As opinións e puntos de vista expresados só comprometen ao seu autor e non reflicten necesariamente os da Unión Europea. Nin a Unión Europea nin a autoridade outorgante poden ser considerados responsables deles.

Aclaracións sobre rotación de cultivos con especies mellorantes para cobrar os eco réximes na nova PAC

Aclaracións sobre rotación de cultivos con especies mellorantes para cobrar os eco réximes na nova PAC

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) acaba de publicar dentro da sección “PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES SOBRE A NOVA PAC 2023-2027” unha serie de aclaracións sobre o cultivo de especies mellorantes (chícharos, vez, nabos, trevos…etc) para o solo en rotación cos cultivos principais (millo forraxeiro, cereais…etc). Esta é unha das nove prácticas que subvencionará a Comisión Europea na PAC do próximo ano, polo que habería que sementalos nestas datas para ter acceso á axuda correspondente.

Estas son as dúbidas máis frecuentes ás que dá resposta o FEGA:

¿A porcentaxe de leguminosas -especies fixadoras de nitróxeno atmosférico no chan, como o chícharo ou o trevo- dentro das especies mellorantes é unha porcentaxe fixa? Ou, ¿se deixo maior porcentaxe de mellorantes, teño que deixar un 5% desa porcentaxe maior? Por exemplo, se teño unha explotación de 100 hectáreas en terras de cultivo e acóllome ao eco rexime de rotación sobre o total e deixo 12 ha de mellorantes en lugar de 10, que sería o 10 % mínimo esixido, ¿debería deixar 5 ha de leguminosas ou a metade das especies mellorantes, é dicir, 6 ha?
Destinando 5 hectáreas ao cultivo leguminosas, cumpriríase co requisito, que se calcula como un 5% do total da superficie de terra de cultivo sobre a que se solicita a práctica.

Se realizo a rotación esixida sobre o 50% da superficie declarada para acollerse a esta práctica ¿percíbese axuda polo 50% que rota ou polo total da superficie declarada para acollerse a esta práctica?
Percíbese axuda por toda a superficie declarada para acollerse ao eco réxime, sempre que se cumpra na mesma os requisitos de subvencionabilidade da práctica. É dicir, se un produtor cunha explotación de 200 ha de terras de cultivo de secaño decide declarar 100 para acollerse a esta práctica, tería que levar a cabo a rotación sobre 50 ha, podendo percibir entón o pago correspondente polas 100 ha declaradas para o seu cumprimento.

Un produtor que cultive alfalfa, unha leguminosa e por tanto especie mellorante, no 100% da súa explotación, podería acollerse ao eco réxime de rotación?
A superficie de especies plurianuais é subvencionable a efectos da percepción da axuda e non se tería en conta para o cómputo da porcentaxe de superficie que ha de rotar.

Porén, no ano en que se implanta un novo cultivo (que pode ser o mesmo ou outro diferente) tras a finalización do ciclo plurianual, dita superficie (de terras de cultivo), pasa a estar en disposición de rotar e, por tanto, inclúese como superficie de base, sobre a que se calcula o 50%. Para cumprir coa práctica no devandito ano, deberíase sementar un cultivo distinto á alfalfa en polo menos o 50% da superficie.

O resto dos anos si podería acollerse á práctica de rotación, xa que cumpriría coa porcentaxe de mejorante e leguminosa, posto que a alfalfa reúne ambas as condicións.

Para a alfalfa en terra de cultivo de regadío, tería que cumprirse, en todo caso, co requisito de contar cun Plan de abonado e de rexistrar as operacións de achega de nutrientes e materia orgánica ao chan, e de auga de rega no caderno de explotación agrícola.

Para dar cumprimento á práctica de rotación de cultivos con especies mellorantes, o agricultor deberá cumprir co requisito correspondente a que, polo menos, o 50% da superficie de terra de cultivo correspondente, presente cada ano un cultivo diferente ao cultivo previo, conforme ao establecido na rotación en terras de cutlivo (BCAM 7). ¿Cal é a superficie para considerar para establecer ese “50% da superficie de terra de cultivo correspondente”?
A superficie de base para calcular ese 50%, será aquela declarada para acollerse a esta práctica en cada unha das tipoloxías de superficie, por separado, xa que son eco réximes diferentes (secaño, regadío e/o secaño húmido).

A percepción da axuda será polo total da superficie declarada para o cumprimento da mesma, para cada unha das tipoloxías, posto que os importes establecidos son diferentes para o regadío, o secaño húmido e o secaño.

¿En que modo serían considerados diferentes os cultivos a efectos da Rotación en terras de cultivo (BCAM 7) e a práctica de rotación dos eco réximes? o millo sería un cultivo, o raigrás outro e o chícharo forraxeiro ou o navo outro diferente?
Si se considerarían cultivos distintos.

A efectos do cumprimento da BCAM 7 e da práctica de rotación dos eco
réximes, entenderase por cultivo:

 O cultivo de calquera dos diferentes xéneros definidos na clasificación botánica de cultivos;
 O cultivo de calquera das especies, no caso das familias botánicas Brassicaceae, Solanaceae e Cucurbitacea e no caso do xénero Vicia;
 A terra en barbeito;
 A herba ou outras forraxes herbáceos.

Se a superficie acollida a esta práctica é inferior a 10 hectáreas, ¿cúmprense os requisitos se se acolle á rotación de cultivos ou se conta con dous cultivos (principal máx. 75%)?
Así é. Neste caso, a práctica poderá consistir na rotación establecida ou,
alternativamente, en cumprir co requisito de contar con, polo menos, dous cultivos diferentes sen que o principal supoña máis do 75% da superficie concernida. Non se esixe nestes casos contar con especies mellorantes.

O requisito relativo a contar con polo menos un 10% de superficie correspondente a cultivos mellorantes ¿pódese cumprir a través dun cultivo secundario? Por exemplo: se se sementa chícharo forraxeiro como cultivo secundario e posteriormente, na mesma superficie, seméntase millo como cultivo principal, posto que o chícharo forraxeiro é unha leguminosa este contaría para cumprir o requisito de contar con especies mellorantes?
O chícharo computaría para cumprir o requisito. Con todo, o chícharo ha de representar, polo menos, o 10% da superficie solicitada dentro da práctica, ou ben terase que contar con outros cultivos mellorantes para alcanzar o limiar esixido do 10% de mellorantes, do cal 5 puntos porcentuais deben ser dunha leguminosa, tal como un chícharo forraxeiro.

Exponse o seguinte caso: se conto con 95 ha de alfalfa e 5 ha de terras de cultivo de secaño, ¿podo acceder á práctica de rotación, cumprindo o requisito de diversificación en 5 ha, e percibir axuda polas 100 ha?
Non. Para percibir axuda polas 100 ha, aínda que a alfalfa non computa para rotación, no resto da superficie, será necesario rotar e contar con superficie de mellorantes e a porcentaxe de leguminosa. Como a alfalfa é leguminosa, estes dous últimos requisitos cúmprense. Pero habería que rotar, nas 5 ha que non corresponden a especies plurianuais, o 50% desta superficie (2,5 ha).

Para cumprir co requisito de especies mellorantes, valería que sobre a superficie acollida á práctica se semente un 5% de veza, e seguidamente un 5% de xirasol (en caso dun regadío)? Ou ten que ser en superficies distintas?
Teñen que sementarse en superficies diferentes, para que o 10% das terras de cultivo correspondentes benefíciense dos efectos favorables destes cultivos.

No caso de sementar veza-avea como cultivo mellorante, a veza ten que ser o cultivo predominante. Como se demostrará?, xa que nun cultivo de veza avea, a avea sempre é máis visible polo seu porte, e a veza ao ser máis rastreira é menos visible. Como se fixo ata o de agora para os controis de cultivos fixadores de nitróxeno das superficies de interese ecolóxico (SIE) do pago verde. Verificarase documentalmente que na mestura de sementes utilizada, a leguminosa sexa predominante.

¿A rotación esixida por esta práctica débese comezar en referencia aos cultivos declarados en PAC 2022?
Así é. Requírese unha rotación de cultivo respecto ao cultivo da campaña anterior. É dicir, o cultivo declarado nunha parcela na campaña 2023 debe ser distinto do cultivo declarado nesa mesma parcela na campaña 2022.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información