Axudas para a transformación de produtos agrarios e forestais

Publicidade

Administración convocante: Xunta de Galicia: Consellería do Medio Rural e do Mar

Enlace axuda: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150115/AnuncioG0165-020115-0005_gl.html

Prazo: Ata 16/02/2015

Resumo:

Estas axudas teñen por finalidade incentivar os investimentos en activos fixos materiais para a creación, ampliación e modernización das instalacións situadas en Galicia destinadas á transformación e comercialización de produtos agrarios e forestais. Neste caso, os investimentos no sector vitivinícola quedan excluídos, xa que para este sector hai unha orde específica de axudas -publicada no DOG o pasado 7 de xaneiro.

O orzamento en 2015 para estas axudas ascende a 8,65 millóns de euros con cargo ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER)

Beneficiarios

Poderán optar a estas axudas as empresas que vaian realizar investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios, así como as microempresas dedicadas á serradura de madeira. En concreto serán subvencionables os investimentos en activos fixos materiais para a creación, ampliación e modernización das instalacións situadas en Galicia; tales como a construción, adquisición e mellora de bens inmobles -excepto a compra de terreos- e a compra de maquinaria e equipamentos novos, incluídos os programas informáticos e os soportes lóxicos.

Os investimentos obxecto da axuda deberán ser executados, pagados e xustificados na súa totalidade con data límite do 10 de outubro de 2015, xa que con esta convocatoria péchase o PDR 2007-2013. Os investimentos que, con similares obxectivos, se pretendan realizar a partir de 2016 serán cubertos polo novo PDR, actualmente en tramitación.

O prazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria será até o 16 de febreiro. 

Máis información nesta ligazón: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150115/AnuncioG0165-020115-0005_gl.html

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *