Axudas para agricultores membros de agrupacións de defensa fitosanitaria

Publicidade

Administración convocante: Xunta de Galicia: Consellería do Medio Rural e do Mar

Enlace axuda: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150529/AnuncioG0165-220515-0005_gl.html

Prazo:

Resumo:

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2015 das axudas para agricultores membros de agrupacións de defensa fitosanitaria.

Beneficiarios e principios de concesión

1. Poderán acollerse a esta axuda os/as agricultores/as que desenvolvan a súa actividade nos sectores de produción de horta, froiteira e/ou vide, que estean inscritos no Rexistro de Explotacións Agrarias, segundo o Decreto 253/2008, do 30 de outubro, polo que se crea o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, e que pertenzan a unha ADF, sexa ou non entidade colaboradora, e empreguen os seus servizos para o desenvolvemento dun programa de defensa fitosanitaria.

2. Acreditarán a súa actividade agraria mediante o seu correspondente código de explotación agraria (CEA) e/ou código de explotación vitícola (CODEV).

3. Se un/unha agricultor/a pertencese a varias agrupacións só poderá obter subvención pola súa pertenza a unha delas.

 Clase e contía das axudas

1. Axudas destinadas a sufragar os custos dos servizos recibidos polo beneficiario prestados polo persoal técnico contratado polas ADF para a realización das tarefas de seguimento, detección e diagnóstico de pragas, recomendacións de tratamentos, seguimento da súa evolución, auxilio na formalización do caderno de explotación e outras actuacións técnicas durante o período de produción do seu cultivo e ata o 15 de outubro do ano da convocatoria.

A axuda será do 70 % do custo do servizo, cun máximo de 700 euros por agricultor, cando a ADF teña ata 25 membros, e diminuirá proporcionalmente cando o número de socios pertencentes á mesma entidade sexa superior a este número.

2. Axudas para adquisición polo beneficiario do material de técnicas de control que poidan supoñer unha innovación e mellora nas técnicas de control de organismos nocivos que ataquen os cultivos do programa de 50 euros por agricultor.

Esta axuda só será concedida unha vez que sexan atendidas as solicitudes de axuda do punto primeiro.

3. Aqueles agricultores que pertenzan a unha ADF cuxos membros recibisen subvención, na dita ADF, nas anteriores convocatorias das correspondentes ordes deste tipo de axudas verán reducida a súa subvención nun 5 % por ano percibido de axuda do importe establecido segundo o número 1 deste artigo.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *