Axudas para a indemnización por sacrificio obrigatorio de animais

Publicidade

Administración convocante: Xunta de Galicia: Consellería do Medio Rural e do Mar.

Enlace axuda: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150114/AnuncioG0165-020115-0004_gl.html

Prazo: Ata 30/11/2015

Resumo:

A Consellería do Medio Rural e do Mar destina 800.000 euros a axudas para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación de enfermidades dos animais.

Os beneficiarios destas achegas serán os titulares de explotacións gandeiras correctamente rexistradas na Comunidade Autónoma de Galicia. Serán propietarios de animais e/ou produtos que foron sacrificados/mortos e/ou destruídos de forma obrigatoria por orde da Consellería (autoridade competente en sanidade animal) e por mor da aplicación de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación de enfermidades animais.

Para ter dereito ás indemnizacións é imprescindible cumprir a normativa en vigor sobre sanidade animal, identificación animal, movemento pecuario, benestar e alimentación animal. Tamén é de obrigado cumprimento estar ao día dos programas nacionais de vixilancia, loita, control e erradicación de enfermidades dos animais; que as explotacións gandeiras estean correctamente rexistradas; e que sexa efectivo o sacrificio obrigatorio dos animais, ordenado pola autoridade sanitaria competente.

Por regra xeral, s contías das indemnizacións serán as que correspondan en cada momento segundo os baremos ou prezos oficiais aprobados polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. Podes consultar aquí os últimos publicados, correspondentes ao ano 2011: http://boe.es/boe/dias/2011/04/14/pdfs/BOE-A-2011-6713.pdf.

Prazo de solicitudes e resolución

O prazo de presentación de solicitudes será ata o vindeiro 30 de novembro de 2015. O prazo máximo para a resolución dos expedientes é de cinco meses, contados dende o inicio do procedemento de concesión.

No caso de que durante a instrución do ano 2014 houbera solicitudes de indemnizacións presentadas en tempo e forma por persoas interesadas -así como informes para proposta de resolución emitidos polos servizos de gandaría provinciais- e que non se puideron tramitar durante o ano pasado, teranse en conta no procedemento de concesión de indemnizacións para este ano 2015 e ao abeiro desta orde, sen necesidade de que ditas persoas interesadas presenten un novo formulario de solicitude.

O prazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria rematará o 30 de novembro.

Máis información nesta ligazón:http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150114/AnuncioG0165-020115-0004_gl.html

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *