramitarase en réxime de concorrencia competitiva a través de cada GDR e as persoas beneficiarias de proxectos produtivos poderán solicitar un anticipo de ata un importe máximo do 50% da subvención concedida. No caso dos proxectos non produtivos, esta porcentaxe pode chegar ata o 90%.

Esta orde de axudas busca mellorar as condicións para crear e manter emprego no medio rural e dotar de servizos á poboación destas zonas, favorecendo a mellora do seu nivel de vida e a inclusión social, entre outros aspectos. Tamén, pretende favorecer a ocupación sustentable do territorio, prestando atención especial aos colectivos máis desfavorecidos.

Outros fins que se perseguen son os de garantir a sustentabilidade da actividade no rural, mediante o coidado e a utilización adecuada dos recursos naturais, potenciar a gobernanza local e a animación social do territorio e contribuír á concienciación e adaptación ante o cambio climático, fomentando o uso de enerxías renovables e a mellora da eficiencia enerxética.

As cifras económicas do Leader

Trátase da sexta convocatoria de axudas deste tipo no que vai de período Leader 2014-2020, prorrogado por dous anos, e tamén da última deste período. Como sinalan dende a Consellería de Medio Rural, neste período fixose un esforzo orzamentario para incrementar a contía das axudas dispoñibles para estas actuacións do Leader e, grazas á modificación do PDR, incrementouse nun 50% o orzamento dispoñible para dita convocatoria.

Este orzamento está cofinanciado nun 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), nun 2,5% pola Administración xeral do Estado e nun 22,5 % pola Xunta. As seis convocatorias deste período Leader supoñen unha axuda pública de 90,3 millóns de euros.

-Consulta aquí a orde da convocatoria.

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *