Axudas do MAGRAMA para promover a innovación nas cooperativas gandeiras

Publicidade

Administración convocante: Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente

Enlace axuda: http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/24/pdfs/BOE-A-2015-7028.pdf

Prazo: Ata 25/07/2015

Resumo:

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente acaba de publicar no Boletín Oficial do Estado, unha Orde ministerial pola que se convocan, para o ano 2015, subvencións destinadas a agrupaciones de productores, para a realización de proxectos de investigación aplicada e innovación en determinados sectores gandeiros.

Estas subvencións, que para 2015 conta cun orzamento de 5 millóns de euros, convócanse por terceiro ano consecutivo para proxectos que teñan unha duración máxima de tres anos.

Os proxectos de investigación deberán orientarse cara a un ou varios obxectivos como a optimización de custos de produción, mellora xenética, o incremento do valor engadido da produción, así como a diversidad comercial e a mellora do coñecemento dos sectores.

Poderán optar ás mesmas as cooperativas, sociedades agrarias de transformación e organizacións de productores que cumpran os requisitos establecidos.

O prazo de presentación de solicitudes é dun mes como máximo a contar desde o día seguinte da publicación de dita Orde no Boletín Oficial do Estado.

As solicitudes presentaranse vía telemática a través da sé electrónica do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. Na sé electrónica do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente atópanse dispoñibles distintos documentos para a cumplimentación das solicitudes que inclúe un manual de axuda, así como os datos de contacto para resolución de dúbidas inherentes a esta solicitude.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *