A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

Claves para un control eficaz de ratos e ratas en granxas

Rui Delgado, responsable de Solucións Profesionais de Syngenta Iberia, explica as claves para un control eficaz de ratos e ratas en explotacións gandeiras e almacéns agrícolas, así como as vantaxes que ofrece neste sentido Klerat Block XT .

Por que os roedores son un problema importante para as explotacións gandeiras?
Os roedores están particularmente presentes nas granxas debido á abundancia de alimentos, refuxio e auga. Canto máis facilmente dispoñibles estean estes recursos, maior será a capacidade da granxa para as poboacións de roedores.

Os roedores presentan un risco significativo para a saúde humana e gandeira. Poden propagar enfermidades, danar equipos e maquinaria, afectar a pensos e produtos básicos, contaminar alimentos e danar cultivos.

En España, os tipos máis comúns de roedores que se atopan nas granxas son as ratas e os ratos. Ambos considéranse o tipo máis grave de praga de roedores para as explotacións gandeiras.

Porén, o seu control non é tarefa fácil. Cales son os principais erros que se adoitan cometer á hora de controlar ratas e ratos?
É verdade que non é tarefa fácil controlar os roedores, sobre todo se só nos centramos nalgunhas medidas de control. Hai que optar por un Manexo Integrado de Pragas, isto é, un programa con varias medidas preventivas que poidan dificultar o acceso dos roedores aos alimentos presentes.

Algúns dos principais erros son os seguintes:

-Falta de planificación. O plan debe basearse en información como as especies de roedores que afectan ás nosas granxas, o alcance da infestación, as fontes de alimentos e os refuxios.

-Cambio demasiado frecuente do método de control. O cambio frecuente dos métodos de control ou o cambio da localización dos cebos/portacebos poden reducir a eficacia xeral do programa de control.

-Localización e posición incorrectas de cebos e caixas portacebo. Se os cebos ou portacebos non se colocan preto das fontes de alimentos, dos refuxios de roedores ou no intermedio da súa ruta, a súa efectividade reduciríase considerablemente.

-Non ter en conta a resistencia aos rodenticidas que poida existir na área ou usar cebos que non son moi apetecibles aos roedores.

SYNGENTA RATICIDA KLERAT 2022

Neste sentido, que vantaxes achega Klerat Block KT?
As vantaxes que achega Klerat Block XT son:

1. Formulado coa sustancia activa brodifacoum, á cal os roedores non teñen resistencias.

2. Cebo con alta palatabilidad, fabricado con ingredientes de alta calidade alimentaria: fariñas, grans e aditivos alimentarios de alta calidade para unha apetencia máxima

3. Cebo en bloques, dispoñible en 20 gramos con buraco para unha colocación fácil e segura nos portacebos.

4. Formulado con 25 partes por millón de brodifacoum para un uso polo público xeral (estoxos até 300 gramos) ou por profesionais (granxeiros que necesiten controlar roedores na súa explotación gandeira).

Como debemos aplicalo para que sexa eficaz?
O seu uso debe de ser realizado sempre en caixas portacebo que debemos de situar preto dos niños de roedores, contra paredes ou ao longo de rutas de paso utilizadas polas pragas.

Os cebos deben colocarse sempre dentro do portacebos, suxeitados nas varillas que estes teñen dentro. O buraco no caso do Klerat Block XT facilita esta operación.

Chequear con regularidade os portacebos e repor máis cebo rodenticida se este foi consumido ou parar se o consumo terminou.

Supón un perigo para o resto de animais da granxa?
O uso de rodenticidas debe de ser sempre en caixas portacebo pechadas e inviolables e se é posible que estean suxeitas nalgún sitio.

Todos os rodenticidas supoñen un perigo maior ou menor para mamíferos e aves. É por iso importante, ler a etiqueta e cumprir coas recomendacións. Os roedores mortos deben ser retirados sempre que se inspeccione o local.

Algo máis que queira engadir?
É sempre recomendable obter bos consellos sobre asuntos de control de pragas.  O control de pragas é unha das tarefas que poden descoidarse cando os agricultores ou gandeiros están ocupados con outras preocupacións, pero as infestaciones de roedores poden descontrolarse rapidamente se non se abordan pronto.

Para máis información consulte a web: https://www.syngenta.es/productos/proteccion-cultivos/rodenticida/klerat-block-xt

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *