A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

Coa xenómica cara ao éxito: O programa de cría de Fleckvieh Austria

Coa xenómica cara ao éxito: O programa de cría de Fleckvieh Austria

GS WIN AGAIN – O novo triunfador para o 2022

No 2021 estableceuse un fito para a cría de gando Fleckvieh coa introdución da estimación do valor de xenético co “Single Step” (en galego: Un só paso). O obxectivo principal da avaliación do valor reprodutivo é proporcionar a base para o desenvolvemento xenético dunha raza no marco do programa de cría. Como se desenvolveu o gando Fleckvieh en Austria nos últimos anos e que se debe facer?

Na Táboa 1 móstranse os resultados fenotípicos dalgunhas áreas de rasgos importantes desde o 2015. É ben sabido que tamén debe terse en conta que estes resultados poden depender en gran medida á climatoloxía, aos pensos e á situación do mercado e mesmo á calidade dos datos. Polas razóns mencionadas anteriormente, a produción leiteira rexistrou unha lixeira diminución o ano pasado, pero a produción media aumentou nos últimos anos nun 100 kg ao ano. A maioría dos parámetros da carne e da aptitude biolóxica (fitness) demostran un desenvolvemento que vai de estable a levemente positivo. A lonxevidade para esta raza en Austria aumentou en máis de 2 meses desde 2015 e agora é de exactamente 4 anos, a produción vitalicia tamén aumentou enormemente durante este período en 4.000 kg. O período entre partos tamén aumentou lixeiramente de media, pero segue aínda a un bo nivel na comparación entre razas.

Táboa 1: Desenvolvemento dos resultados fenotípicos seleccionados na raza Fleckvieh AUSTRIA desde 2015 (Informes anuais de ZuchtData, 2015-2021)

GENETIC AUSTRIA 2 VALORES

Desenvolvementos xenéticos satisfactorios

As tendencias xenéticas, é dicir, as medias dos valores xenéticos por ano de nacemento, son moi adecuados para a avaliación da evolución da reprodución a longo prazo. Na Figura 1 móstranse as tendencias xenéticas da poboación feminina para as principais áreas de Índice Total de Produción (ITP), Índice Leiteiro (IL), Índice Cárnico (IC) e o Índice de Aptitude Fisiolóxica (FIT). A conversión á estimación do valor xenético (ZWS) dun só paso non cambiou significativamente as tendencias xenéticas e os valores básicos declarados permanecen inalterados. Os aumentos dos ITP de 2000 a 2010 son de 1,9 puntos ITP por ano e de 2010 a 2019 de 2,5 puntos ITP por ano. A ZWS xenómica ou a selección certamente contribuíron a este aumento do nivel xenético, a pesar dos efectos de retardación, tales como a exclusión xeneralizada de portadores de defectos hereditarios e a promoción das variantes de touros mochos ou sen cornos.

No caso do IL, as cifras correspondentes a estes períodos pasaron de 2,2 a 2,3 puntos de IL. O IC aumentou lixeiramente, principalmente debido ao incremento neto (IND). O FIT foi capaz de facer fronte á longa evolución negativa (1990 a 2000: -0,7 puntos) nun plus de 0,9 puntos por ano de 2010 a 2019. As principais razóns disto son a introdución das estimacións do valor xenético (ZWS) para as diversas características de aptitude biolóxica (por exemplo, a lonxevidade en 1995), a introdución do ITP en 1998 cunha forte ponderación das características de fitness e os novos desenvolvementos na estimación do valor xenético, en particular o ZWS xenómico en 2011. O novo índice ZWS de etapa única tamén contribuirá a un desenvolvemento xenético positivo no futuro. Isto é especialmente certo no caso das características de saúde, xa que agora en etapa única, e por primeira vez, tamén se dispón de valores xenómicos de reprodución para mastite, trastornos de fertilidade temperá e quistes para a súa selección en animais novos xenómicos, así como en animais femias.

Fig. 1: Tendencias xenéticas para ITP, IL, IC e FIT en vacas Fleckvieh austríacas

GENETIC AUSTTRIA 3

Na Figura 2 móstrase a evolución do Índice Cárnico (IC) en detalle. Os datos para o valor ZWS de carne tómanse dos datos dos animais de engorde abertos xa en canle, despois do sacrificio. Hai unha alza bastante clara e en gran medida constante dos incrementos, pero as características de sacrificio en canto á porcentaxe do rendemento en canle e a categoría comercial europea non parecen tan boas. Desde un punto de vista xenético, a categoría comercial en particular estivo diminuíndo durante moito tempo, pero estabilizouse nos últimos anos. A nivel fenotípico, porén, non se pode observar a deterioración da categoría comercial debido ao cebado máis intensivo e ao maior peso no engorde. No últimos tres anos, as características da carne parecen estar a aumentar, pero queda por ver se se trata dun desenvolvemento real ou simplemente dun valor atípico.

Figura 2: Tendencias xenéticas dos trazos da carne de Índice Cárnico (IC), incremento neto (IND), rendemento en canle (REC) e categoría comercial europea (CAL) das vacas Fleckvieh austriacas

GENETIC AUSTTRIA 4

Como xa se mencionou, o desenvolvemento xenético negativo a longo prazo no ámbito da aptitude biolóxica ou fitness virou claramente cara a un sentido positivo. Isto aplícase aos exemplos de lonxevidade, persistencia, fertilidade e saúde do ubre que se mostran na Figura 3, así como ás características do parto e as perdas en reprodución que se mostran na Figura 4.

Por exemplo, a tendencia xenética marcadamente positiva en facilidade de parto e perdas postparto (Fig. 4) tamén se confirma nos datos fenotípicos. Así, a taxa de problemas engadidos no nacemento caeu significativamente do 3,7 por cento en 2010, a algo máis do 2,7 por cento en 2015, e ao 1,7 por cento en 2021. Durante o primeiro parto, a proporción de nacementos con problemas diminuíu aínda máis: do 6,4 por cento ao 2,6 por cento. Isto significa que as taxas de partos difíciles reducíronse a máis da metade. Baixo o suposto de que a calidade da recolección de datos non cambiou, as melloras no sistema de sostemento certamente xogarán un papel. Con todo, pódese asumir con seguridade que ter en conta os valores xenéticos da facilidade de parto durante o apareamiento, con ou sen un programa de apareamiento (OptiBull, etc.), xoga un papel importante. Especialmente dado que tamén se dispón de valores xenómicos de cría para a selección de touros en animais novos, este efecto aplicouse claramente e, por tanto, contribúe significativamente ao benestar animal e á eficiencia económica.

Figura 3: Tendencias xenéticas da lonxevidade (Long), persistencia (Pers), valor de fertilidade (Fert) Índice de saúde do ubre (ISU) das vacas Fleckvieh austriacas

GENETIC AUSTTRIA 5

Figura 4: Tendencias xenéticas para a facilidade de parto paterna (FPp), materna (FPm) e Índice de Vitalidade (VIT) das vacas Fleckvieh austriacas

GENETIC AUSTTRIA 6

No ámbito da conformación (exterior), non houbo moito cambio no desenvolvemento xenético: unha mellora moi significativa, especialmente no ubre, pero tamén nas patas e aplomos e a estabilización da estrutura tras un longo aumento e estabilización da musculatura despois dun longo retroceso. Debido á gran importancia do ubre e dos aplomos, na práctica pódese asumir unha mellora adicional destas características. É moi importante que non haxa máis aumento na estrutura e, por tanto, no peso do animal vivo, especialmente por canto respecta á eficiencia dos pensos. É igualmente importante, con respecto á idoneidade para o dobre propósito da raza Fleckvieh, que non haxa máis deterioración en termos de musculatura e rendemento en canle tras o sacrificio.

GENETIC AUSTTRIA 7Vaca LEONIE AT 87 5029 368 – Nai de GS WIN AGAIN con gITP 132 e valor leiteiro +1162 kg por riba da media nacional.

Unha de cada 10 becerras está xenotipada

Un factor decisivo para a calidade dos valores de cría no “Single Step” é a maior proporción posible de animais xenotipados que entran na estimación do valor xenético (ZWS) con resultados fenotípicos. O proxecto de tipificación de rabaños de FoKUHs xa logrou xenotipar o 9,4 por cento das femias da raza Fleckvieh vivas en Austria (Fig. 5). As diferenzas entre as asociacións de cría, desde 2,3 a 28,8 por cento, son considerables. A proporción de becerros e tenreiros novos é de media do 11,0 %, e de vacas primerizas do 11,8 %. Dado que o proxecto FoKUH expirará este ano, débese asegurar que a porcentaxe de animais xenotipados se manteña alto no futuro, ou que se incremente aínda máis.

Fig. 5: Porcentaxe de tenreiras xenotipadas no gando Fleckvieh austriaco (Informe anual de ZuchtData, 2021)

GENETIC AUSTTRIA 8

Enorme nivel de inseminación

No programa de cría de Fleckvieh Austria, búscase unha proporción do 75 % de todas as inseminacións cun semental novo xenómico (SJG, ou GJV nas súas siglas en alemán). O ano pasado xa alcanzamos o 69,9 por cento con SJG, en base a todas as inseminacións cun touro de raza Fleckvieh (é dicir, sen razas estranxeiras e sen reprodución natural).

GENETIC AUSTTRIA 9 diagrama

Pero o nivel xenético das inseminacións realizadas é decisivo. Na Figura 6 móstranse os valores medios de reprodución da inseminación en 2021. Da presentación despréndese que os valores medios de reprodución para todas as características son como mínimo superiores a 100. Só no caso dos ingredientes lácteos con contido de graxa (-0,06) e contido de proteínas (-0,05), os valores atópanse nun rango lixeiramente negativo. O nivel ITP, cun contundente 129,4, está case rozando a marca do 130. Logo vén o IC, que está lixeiramente por riba de 120, e logo xa está o ubre (ao redor de 114), o que subliña a gran importancia da conformación exterior na práctica da cría. A aptitude fisiolóxica, o FIT, tamén está nun rango moi bo (ao redor de 112), similar ao valor de cría durante a vida útil. Aparentemente, a menor atención ao seleccionar o touro de inseminación dáse para os rasgos da carne e a musculatura, con valores lixeiramente por riba de 100. Por tanto, non é de esperar que haxa melloras nestes trazos.

Fig. 6: Valores medios de reprodución da inseminación de gando Fleckvieh 2021 (valores de reprodución a partir de decembro)

GENETIC AUSTTRIA 10

DER BESTE é o mellor

GENETIC AUSTTRIA 11 touro fleckvieh

GS DER BESTE – O touro máis utilizado do 2021

Na Táboa 2 enuméranse os touros Fleckvieh “Dobre Propósito” máis usados no ano de control 2021. O mellor en canto a número de inseminacións e por tanto na cima é – nomen est omen – GS DER BESTE, que logrou case 20.000 inseminacións no último ano de control e por tanto é o único representante entre os 20 primeiros que enarbora a bandeira da liña DIRIGENT . Séguelle o híbrido mocho HAMLET Pp, que encabeza as filas dos numerosos netos de HERZSCHLAG, que mesmo se atopan na lista dos touros máis utilizados (posto 17). Detrás deste, con SPARTACUS e SEHRGUT, dous representantes da liña STREIK, seguido por MANOLO Pp, outro touro mocho. A importancia técnica das liñas paternas habituais é limitada, pero os Top 20 por parte do pai remóntanse a sete fundadores de liñas diferentes, coa liña HUCH dominando este ano HERZSCHLAG especialmente, con sete descendentes.

Táboa 2: No ano control 2021, os touros Simmental máis frecuentemente utilizados (Informe anual de ZuchtData, 2021)

TOUROS GENETIC AUSTRIA FLECKVIEH

Conclusión:

Despois de analizar os desenvolvementos fenotípicos e xenéticos, pódese emitir un certificado predominantemente moi satisfactorio para o programa de cría xenómico de gando Fleckvieh Austria. Desde o punto de vista actual, debemos prestar aínda máis atención á conservación das propiedades de dobre uso e ao desenvolvemento dos ingredientes lácteos. Na área da aptitude fisiolóxica, a saúde dos cascos e a estabilidade metabólica estarán á vangarda dos desenvolvementos de reprodución durante os próximos anos; actualmente estase traballando no desenvolvemento das respectivas estimacións do valor xenético de etapa única.

GENETIC AUSTTRIA 13 vacas flecviehGrupo de fillas de GS DER BESTE na Asociación de NOE GENETIK en Baixa Austria.

Autores:

Dr. Christian Fürst, ZuchtData, Viena – Austria
DI. Alexander Manrique Gómez, geneticAUSTRIA GmbH, Viena – Austria

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *