Axudas á constitución e ao funcionamento das agrupacións de produtores de plantas vivas e produtos da floricultura  s

Publicidade

Administración convocante: Xunta de Galicia: Consellería do Medio Rural e do Mar

Enlace axuda: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150608/AnuncioG0165-290515-0001_gl.html

Prazo: Ata 09/07/2015

Resumo:

Beneficiarios
Poderán solicitar estas axudas as agrupacións de produtores de plantas vivas e produtos da floricultura recoñecidas como tales pola Comunidade Autónoma de Galicia, ao amparo do disposto no Real decreto 233/2002, do 1 de marzo, e demais disposicións que o desenvolvan.

Conceptos subvencionables
Poderán subvencionarse aqueles gastos destinados á constitución e funcionamento da agrupación e poderanse incluír, entre outros, o alugamento de locais apropiados, a adquisición de material de oficina, incluídos ordenadores e programas informáticos, os custos do persoal administrativo, os custos xerais e os gastos legais e administrativos.

Contía da axuda
O importe das axudas concedidas ás agrupacións para os cinco anos posteriores á data do seu recoñecemento será, no primeiro ano, o custo total dos gastos de constitución e funcionamento administrativo que fosen xustificados de acordo co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Nos anos seguintes o importe será o custo total dos gastos mencionados anteriormente, co límite do 80 % no segundo ano, do 60 % no terceiro, do 40 % no cuarto e do 20 % no quinto ano. Así mesmo, o importe da axuda tampouco poderá exceder o 5 % do valor das vendas de cada anualidade respectiva.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *